Article_top

Министерството на финансите отчете близо трикратно намаляване на общините със сериозни финансови проблеми у нас, както и намаляване на задълженията като цяло през настоящата 2018 г.

Според анализа, публикуван на сайта на МФ, общините с финансови проблеми през 2018 г. са 13 (4.9% от всички общини в страната) при 32, или 12.1% от всички общини, класирани като общини с финансови затруднения през 2017 г. 13-те общини са Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе, Стамболово.

Данните сочат, че в края на 2017 г. спрямо 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но има и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини - повече на брой през 2017 г. спрямо 2016 г., констатира анализът.

Общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 21 - МФ смята, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Минерални бани.

Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018 г., но не фигурират в списъка за 2017 г., са Грамада и Рила. Община Рила попада в списъка на общините, отговарящи на 3 или повече критерия за втори път, след като това се е случило и през 2016 г. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г. и през 2018 г., са 9 - Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната се запазва относително непроменен - 38.39% спрямо 40.07% в края на 2016 г. Към края на 2017 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. 

Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88.39 на сто спрямо 85.20% през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.). По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет - средното равнище за страната към края на 2017 г. е 3.85 на сто (при 4.24% в края на 2016 г.). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2017 г., е 111 и е по-малък спрямо този към края на 2016 г., когато общините са били 143. Бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2017 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина, отчитат от Министерството на финансите. 

Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия намалява до 48.08 на сто (при 49.16% за 2016 г.) и е относително стабилно, като погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджетите им. 

Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище за страната намалява до 5.58 на сто в края на 2017 г. (при 7,25 на сто през 2016 г.). 

 

Министерството на финансите отчете близо трикратно намаляване на общините със сериозни финансови проблеми у нас, както и намаляване на задълженията като цяло през настоящата 2018 г.

Според анализа, публикуван на сайта на МФ, общините с финансови проблеми през 2018 г. са 13 (4.9% от всички общини в страната) при 32, или 12.1% от всички общини, класирани като общини с финансови затруднения през 2017 г. 13-те общини са Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе, Стамболово.

Данните сочат, че в края на 2017 г. спрямо 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но има и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини - повече на брой през 2017 г. спрямо 2016 г., констатира анализът.

Общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 21 - МФ смята, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Минерални бани.

Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018 г., но не фигурират в списъка за 2017 г., са Грамада и Рила. Община Рила попада в списъка на общините, отговарящи на 3 или повече критерия за втори път, след като това се е случило и през 2016 г. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г. и през 2018 г., са 9 - Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната се запазва относително непроменен - 38.39% спрямо 40.07% в края на 2016 г. Към края на 2017 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. 

Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88.39 на сто спрямо 85.20% през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.). По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет - средното равнище за страната към края на 2017 г. е 3.85 на сто (при 4.24% в края на 2016 г.). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2017 г., е 111 и е по-малък спрямо този към края на 2016 г., когато общините са били 143. Бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2017 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина, отчитат от Министерството на финансите. 

Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия намалява до 48.08 на сто (при 49.16% за 2016 г.) и е относително стабилно, като погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджетите им. 

Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище за страната намалява до 5.58 на сто в края на 2017 г. (при 7,25 на сто през 2016 г.). 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Защо само Иван Гешев е номиниран за главен прокурор?