Article_top

Службата, която по закон защитава публичните финансови интереси - т.е. на нас, данъкоплатците, е констатирала, че обществените поръчки са все така "високорискова дейност", но с тенденция към понижение. Този извод е сред одобрените констатации от приетия отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2017 г.

АДФИ извършва последващ контрол за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите. През м.г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки за над 1.260 млрд. лева. Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20% от проверените или 2.1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори.

При 216 или при 19% от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер, съобщават от МС.

Инспекторите са установили за миналата година вреди в размер на 10 624 403 лева - с 2 213 189 лв. повече спрямо 2016 г. Това представлява 0.15% от средната стойност на сключените през последните три години договори.

Според отчета, благодарение на дейността на АДФИ са били предотвратени вреди на бюджетите на организациите в размер на 4 486 766 лв., четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период. За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона за държавната финансова инспекция.

Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица.

За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност. През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения.

 

Службата, която по закон защитава публичните финансови интереси - т.е. на нас, данъкоплатците, е констатирала, че обществените поръчки са все така "високорискова дейност", но с тенденция към понижение. Този извод е сред одобрените констатации от приетия отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2017 г.

АДФИ извършва последващ контрол за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите. През м.г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки за над 1.260 млрд. лева. Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20% от проверените или 2.1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори.

При 216 или при 19% от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер, съобщават от МС.

Инспекторите са установили за миналата година вреди в размер на 10 624 403 лева - с 2 213 189 лв. повече спрямо 2016 г. Това представлява 0.15% от средната стойност на сключените през последните три години договори.

Според отчета, благодарение на дейността на АДФИ са били предотвратени вреди на бюджетите на организациите в размер на 4 486 766 лв., четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период. За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона за държавната финансова инспекция.

Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица.

За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност. През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията