Article_top

Държавата ще насърчава талантливи български деца с по 135 лева стипендия, която се дава за не повече от година.

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Тя предвижда близо 1200 деца от държавни и общински училища да получат еднократна финансова помощ или стипендия за спечелени призови места на международни и национални конкурси, олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

От скромната помощ могат да се възползват деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Еднократната финансова помощ е в размер до 195 лева за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца и са в размер на 135 лева месечно. Необходимите за изпълнението на програмата 1.8 млн. лева са осигурени в централния бюджет. 

Средствата не стигат и за един курс частни уроци по който и да е предмет.

 

Държавата ще насърчава талантливи български деца с по 135 лева стипендия, която се дава за не повече от година.

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Тя предвижда близо 1200 деца от държавни и общински училища да получат еднократна финансова помощ или стипендия за спечелени призови места на международни и национални конкурси, олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

От скромната помощ могат да се възползват деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Еднократната финансова помощ е в размер до 195 лева за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца и са в размер на 135 лева месечно. Необходимите за изпълнението на програмата 1.8 млн. лева са осигурени в централния бюджет. 

Средствата не стигат и за един курс частни уроци по който и да е предмет.

Коментари

kate pate's picture
kate pate
kate pate4

Даже са много. Ще ги

Даже са много. Ще ги разлезите и ще си пропилеят таланта.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията