Article_top

Вътрешната опозиция в БСП излезе на открит бунт срещу лидера на партията Корнелия Нинова. В оповестена позиция 50 от членовете на националния съвет критикуват Нинова за рокадата в ръководството на в. "Дума", както и за представянето на "Визия за България".

Според авторите на писмото смяната на главния редактор на "Дума" Таня Джаджева с Йордан Мичев е извършена в нарушение на решения, взети от ръководството на БСП, както и в нарушение на устава на партията. Те смятат, че това е поредният пример за безпардонно пренебрегване на националния съвет. Както Клуб Z писа, атаката срещу Нинова чрез Мичев е започнала на пленума на партията отпреди седмица. Формално поводът е бил публикувана на първа страница на вестника снимка на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Проблемът с "устава" е, че според него главният редактор на "Дума" се избира от Националния съвет. А Мичев е назначен от Изпълнителното бюро. Формално обаче уставът не е погазен, защото Мичев е "изпълняващ длъжността", а не директно назначен като главен редактор. Тази вратичка в партийния устав е била открита още от Сергей Станишев и така бяха назначени последните редактори на "Дума" Юрий Борисов и Таня Генева-Джаджева.

Вътрешната опозиция изтъква още, че "Визия за България" също не е получила одобрение от пленума.

Авторите на писмото казват, че новият главен редактор на "Дума" е случаен човек без авторитет. А освобождаването на Джаджева е пример за нарушаване на медийната свобода. 

Сред подписалите писмото са Красимир Янков, Костадин Паскалев, Румен Овчаров, Явор Куюмджиев, Михаил Миков, Румен Гечев, Георги Гергов и др. Подписали са се и 12 журналисти.

Ето пълния текст на писмото:

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП

ПОЗИЦИЯ

На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия взе изненадващо и необосновано решение да освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен редактор на в. „Дума” с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите – вестникът бил „некачествен, непрофесионален и неопозиционен”, а председателят настоявала да й се даде възможност „да си създаде екип”!? Подобни аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за обслужване на което и да е ръководство на партията. 

Преди една година – на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на решението гласи: „Приема доклада относно разработката на концепция за бъдещето на левите печатни издания”. В материалите по решението е закрепена политическата позиция, че вестник „Дума” трябва да запази мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв по-нататък да разширява влиянието си в обществото.

Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на самото заседание на НС  на партията на посочената дата, не се намират и не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите по-горе; напротив – бе потвърдено уникалното място и роля на вестника в политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България днес.

Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и в пряко нарушение на Чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че „главните редактори на печатните и електронните издания се определят от НС на БСП”. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на вестника авторитет като носител на Лявата кауза в България!

В случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията на Националния съвет на БСП като ръководния орган на партията между заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа „Проект Визия за България” – възможно най-отговорна заявка за политическо доверие от страна на обществото – без каквито и да било разглеждане и одобрение от страна на Националния съвет!

Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че взетото от ИБ решение за смяна на главния редактор на в. „Дума” е лишено от каквито и да било принципни съображения и представлява особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!

Освен всичко друго, БСП не може да си позволи да става проводник на порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат устоите на демокрацията. В резултат на тези маневри начело на „Дума” е поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, избран по неясни критерии и протежиран в тесен ръководен кръг. Рокадата  в ръководството на „Дума” вече имаше определено отрицателен и дори памфлетен отзвук в медиите. А както отбелязва Съюзът на българските журналисти в своя Декларация от 31 август т.г, начинът, по който е сменена главната редакторка на в. „Дума”, е поредният пример за недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото“.

На заседанието на НС на БСП на 29.09.2018 г. не бе прието да се включи в дневния ред отделна точка за състоянието на работата във в. „Дума” и за перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България. Гласуването обаче показа, че фактически само 22-ма души от около 90 подкрепят извършената в „Дума” подмяна.  Затова ние потвърждаваме нашата позиция и призоваваме ИБ на БСП да отмени решението си за назначаване на Йордан Мичев за главен редактор на „Дума”, който вече показва, ако съдим по вестника в последните седмици, политическа и професионална неграмотност.

Вестник „Дума” трябва да продължи да бъде трибуна на свободното ляво слово и на социалистическата идея!

Октомври 2018 г.

 

Вътрешната опозиция в БСП излезе на открит бунт срещу лидера на партията Корнелия Нинова. В оповестена позиция 50 от членовете на националния съвет критикуват Нинова за рокадата в ръководството на в. "Дума", както и за представянето на "Визия за България".

Според авторите на писмото смяната на главния редактор на "Дума" Таня Джаджева с Йордан Мичев е извършена в нарушение на решения, взети от ръководството на БСП, както и в нарушение на устава на партията. Те смятат, че това е поредният пример за безпардонно пренебрегване на националния съвет. Както Клуб Z писа, атаката срещу Нинова чрез Мичев е започнала на пленума на партията отпреди седмица. Формално поводът е бил публикувана на първа страница на вестника снимка на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Проблемът с "устава" е, че според него главният редактор на "Дума" се избира от Националния съвет. А Мичев е назначен от Изпълнителното бюро. Формално обаче уставът не е погазен, защото Мичев е "изпълняващ длъжността", а не директно назначен като главен редактор. Тази вратичка в партийния устав е била открита още от Сергей Станишев и така бяха назначени последните редактори на "Дума" Юрий Борисов и Таня Генева-Джаджева.

Вътрешната опозиция изтъква още, че "Визия за България" също не е получила одобрение от пленума.

Авторите на писмото казват, че новият главен редактор на "Дума" е случаен човек без авторитет. А освобождаването на Джаджева е пример за нарушаване на медийната свобода. 

Сред подписалите писмото са Красимир Янков, Костадин Паскалев, Румен Овчаров, Явор Куюмджиев, Михаил Миков, Румен Гечев, Георги Гергов и др. Подписали са се и 12 журналисти.

Ето пълния текст на писмото:

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП

ПОЗИЦИЯ

На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия взе изненадващо и необосновано решение да освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен редактор на в. „Дума” с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите – вестникът бил „некачествен, непрофесионален и неопозиционен”, а председателят настоявала да й се даде възможност „да си създаде екип”!? Подобни аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за обслужване на което и да е ръководство на партията. 

Преди една година – на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на решението гласи: „Приема доклада относно разработката на концепция за бъдещето на левите печатни издания”. В материалите по решението е закрепена политическата позиция, че вестник „Дума” трябва да запази мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв по-нататък да разширява влиянието си в обществото.

Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на самото заседание на НС  на партията на посочената дата, не се намират и не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите по-горе; напротив – бе потвърдено уникалното място и роля на вестника в политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България днес.

Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и в пряко нарушение на Чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че „главните редактори на печатните и електронните издания се определят от НС на БСП”. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на вестника авторитет като носител на Лявата кауза в България!

В случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията на Националния съвет на БСП като ръководния орган на партията между заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа „Проект Визия за България” – възможно най-отговорна заявка за политическо доверие от страна на обществото – без каквито и да било разглеждане и одобрение от страна на Националния съвет!

Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че взетото от ИБ решение за смяна на главния редактор на в. „Дума” е лишено от каквито и да било принципни съображения и представлява особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!

Освен всичко друго, БСП не може да си позволи да става проводник на порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат устоите на демокрацията. В резултат на тези маневри начело на „Дума” е поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, избран по неясни критерии и протежиран в тесен ръководен кръг. Рокадата  в ръководството на „Дума” вече имаше определено отрицателен и дори памфлетен отзвук в медиите. А както отбелязва Съюзът на българските журналисти в своя Декларация от 31 август т.г, начинът, по който е сменена главната редакторка на в. „Дума”, е поредният пример за недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото“.

На заседанието на НС на БСП на 29.09.2018 г. не бе прието да се включи в дневния ред отделна точка за състоянието на работата във в. „Дума” и за перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България. Гласуването обаче показа, че фактически само 22-ма души от около 90 подкрепят извършената в „Дума” подмяна.  Затова ние потвърждаваме нашата позиция и призоваваме ИБ на БСП да отмени решението си за назначаване на Йордан Мичев за главен редактор на „Дума”, който вече показва, ако съдим по вестника в последните седмици, политическа и професионална неграмотност.

Вестник „Дума” трябва да продължи да бъде трибуна на свободното ляво слово и на социалистическата идея!

Октомври 2018 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Защо само Иван Гешев е номиниран за главен прокурор?