Article_top

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила обществени поръчки на обща стойност 843 млн. лв., и при 782 от тях са констатирани нарушения, съобщиха от правителствената пресслужба. Това е близо 40% от общия брой на инспектираните процедури за 2016 г. 

При 341 поръчки са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

При 30 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите.

При 15 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение, без да са били налице законови основания за това и др. 

При 441 или при 22% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Извършените през 2016 г. финансови инспекции и проверки по реда на Закона за обществените поръчки са 664. Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 8,4 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1,09 млн. лв.

За установените вреди са съставени 28 акта срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда.

Финансовите инспектори са установили 286 случая на възложени обществени поръчки за 58,8 млн. лв., при които не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител при наличие на всички основания за това.

Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.

На органите на прокуратурата са изпратени 101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила обществени поръчки на обща стойност 843 млн. лв., и при 782 от тях са констатирани нарушения, съобщиха от правителствената пресслужба. Това е близо 40% от общия брой на инспектираните процедури за 2016 г. 

При 341 поръчки са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

При 30 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите.

При 15 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение, без да са били налице законови основания за това и др. 

При 441 или при 22% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Извършените през 2016 г. финансови инспекции и проверки по реда на Закона за обществените поръчки са 664. Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 8,4 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1,09 млн. лв.

За установените вреди са съставени 28 акта срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда.

Финансовите инспектори са установили 286 случая на възложени обществени поръчки за 58,8 млн. лв., при които не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител при наличие на всички основания за това.

Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.

На органите на прокуратурата са изпратени 101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Туристическият сезон е слаб. Как да привлечем повече туристи по родното Черноморие?