Article_top

Софийският университет "Св. Климент Охридски" има 850 свободни места след трето класиране, близо 2,5 пъти повече от миналата година, когато са били 348. Куп факултети очакват да попълнят незаетите бройки със студенти, което означава и средства, тъй като свободните места са държавна поръчка и за всеки студент се отпуска определена сума от държавния бюджет.

Любопитна подробност е, че в една от предпочитаните специалности - "Право", има 9 свободни места.

От 10 до 14 септември ще се приемат документи за попълване на местата. Класирането се обявява на 18 септември, а приетите се записват от 19 до 21 септември.

От Софийския университет отдават свободните места на демографския проблем. В същото време обаче расте броят на младежите, избрали да следват в чужбина. Има наплив от български първокурсници в британските университети в годината на реален "Брекзит", съобщават от проект "Световно образование", които всяка година изпращат наши младежи във Великобритания. С 200 повече са студентите, които заминават за тази учебна година. 

А в същото време в най-старото ни висше учебно заведение незаети бройки има във: "Философия"; "Социология"; "Публична администрация"; "Културология"; "Библиотечно-информационни науки"; "Философия" (на англ. език); "История"; "Археология"; "Етнология"; "История и география"; "Архивистика и документалистика"; "История и геополитика на Балканите"; "История и философия"; "Хебраистика"; "История и чужд език" (англ./фр. ез.); "Педагогика"; "Социални дейности"; "Неформално образование"; "Българска филология"; "Славянска филология"; "Руска филология"; "Балканистика"; "Френска филология"; "Италианска филология"; "Португалска филология"; "Класическа филология"; "Унгарска филология"; "Новогръцка филология"; "Румънска филология"; "Тюркология"; "Арабистика"; "Иранистика"; "Арменистика и кавказология"; "Африканистика" (на англ. ез.); "Физика"; "Инженерна физика"; "Ядрена техника и ядрена енергетика"; "Физика и математика"; "Астрофизика, метеорология и геофизика"; "Физика и информатика"; "Медицинска физика"; "Комуникации и физична електроника"; "Квантова и космическа теоретична физика"; "Фототоника и лазерна физика"; "Оптометрия"; "Физика на ядрото и елементарните частици (на англ. ез.); "Компютърно инженерство"; "Учител по природни науки в основната степен на образованието"; "Химия"; "Химия и информатика"; "Екохимия"; "Компютърна химия"; "Ядрена химия"; "Инженерна химия и съвременни материали"; "Биология"; "Молекулярна биология"; "Екология и опазване на околната среда"; "Биотехнологии"; "Биология и химия"; "География и биология"; "Биомениджмънт и устойчиво развитие"; "Биология и английски език"; "Агробиотехнологии"; "География"; "Геология"; "География и английски език"; "Право"; "Теология"; "Религията в Европа"; "Музика"; "Медийна педагогика и художествена комуникация"; "Физическо възпитание и спорт"; "Медицинска сестра".

Специалността "Религията в Европа" води като най-нежелана - там се търсят 44 първокурсници, следва я "История" с 43, "География" - 35, "Славянска филология" - 27, "Френска филология" - 26, и т. н.

Как се кандидатства за четвърто класиране?

В септемврийското класиране на СУ могат да се включат:

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.

Документите приема сектор "Прием на студенти" в Информационния център в Ректората.

Необходимите документи са:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30 лева, която се заплаща в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 2018/2019 г.

Предвижда се провеждането допълнително на устен изпит по теология за кандидатите за специалността. Насрочен е за 15 септември от 9 часа в Богословския факултет.

 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" има 850 свободни места след трето класиране, близо 2,5 пъти повече от миналата година, когато са били 348. Куп факултети очакват да попълнят незаетите бройки със студенти, което означава и средства, тъй като свободните места са държавна поръчка и за всеки студент се отпуска определена сума от държавния бюджет.

Любопитна подробност е, че в една от предпочитаните специалности - "Право", има 9 свободни места.

От 10 до 14 септември ще се приемат документи за попълване на местата. Класирането се обявява на 18 септември, а приетите се записват от 19 до 21 септември.

От Софийския университет отдават свободните места на демографския проблем. В същото време обаче расте броят на младежите, избрали да следват в чужбина. Има наплив от български първокурсници в британските университети в годината на реален "Брекзит", съобщават от проект "Световно образование", които всяка година изпращат наши младежи във Великобритания. С 200 повече са студентите, които заминават за тази учебна година. 

А в същото време в най-старото ни висше учебно заведение незаети бройки има във: "Философия"; "Социология"; "Публична администрация"; "Културология"; "Библиотечно-информационни науки"; "Философия" (на англ. език); "История"; "Археология"; "Етнология"; "История и география"; "Архивистика и документалистика"; "История и геополитика на Балканите"; "История и философия"; "Хебраистика"; "История и чужд език" (англ./фр. ез.); "Педагогика"; "Социални дейности"; "Неформално образование"; "Българска филология"; "Славянска филология"; "Руска филология"; "Балканистика"; "Френска филология"; "Италианска филология"; "Португалска филология"; "Класическа филология"; "Унгарска филология"; "Новогръцка филология"; "Румънска филология"; "Тюркология"; "Арабистика"; "Иранистика"; "Арменистика и кавказология"; "Африканистика" (на англ. ез.); "Физика"; "Инженерна физика"; "Ядрена техника и ядрена енергетика"; "Физика и математика"; "Астрофизика, метеорология и геофизика"; "Физика и информатика"; "Медицинска физика"; "Комуникации и физична електроника"; "Квантова и космическа теоретична физика"; "Фототоника и лазерна физика"; "Оптометрия"; "Физика на ядрото и елементарните частици (на англ. ез.); "Компютърно инженерство"; "Учител по природни науки в основната степен на образованието"; "Химия"; "Химия и информатика"; "Екохимия"; "Компютърна химия"; "Ядрена химия"; "Инженерна химия и съвременни материали"; "Биология"; "Молекулярна биология"; "Екология и опазване на околната среда"; "Биотехнологии"; "Биология и химия"; "География и биология"; "Биомениджмънт и устойчиво развитие"; "Биология и английски език"; "Агробиотехнологии"; "География"; "Геология"; "География и английски език"; "Право"; "Теология"; "Религията в Европа"; "Музика"; "Медийна педагогика и художествена комуникация"; "Физическо възпитание и спорт"; "Медицинска сестра".

Специалността "Религията в Европа" води като най-нежелана - там се търсят 44 първокурсници, следва я "История" с 43, "География" - 35, "Славянска филология" - 27, "Френска филология" - 26, и т. н.

Как се кандидатства за четвърто класиране?

В септемврийското класиране на СУ могат да се включат:

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.

Документите приема сектор "Прием на студенти" в Информационния център в Ректората.

Необходимите документи са:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30 лева, която се заплаща в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 2018/2019 г.

Предвижда се провеждането допълнително на устен изпит по теология за кандидатите за специалността. Насрочен е за 15 септември от 9 часа в Богословския факултет.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Защо само Иван Гешев е номиниран за главен прокурор?