Article_top

Бивш председател на изпуснатия след ерата "Янева" от "здравите сили" Софийски градски съд и бивш зам.-председател от временното управление на Владимир Йорданов. Това са двамата кандидати в предстоящия избор за нов административен ръководител на сочения от мнозина за най-важен съд в страната.

Във вторник съдийската колегия избира между Светлин Михайлов, обвил се с, меко казано, спорна репутация по време на мандата си 2004-2009 г., и Евгени Георгиев, който пък бе зам.-председател при временното управление на Владимир Йорданов (назначено от Лозан Панов, б.р.).

На 12 февруари мнозинството в Общото събрание на съда изпрати в конкурса Георгиев (с 44 гласа „за“) и Михайлов (25 гласа „за“).

Добър ориентир кой кой е и за какво става въпрос може да бъде изведен от въпросите, които неправителствени организации зададоха към претендентите. Законът дава такава възможност, като разпорежда питанията да се огласяват публично, както и отговорите на тях - най-често това става при изслушването на кандидатите от ВСС, припомня правният сайт "Де факто".

От опцията да питат са се възползвали Българският институт за правни инициативи (БИПИ) и фондация „Антикорупционен фонд“.

Питанията на БИПИ задава директорът на института Биляна Гяурова-Вегертседер.

Няколко въпроса са и към двамата кандидати:

Смятате ли, че със законовите изменения от 2017 г., с които се прехвърля подсъдността на т.нар дела за корупция по високите етажи на властта от СГС на СПС ще се постигне качествена борба с корупцията?

Как гледате на възможността да се търси обратна връзка от потребителите на съдебни услуги в СГС с цел подобряване на качеството на работата на магистрати и съдебни служители?

Бихте ли определили себе си като личност, която притежава достатъчно лидерски качества и характер, за да управлява едно от най-големите и важни съдилища в страната?

Никога досега авторитетът на съдебната власт не е бил на толкова критично ниско ниво. Затова немалка роля изигра и СГС – едно от лицата на съдебната власт в страната. Ако бъдете избран за негов ръководител, какви мерки ще предприемете, за да очистите името на съда и да го предпазите от бъдещи скандали?

Към Светлин Михайлов:

Първият ви мандат начело на СГС беше белязан от множество скандали, по които имаше и международни реакции (делото „Мавродийски“, регистрацията на Мюфтийството, ползването на конфискуван от митниците джип). Как смятате, че тази част от биографията ви допринася за повишаването на доверието не само в СГС, но и в съдебната власт като цяло?

Към Евгени Георгиев:

Във вашата концепция наблягате на добрата комуникация между съдиите, като предлагате създаването на работни групи и комисии извън общото събрание. В тази връзка как виждате взаимодействието между ОС и предлаганите от вас групи и комисии?

Питанията на „Антикорупционен фонд“. Те са подписани от представляващата фондация Мирослава Петрова и са поотделно към всеки от кандидатите. А в придружителното писмо до ВСС от фондацията обясняват, че поставят въпросите на базата на имуществените декларации на двамата претенденти и свои насрещни проверки, включително в имотния регистър.

Обобщават информацията за Светлин Михайлов така:

Декларирани са парични сметки на обща стойност 1 059 610 лв., два леки автомобила на обща стойност 56 600 лева, шест недвижими жилищни имота, два гаража и две ниви, продадени през предходната година един апартамент и един гараж. От проверка в имотния регистър се установява, че от 1999 г. е извършил множество сделки с недвижими имоти, такива осъществяват и родителите му, като някои от имотите придобиват от сина си, прехвърлят му други или му даряват получените от продажбата парични средства.

Въпросите към Светлин Михайлов:

Чрез реализирания деклариран финансов ресурс от около 1 милион лева, придобит в резултат на множество покупно-продажни сделки от кандидата и неговите родители прикрива ли се дейност, свързана с незаконен произход на средства? Ако отговорът е отрицателен, прикрива ли се търговска дейност?

