Ad Config - Website header

 

Article_top

Два застрахователни брокера вече са заличени от регистъра с решение на Комисията за финансов надзор. Новината бе съобщена в сайта на институцията. Решенията са взети на 17 септември.

От списъка са заличени "Лев Инс Брокер" ЕООД и "Български брокер" ЕООД. Публикувани са и двете решения на КФН. От съобщението на регулатора не става ясно дали и как ще бъдат засегнати клиенти на компаниите и какъв е техният брой.

В първия случай за "Лев Инс Брокер" ЕООД е установено, че не изпълнява изискванията на Кодекса за застраховането всеки брокер до 31 януари да представя пред КФН годишни справки и отчети. Регулаторът е установил, че представляващите компанията Венцислав Велев и Меир Овадия не отговарят на адреса на фирмата, посочен в Търговския регистър, на който е трябвало да им бъде връчен акт за нарушението. Компанията е регистрирана в Плевен, а неин собственик е дружество от Израел. Двамата представляващи са били търсени и чрез местната администрация, и чрез силите на МВР в Плевен. Без резултат. Дори само това е основание по закон за заличаване на застрахователен брокер от регистъра. 

Открито е и друго нарушение - "Лев Инс Брокер" ООД не е представило и задължителна застраховка "Професионална отговорност". Въпросната застраховка е задължителна, тъй като тя покрива щети, възникнали от действие или бездействие на съответната компания.

Последната полица в електронния регистър на ведомството е за срок до 08 септември 2007 г. Не е ясно дали за това е налагана санкция досега и ако не - защо.

Компанията е и длъжник на КФН, защото не е платила таксата си за общ финансов надзор за годината. Сумата е 5 000 лв. с лихви.

Мотивите за заличаване на "Български брокер" ООД са сходни, става ясно от второто решение. И тази компания не поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“ - последната полица е изтекла през 2012 г. (отново не става ясно имало и ли е санкция и ако не - защо - б.р.)

И тази фирма е длъжник на КФН за такси за общ финансов надзор за периода от 2012 г. до 2018 г. Начислена сума през 2017 г. в размер на 10 619, 60 лв., като е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата фирмата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН, защото „пратката не е потърсена от получателя“. Към юли начислените задължения са около 14 000 лв.

Налице е и друго нарушение като в първия описан случай - представители на фирмата не могат да бъдат открити на адреса, посочен за контакт, който е в район "Оборище" в София. Съдружници в компанията са двама чужденци, за които регистрите не показват нищо, освен участието им в "Български брокер" ООД, а на единия - и участие в ликвидирана през 2010 г. - компания - "Сий Секюритиз" АД. 

Решенията са факт, след като неотдавна фалира застрахователя "Олимпик", регистриран в Кипър, и хиляди души останаха без застраховки "Гражданска отговорност"

Ключови думи
 

Два застрахователни брокера вече са заличени от регистъра с решение на Комисията за финансов надзор. Новината бе съобщена в сайта на институцията. Решенията са взети на 17 септември.

От списъка са заличени "Лев Инс Брокер" ЕООД и "Български брокер" ЕООД. Публикувани са и двете решения на КФН. От съобщението на регулатора не става ясно дали и как ще бъдат засегнати клиенти на компаниите и какъв е техният брой.

В първия случай за "Лев Инс Брокер" ЕООД е установено, че не изпълнява изискванията на Кодекса за застраховането всеки брокер до 31 януари да представя пред КФН годишни справки и отчети. Регулаторът е установил, че представляващите компанията Венцислав Велев и Меир Овадия не отговарят на адреса на фирмата, посочен в Търговския регистър, на който е трябвало да им бъде връчен акт за нарушението. Компанията е регистрирана в Плевен, а неин собственик е дружество от Израел. Двамата представляващи са били търсени и чрез местната администрация, и чрез силите на МВР в Плевен. Без резултат. Дори само това е основание по закон за заличаване на застрахователен брокер от регистъра. 

Открито е и друго нарушение - "Лев Инс Брокер" ООД не е представило и задължителна застраховка "Професионална отговорност". Въпросната застраховка е задължителна, тъй като тя покрива щети, възникнали от действие или бездействие на съответната компания.

Последната полица в електронния регистър на ведомството е за срок до 08 септември 2007 г. Не е ясно дали за това е налагана санкция досега и ако не - защо.

Компанията е и длъжник на КФН, защото не е платила таксата си за общ финансов надзор за годината. Сумата е 5 000 лв. с лихви.

Мотивите за заличаване на "Български брокер" ООД са сходни, става ясно от второто решение. И тази компания не поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“ - последната полица е изтекла през 2012 г. (отново не става ясно имало и ли е санкция и ако не - защо - б.р.)

И тази фирма е длъжник на КФН за такси за общ финансов надзор за периода от 2012 г. до 2018 г. Начислена сума през 2017 г. в размер на 10 619, 60 лв., като е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата фирмата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН, защото „пратката не е потърсена от получателя“. Към юли начислените задължения са около 14 000 лв.

Налице е и друго нарушение като в първия описан случай - представители на фирмата не могат да бъдат открити на адреса, посочен за контакт, който е в район "Оборище" в София. Съдружници в компанията са двама чужденци, за които регистрите не показват нищо, освен участието им в "Български брокер" ООД, а на единия - и участие в ликвидирана през 2010 г. - компания - "Сий Секюритиз" АД. 

Решенията са факт, след като неотдавна фалира застрахователя "Олимпик", регистриран в Кипър, и хиляди души останаха без застраховки "Гражданска отговорност"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията