Ad Config - Website header

 

Article_top

Два застрахователни брокера вече са заличени от регистъра с решение на Комисията за финансов надзор. Новината бе съобщена в сайта на институцията. Решенията са взети на 17 септември.

От списъка са заличени "Лев Инс Брокер" ЕООД и "Български брокер" ЕООД. Публикувани са и двете решения на КФН. От съобщението на регулатора не става ясно дали и как ще бъдат засегнати клиенти на компаниите и какъв е техният брой.

В първия случай за "Лев Инс Брокер" ЕООД е установено, че не изпълнява изискванията на Кодекса за застраховането всеки брокер до 31 януари да представя пред КФН годишни справки и отчети. Регулаторът е установил, че представляващите компанията Венцислав Велев и Меир Овадия не отговарят на адреса на фирмата, посочен в Търговския регистър, на който е трябвало да им бъде връчен акт за нарушението. Компанията е регистрирана в Плевен, а неин собственик е дружество от Израел. Двамата представляващи са били търсени и чрез местната администрация, и чрез силите на МВР в Плевен. Без резултат. Дори само това е основание по закон за заличаване на застрахователен брокер от регистъра. 

Открито е и друго нарушение - "Лев Инс Брокер" ООД не е представило и задължителна застраховка "Професионална отговорност". Въпросната застраховка е задължителна, тъй като тя покрива щети, възникнали от действие или бездействие на съответната компания.

Последната полица в електронния регистър на ведомството е за срок до 08 септември 2007 г. Не е ясно дали за това е налагана санкция досега и ако не - защо.

Компанията е и длъжник на КФН, защото не е платила таксата си за общ финансов надзор за годината. Сумата е 5 000 лв. с лихви.

Мотивите за заличаване на "Български брокер" ООД са сходни, става ясно от второто решение. И тази компания не поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“ - последната полица е изтекла през 2012 г. (отново не става ясно имало и ли е санкция и ако не - защо - б.р.)

И тази фирма е длъжник на КФН за такси за общ финансов надзор за периода от 2012 г. до 2018 г. Начислена сума през 2017 г. в размер на 10 619, 60 лв., като е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата фирмата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН, защото „пратката не е потърсена от получателя“. Към юли начислените задължения са около 14 000 лв.

Налице е и друго нарушение като в първия описан случай - представители на фирмата не могат да бъдат открити на адреса, посочен за контакт, който е в район "Оборище" в София. Съдружници в компанията са двама чужденци, за които регистрите не показват нищо, освен участието им в "Български брокер" ООД, а на единия - и участие в ликвидирана през 2010 г. - компания - "Сий Секюритиз" АД. 

Решенията са факт, след като неотдавна фалира застрахователя "Олимпик", регистриран в Кипър, и хиляди души останаха без застраховки "Гражданска отговорност"

Ключови думи
 

Два застрахователни брокера вече са заличени от регистъра с решение на Комисията за финансов надзор. Новината бе съобщена в сайта на институцията. Решенията са взети на 17 септември.

От списъка са заличени "Лев Инс Брокер" ЕООД и "Български брокер" ЕООД. Публикувани са и двете решения на КФН. От съобщението на регулатора не става ясно дали и как ще бъдат засегнати клиенти на компаниите и какъв е техният брой.

В първия случай за "Лев Инс Брокер" ЕООД е установено, че не изпълнява изискванията на Кодекса за застраховането всеки брокер до 31 януари да представя пред КФН годишни справки и отчети. Регулаторът е установил, че представляващите компанията Венцислав Велев и Меир Овадия не отговарят на адреса на фирмата, посочен в Търговския регистър, на който е трябвало да им бъде връчен акт за нарушението. Компанията е регистрирана в Плевен, а неин собственик е дружество от Израел. Двамата представляващи са били търсени и чрез местната администрация, и чрез силите на МВР в Плевен. Без резултат. Дори само това е основание по закон за заличаване на застрахователен брокер от регистъра. 

Открито е и друго нарушение - "Лев Инс Брокер" ООД не е представило и задължителна застраховка "Професионална отговорност". Въпросната застраховка е задължителна, тъй като тя покрива щети, възникнали от действие или бездействие на съответната компания.

Последната полица в електронния регистър на ведомството е за срок до 08 септември 2007 г. Не е ясно дали за това е налагана санкция досега и ако не - защо.

Компанията е и длъжник на КФН, защото не е платила таксата си за общ финансов надзор за годината. Сумата е 5 000 лв. с лихви.

Мотивите за заличаване на "Български брокер" ООД са сходни, става ясно от второто решение. И тази компания не поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“ - последната полица е изтекла през 2012 г. (отново не става ясно имало и ли е санкция и ако не - защо - б.р.)

И тази фирма е длъжник на КФН за такси за общ финансов надзор за периода от 2012 г. до 2018 г. Начислена сума през 2017 г. в размер на 10 619, 60 лв., като е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата фирмата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН, защото „пратката не е потърсена от получателя“. Към юли начислените задължения са около 14 000 лв.

Налице е и друго нарушение като в първия описан случай - представители на фирмата не могат да бъдат открити на адреса, посочен за контакт, който е в район "Оборище" в София. Съдружници в компанията са двама чужденци, за които регистрите не показват нищо, освен участието им в "Български брокер" ООД, а на единия - и участие в ликвидирана през 2010 г. - компания - "Сий Секюритиз" АД. 

Решенията са факт, след като неотдавна фалира застрахователя "Олимпик", регистриран в Кипър, и хиляди души останаха без застраховки "Гражданска отговорност"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да се явят партиите от десния политически спектър на изборите за европейски парламент?