Голяма част от сделките са осъществени по време на мандата на Светлин Михайлов като председател на СГС. Има ли връзка между заеманата длъжност и движението на сделките, по всяка от които реализира печалба в този период? В съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, с които Светлин Михайлов е придобивал недвижимите имоти от 1999 г. насам декларирани ли са действителните им цени?

Какъв е интересът на един съдия да извършва множество имотни сделки при очевидна липса на жилищна или друга нужда?

Каква е клаузата при дарителските сделки на недвижими имоти между Светлин Михайлов и неговите родители при очевидна липса на жилищна, финансова и изобщо материална нужда?

Извършвани ли са били привидни дарителски сделки между Светлин Михайлов и неговите родители и коя е била прикритата сделка? Какви са били действителните отношения и намерения между страните?

За Евгени Георгиев обобщената информация е:

Декларирани са един апартамент и две дворни места в СИО (съпружеска имуществена общност, б.р.), средства в размер на 3500 лв. в банка, общо седем покупки на акции, извършени от Евгени Георгиев и съпругата му. Както и други пет недвижими имота, за които не става ясна каква е частта на Евгени Георгиев, деклариран е един автомобил на стойност 5 800 лв. в СИО и друг за 8 000 лв., за който не става ясно каква част се притежава от Евгени Георгиев, три договора за кредита общо за 196 000 лева, два договора за ипотека в полза на банка на обща стойност 215 000 лева, разходи за обучение общо за 245 000 лева.

Въпросът към Евгени Георгиев:

Kaĸвa e чacттa oт coбcтвeнocттa нa Eвгeни Гeopгиeв в имyщecтвoтo, зa ĸoeтo нe e пocoчeнa тaĸaвa в дeĸлapaциятa зa имoтнoтo cъcтoяниe и пpoизxoдa нa cpeдcтвaтa зa пpидoбивaнe нa имyщecтвoтo?

 

Бивш председател на изпуснатия след ерата "Янева" от "здравите сили" Софийски градски съд и бивш зам.-председател от временното управление на Владимир Йорданов. Това са двамата кандидати в предстоящия избор за нов административен ръководител на сочения от мнозина за най-важен съд в страната.

Във вторник съдийската колегия избира между Светлин Михайлов, обвил се с, меко казано, спорна репутация по време на мандата си 2004-2009 г., и Евгени Георгиев, който пък бе зам.-председател при временното управление на Владимир Йорданов (назначено от Лозан Панов, б.р.).

На 12 февруари мнозинството в Общото събрание на съда изпрати в конкурса Георгиев (с 44 гласа „за“) и Михайлов (25 гласа „за“).

Добър ориентир кой кой е и за какво става въпрос може да бъде изведен от въпросите, които неправителствени организации зададоха към претендентите. Законът дава такава възможност, като разпорежда питанията да се огласяват публично, както и отговорите на тях - най-често това става при изслушването на кандидатите от ВСС, припомня правният сайт "Де факто".

От опцията да питат са се възползвали Българският институт за правни инициативи (БИПИ) и фондация „Антикорупционен фонд“.

Питанията на БИПИ задава директорът на института Биляна Гяурова-Вегертседер.

Няколко въпроса са и към двамата кандидати:

Смятате ли, че със законовите изменения от 2017 г., с които се прехвърля подсъдността на т.нар дела за корупция по високите етажи на властта от СГС на СПС ще се постигне качествена борба с корупцията?

Как гледате на възможността да се търси обратна връзка от потребителите на съдебни услуги в СГС с цел подобряване на качеството на работата на магистрати и съдебни служители?

Бихте ли определили себе си като личност, която притежава достатъчно лидерски качества и характер, за да управлява едно от най-големите и важни съдилища в страната?

