Article_top

Приети от правителството днес промени в Кодекса за застраховането предвиждат увеличение на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Сумата от 10 милиона лева за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се повишава на 10.42 млн. лева, а досегашният размер от 2 млн. лева за вреди, причинени на имущество, ще стане 2.1 млн. лева.

Застрахователна сума е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования.

Предложените законодателни промени са в резултат от транспонирането на изискванията на европейски директиви. Те завишават и изискванията спрямо познанията и квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти.

Поставят се нови изисквания за повишаване квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които се занимават с разпространение на застрахователни продукти - чрез професионално обучение или развитие, не по-малко от 15 часа годишно.

Създава се нова категория разпространители на застрахователни продукти - посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да бъдат регистрирани при спазване на ограничени изисквания за квалификация, които основно се свеждат до познаването на предлаганите застрахователни продукти и на правилата за разглеждане на претенции и жалби.

Въвежда се ново условие за регистрация на застрахователен посредник по интернет.

Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи. Предлага се също така механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници.

Промените ще създадат задължение за предоставяне на обективна информация относно застрахователните продукти, като се предвижда предоставянето на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане.

 

Приети от правителството днес промени в Кодекса за застраховането предвиждат увеличение на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Сумата от 10 милиона лева за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се повишава на 10.42 млн. лева, а досегашният размер от 2 млн. лева за вреди, причинени на имущество, ще стане 2.1 млн. лева.

Застрахователна сума е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования.

Предложените законодателни промени са в резултат от транспонирането на изискванията на европейски директиви. Те завишават и изискванията спрямо познанията и квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти.

Поставят се нови изисквания за повишаване квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните органи и служителите, които се занимават с разпространение на застрахователни продукти - чрез професионално обучение или развитие, не по-малко от 15 часа годишно.

Създава се нова категория разпространители на застрахователни продукти - посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да бъдат регистрирани при спазване на ограничени изисквания за квалификация, които основно се свеждат до познаването на предлаганите застрахователни продукти и на правилата за разглеждане на претенции и жалби.

Въвежда се ново условие за регистрация на застрахователен посредник по интернет.

Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи. Предлага се също така механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата членка по седалището на клона на застрахователните посредници.

Промените ще създадат задължение за предоставяне на обективна информация относно застрахователните продукти, като се предвижда предоставянето на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?