Никога досега авторитетът на съдебната власт не е бил на толкова критично ниско ниво. Затова немалка роля изигра и СГС – едно от лицата на съдебната власт в страната. Ако бъдете избран за негов ръководител, какви мерки ще предприемете, за да очистите името на съда и да го предпазите от бъдещи скандали?

Към Светлин Михайлов:

Първият ви мандат начело на СГС беше белязан от множество скандали, по които имаше и международни реакции (делото „Мавродийски“, регистрацията на Мюфтийството, ползването на конфискуван от митниците джип). Как смятате, че тази част от биографията ви допринася за повишаването на доверието не само в СГС, но и в съдебната власт като цяло?

Към Евгени Георгиев:

Във вашата концепция наблягате на добрата комуникация между съдиите, като предлагате създаването на работни групи и комисии извън общото събрание. В тази връзка как виждате взаимодействието между ОС и предлаганите от вас групи и комисии?

Питанията на „Антикорупционен фонд“. Те са подписани от представляващата фондация Мирослава Петрова и са поотделно към всеки от кандидатите. А в придружителното писмо до ВСС от фондацията обясняват, че поставят въпросите на базата на имуществените декларации на двамата претенденти и свои насрещни проверки, включително в имотния регистър.

Обобщават информацията за Светлин Михайлов така:

Декларирани са парични сметки на обща стойност 1 059 610 лв., два леки автомобила на обща стойност 56 600 лева, шест недвижими жилищни имота, два гаража и две ниви, продадени през предходната година един апартамент и един гараж. От проверка в имотния регистър се установява, че от 1999 г. е извършил множество сделки с недвижими имоти, такива осъществяват и родителите му, като някои от имотите придобиват от сина си, прехвърлят му други или му даряват получените от продажбата парични средства.

Въпросите към Светлин Михайлов:

Чрез реализирания деклариран финансов ресурс от около 1 милион лева, придобит в резултат на множество покупно-продажни сделки от кандидата и неговите родители прикрива ли се дейност, свързана с незаконен произход на средства? Ако отговорът е отрицателен, прикрива ли се търговска дейност?

Голяма част от сделките са осъществени по време на мандата на Светлин Михайлов като председател на СГС. Има ли връзка между заеманата длъжност и движението на сделките, по всяка от които реализира печалба в този период? В съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, с които Светлин Михайлов е придобивал недвижимите имоти от 1999 г. насам декларирани ли са действителните им цени?

Какъв е интересът на един съдия да извършва множество имотни сделки при очевидна липса на жилищна или друга нужда?

Каква е клаузата при дарителските сделки на недвижими имоти между Светлин Михайлов и неговите родители при очевидна липса на жилищна, финансова и изобщо материална нужда?

Извършвани ли са били привидни дарителски сделки между Светлин Михайлов и неговите родители и коя е била прикритата сделка? Какви са били действителните отношения и намерения между страните?

За Евгени Георгиев обобщената информация е:

Декларирани са един апартамент и две дворни места в СИО (съпружеска имуществена общност, б.р.), средства в размер на 3500 лв. в банка, общо седем покупки на акции, извършени от Евгени Георгиев и съпругата му. Както и други пет недвижими имота, за които не става ясна каква е частта на Евгени Георгиев, деклариран е един автомобил на стойност 5 800 лв. в СИО и друг за 8 000 лв., за който не става ясно каква част се притежава от Евгени Георгиев, три договора за кредита общо за 196 000 лева, два договора за ипотека в полза на банка на обща стойност 215 000 лева, разходи за обучение общо за 245 000 лева.

Въпросът към Евгени Георгиев:

Kaĸвa e чacттa oт coбcтвeнocттa нa Eвгeни Гeopгиeв в имyщecтвoтo, зa ĸoeтo нe e пocoчeнa тaĸaвa в дeĸлapaциятa зa имoтнoтo cъcтoяниe и пpoизxoдa нa cpeдcтвaтa зa пpидoбивaнe нa имyщecтвoтo?

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?