Article_top

От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) са предложили на президента Румен Радев да организира дискусионен форум "за намиране на решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, който да е продължение на състоялата се преди няколко дни кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Това съобщиха от Българската стопанска камара (БСК).

В писмото си до държавния глава от Асоциацията предлагат дискусията да се състои възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи.

Ето какво се казва в призива:

"Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата да организирате под Ваш патронаж Кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Наши представители взеха участие в нея, водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи.

Подобно мероприятие изисква представяне и отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства.

АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) бележат спад.

В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други.

С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи".

Писмото е подписано от Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР за 2018 г., "по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ".

Настояват майчинството да не се брои при отпуск

Наред с това от АОБР настояват да бъдат предприети действия за промени на Кодекса на труда, като времето на отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника, да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 

От бизнеса уточняват, че визират основно родителския отпуск, а позицията им е изпратена до вицепремиера Валери Симеонов и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

В момента за времето на отпуск по майчинство се начислява и редовен платен годишен отпуск. 

Позицията на работодателите е след решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд. 
Според работодателите този въпрос трябва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да бъде уреден с императивни норми.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отбелязват от бизнеса. В позицията се допълва още, че резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд. 

Според бизнеса "няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд".

"Разчитаме на вашата ангажираност и отговорност да предприемете необходимото за прецизиране на българската трудово-правна уредба, в т.ч. и в светлината на последната съдебна практика на Съда на ЕС", заявяват още работодателите.

 

От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) са предложили на президента Румен Радев да организира дискусионен форум "за намиране на решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, който да е продължение на състоялата се преди няколко дни кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Това съобщиха от Българската стопанска камара (БСК).

В писмото си до държавния глава от Асоциацията предлагат дискусията да се състои възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи.

Ето какво се казва в призива:

"Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата да организирате под Ваш патронаж Кръгла маса "Неравенства и бедност в България". Наши представители взеха участие в нея, водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи.

Подобно мероприятие изисква представяне и отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства.

АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) бележат спад.

В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други.

С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи".

Писмото е подписано от Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР за 2018 г., "по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ".

Настояват майчинството да не се брои при отпуск

Наред с това от АОБР настояват да бъдат предприети действия за промени на Кодекса на труда, като времето на отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника, да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 

От бизнеса уточняват, че визират основно родителския отпуск, а позицията им е изпратена до вицепремиера Валери Симеонов и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

В момента за времето на отпуск по майчинство се начислява и редовен платен годишен отпуск. 

Позицията на работодателите е след решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд. 
Според работодателите този въпрос трябва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да бъде уреден с императивни норми.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отбелязват от бизнеса. В позицията се допълва още, че резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд. 

Според бизнеса "няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд".

"Разчитаме на вашата ангажираност и отговорност да предприемете необходимото за прецизиране на българската трудово-правна уредба, в т.ч. и в светлината на последната съдебна практика на Съда на ЕС", заявяват още работодателите.

Коментари

PneuffJene PneuffJene's picture
PneuffJene Pneu...
PneuffJene

all slots casino jwqms

play blackjack for free <a href="https://vegascasinoplay.icu/">all casino games free download</a> caesars casino online <a href=" https://vegascasinoplay.icu/ ">foxwoods online casino</a> | [url=https://vegascasinoplay.icu/]100 best usa casinos with best codes[/url] [url=https://vegascasinoplay.icu/]plainridge casino[/url]

...

Растежът няма как да реши проблема с бедността, само ще го задълбочи. Нужен е кардинално нов подход, тоест основан на безусловния базов доход за всеки български гражданин. Иначе няма оправия.

Колкото до производителността на труда - първо, тя зависи от самия работодател и как той е организирал работния процес, и второ, само преминавайки границата българският работник взима в пъти повече за същата работа, със същите усилия и умения. Причините за тези разлики са ясни. Затова и масово младите се евакуират с еднопосочен билет навън, а мераклии от други държави да ги заместят почти няма.

:) :) :)

Кви работодатели, бре?

На снимката е агент Карък. До него е Рицар Попова. Зад гърба им е Сашо Дончев, стар колега на Р.Овч., Илия Павлов, Бело Белов и Рем Вяхирев от Топенерджи...
liask liask's picture
liask liask
liask

Скачать на телефон бесплатное порно с сайта porn3g.com

Смотрите порно онлайн на <b>Porn3g.com</b>. На данном сайте вы сможете просматривать <a href=https://porn3g.com/categories/domashnee-porno>домашнее РїРѕСЂРЅРѕ видео смотреть онлайн</a> и без регистрации. Разное качество сделает видео доступными пользователям с любой скоростью интернета.
Разнообразие категорий не даст вам соскучиться на нашем сайте. Порно на любой вкус. Самые <b>горячие сучки</b> раскрывают все свои дырочки и не стесняются жесткой ебли на камеру.
Они готовы загонять в анал члены любой толщины лишь бы пользователи порно сайтов проголосовали за видео с их участием и вывели ролики в разделы «Топы» и «Популярное».
<b>Похотливые сучки</b> каждый день дерутся за место под солнцем потому что таких как они сотни пытаются пробиться в порно индустрии. Это дает нашему зрителю насладиться самой жесткой подборкой порнухи.

Программы для WiFi №1mer

Hello. Скачать программы для раздачи Wi-fi
[url=http://mypublicwifi-free.ru/]http://mypublicwifi-free.ru/[/url]
SpoadikNof SpoadikNof's picture
SpoadikNof Spoa...
SpoadikNof

проектирование освещения

В наши дни различные электромонтажные работы очень важны. Необходимо максимально серьёзно подходить к подбору организации. Ведь во многих организациях в наше время работают мало квалифицированные ребята. Если вы хотите, чтобы вашими вопросами занимались эксперты, вам нужно обращаться в организацию «Центр Энергетических Решений и Инноваций».

Если вы зайдёте на center-energo.com, вам будут доступны разные услуги. Если вас интересует временное электроснабжение строительной территории, эту услугу вам могут предоставить специалисты фирмы. Также, они могут предоставить кабели для прокладки под землей и оказать эту услугу на вашем объекте.

Сотрудники работают в Москве, где их возможно найти по адресу г. Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.34, пом.V, комн. 2Г. Если вам нужны любые рекомендации, вы можете звонить по телефону +7(495)2015-077, где вам ответят на любые вопросы.

Если вы хотите заняться строительством участка вне города, инженеры фирмы могут выехать на объект и проложить нужные сети. В случае, если вас заинтересовали особенные виды коммуникаций, вам нужно проконсультироваться касаемо их у менеджеров компании. Если вам нужен монтаж инженерных сетей, их проводят сотрудники организации.

В штате компании устроены разные сотрудники. Одни занимаются прокладкой силовых линий. Другие компетентны в вопросах прокладки силовых кабелей. Если вам потребуется прокладка силового кабеля по стене, образовать это очень легко. Также стоит выделить, что ценовая политика подключения электричества к земельному участку оценивается <a href=http://center-energo.com/>энергоснабжение</a> специалистами индивидуально на участке. Всё зависит от различных факторов участка и его территориального месторасположения. В данный момент электромонтажные и инженерные работы проводятся мастерами моментально. Если вам необходимы будут технические условия на присоединение к электрическим сетям, данный вид услуги предоставят вам сотрудники компании.

По любым вопросам вам следует обращаться к менеджерам организации. На center-energo.com вы можете получить полную информацию касаемо расчета сечения кабеля по мощности. Вам дадут знать, сколько будет стоить энергоаудит или любые второстепенные услуги. При потребности техническое обслуживание трансформаторных подстанций также проводится знающими специалистами организации.
SpoadikNof SpoadikNof's picture
SpoadikNof Spoa...
SpoadikNof

однолинейная схема электроснабжения

В наши дни различные электромонтажные работы невероятно важны. Следует невероятно ответственно подходить к подбору компании. Ведь во многих компаниях в наше время работают мало квалифицированные сотрудники. Если вы хотите, чтобы вашими вопросами занимались профессионалы, вам следует обращаться в компанию «Центр Энергетических Решений и Инноваций».

Если вы кликните на center-energo.com, вам будут доступны разнообразные услуги. Если вас привлекает временное электроснабжение строительной территории, эту услугу вам могут предоставить специалисты организации. Также, они могут предоставить кабели для прокладки под землей и оказать эту услугу на вашей территории.

Специалисты находятся в Москве, где их можно найти по адресу г. Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.34, пом.V, комн. 2Г. Если вас интересуют любые советы, вы можете звонить по телефону +7(495)2015-077, где вам предоставят ответы на любые вопросы.

Если вы желаете заняться строительством участка за городом, инженеры фирмы могут выехать на объект и проложить нужные сети. В случае, если вас интересуют особенные виды коммуникаций, вам надо проконсультироваться по поводу их у администраторов компании. Если вам важен монтаж инженерных соединений, их проводят сотрудники фирмы.

В штате организации находятся разные профессионалы. Одни занимаются прокладкой силовых линий. Другие разбираются в вопросах прокладки силовых кабелей. Если вам необходима прокладка силового кабеля по стене, образовать это очень легко. Также стоит отметить, что ценовая политика подключения электроэнергии к земельному участку просчитывается <a href=http://center-energo.com/articles/prokladka_vvodnogo_kabelya_v_dom>прокладка вводного кабеля</a> мастерами индивидуально на участке. Всё зависит от многих факторов участка и его административного месторасположения. Сейчас электромонтажные и инженерные работы проводятся специалистами моментально. Если вам понадобятся технические условия на присоединение к электрическим сетям, данный вид услуги предоставят вам инженеры.

По любым вопросам вам надо обращаться к администраторам предприятия. На center-energo.com вы можете получить различную консультацию касаемо расчета сечения кабеля по мощности. Вам скажут, сколько будет стоить энергоаудит или любые другие услуги. При необходимости техническое обслуживание трансформаторных подстанций также проводится опытными сотрудниками компании.
SpoadikNof SpoadikNof's picture
SpoadikNof Spoa...
SpoadikNof

прокладка кабеля в земле цена

В наши дни разные электромонтажные работы безумно важны. Следует невероятно внимательно подходить к выбору организации. Ведь во многих фирмах в наши дни работают мало квалифицированные ребята. Если вы стремитесь, чтобы вашими вопросами занимались знающие люди, вам нужно обращаться в организацию «Центр Энергетических Решений и Инноваций».

Если вы зайдёте на center-energo.com, вам будут доступны разные услуги. Если вас интересует временное электроснабжение строительной площадки, эту услугу вам могут предоставить сотрудники компании. Также, они могут выдать кабели для прокладки под землей и оказать эту услугу на вашем объекте.

Профессионалы работают в Москве, где их реально найти по адресу г. Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.34, пом.V, комн. 2Г. Если вас интересуют любые рекомендации, вы можете звонить по телефону +7(495)2015-077, где вам ответят на любые вопросы.

Если вы планируете заняться строительством участка вне города, сотрудники фирмы могут выехать на объект и проложить важные сети. В случае, если вас заинтриговали особенные виды коммуникаций, вам нужно проконсультироваться по поводу их у менеджеров организации. Если вам нужен монтаж инженерных соединений, их проводят сотрудники фирмы.

В штате компании находятся разные специалисты. Одни занимаются прокладкой силовых линий. Другие разбираются в вопросах прокладки силовых кабелей. Если вам потребуется прокладка силового кабеля по стене, образовать это очень просто. Также стоит выделить, что ценовая политика подключения электроэнергии к земельному участку просчитывается <a href=http://center-energo.com/articles/prokladka_elektricheskogo_kabelya_v_zemle_trebovaniya>прокладка электрического кабеля в земле</a> специалистами индивидуально на участке. Всё зависит от многих факторов участка и его территориального месторасположения. В данный момент электромонтажные и строительные работы проводятся экспертами быстро. Если вам необходимы будут технические условия на подключение к электрическим сетям, данный вид услуги предоставят вам инженеры.

По любым вопросам вам надо обращаться к специалистам организации. На center-energo.com вы можете получить общую консультацию по поводу расчета сечения кабеля по мощности. Вам подскажут, сколько вам обойдётся энергоаудит или любые второстепенные услуги. При необходимости техническое обслуживание трансформаторных подстанций также предоставляется опытными сотрудниками организации.

$4,000.00 In Just 1 Day?

Are you struggling to create your own online business?
If you’ve answered YES!

Then I’ve got great news for you!

John Crestani has just released his latest product,
Internet Jetset, showing you the exact
formula which made him $4,000.00 in just 1 day!

[url=https://webbyt.co/5yc21]Check it out here[/url]

If you’re worried about all the techy stuff, you
don’t need to!

He has you covered. John will show you how to
create and launch your very own profit pulling
products within hours.

Get it now

To Your Success . . .
aeytovareschClill aeytovareschClill's picture
aeytovareschCli...
aeytovareschClill

skazochnik children-cartoons-go.blogspot blogger

skazochnik:
ДЕНЬГИ Skazochnik - money https://www.youtube.com/watch?v=1f1SYo6eHPQ

skazochnik - я опасен https://www.youtube.com/watch?v=5Yqh15tX48s

Sashka Rasskazov
----------------------------------------------

2018prikol-youtube.blogspot
blogger
--------------------------------- смотри

children-cartoons-go.blogspot
blogger
--------------------------------- смотри

youtuber-super.blogspot
blogger

Valya Mihea https://www.youtube.com/watch?v=0ZiUA6nc2Sk https://www.youtube.com/watch?v=DBWrsxyaJgU https://youtu.be/1qt0XUk3AUI2018prikol-youtube
youtuber-super
children-cartoons-go
blogger
---------------------------

Хохлы снова перешли на российских красивых девушек

Когда эта девушка только улыбнулась, никто ещё не знал, чем всё это закончится.
<a href=https://v-poze-rakom.ru/v-kolledzhe/613-milaya-studentka-uchitsya-strastno-ebatsya-v-kolledzhe-v-pizdu.html><img src="https://v-poze-rakom.ru/uploads/posts/2016-04/medium/1461250295_image_200.jpg"></a>

закаленное стекло цена

Добрый день дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://obrobka.mvpu-kiev.net.ua/user/Mihaeljnx/
http://ccbdd.com/home.php?mod=space&uid=194850
http://www.gorod-na-vagrane.ru/index/8-3464
http://forum.webmasters.by/index.php?action=profile;u=56198
http://www.pygz888.com/home.php?mod=space&uid=1461136

договор раскрутка сайта продвижение

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b] [url=http://seoprofisional.ru/index.php?route=product/category&path=75][b]Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам[/b][/url] Раскрутка сайта под ключ

Хохлы снова перешли на российских красивых девушек

Когда эта девушка только улыбнулась, никто ещё не знал, чем всё это закончится.
[url=https://v-poze-rakom.ru/v-kolledzhe/613-milaya-studentka-uchitsya-strastno-ebatsya-v-kolledzhe-v-pizdu.html][img]https://v-poze-rakom.ru/uploads/posts/2016-04/medium/1461250295_image_200.jpg[/img][/url]
OioWab OioWab's picture
OioWab OioWab
OioWab

Магазин керамической плитки Майолика в Воронеже

[img]http://remeslovrn.ru/d/shape1.jpg[/img]
Чтобы сделать стены ванной комнаты или кухни надежно защищенными от действия сырости и при этом обеспечить в этих помещениях красивый дизайн, их необходимо обложить плиткой. Это феноменально надежный материал для облицовки, а количество расцветок дает возможность дизайнеру подобрать оформление в соответствии с произвольными пожеланиями, достигая заданных зрительных результатов.Адрес, по которому размещен наш [url=http://remeslovrn.ru/]магазин керамической плитки "Майолика"[/url] - Воронеж, переулок Отличников,1Д. В этом магазине представлено большое количество облицовочного материала - более 15 000 квадратных метров всегда присутствуют на складе. Каждый покупатель имеет возможность приобрести у нас то, что ему понравится - вся кафельная плитка имеется в наличии в широком ассортименте.Наши партнеры - отечественные производители облицовочных материалов, которые производят свою продукцию на оборудовании из Италии. Это позволяет им изготавливать европейского качества плитку и при этом поддерживать недорогие цены. Дизайн их выпускаемой продукции также соответствует итальянскому уровню. Посмотрите на фотографии - "Керамическая плитка", каталог показывает огромное разнообразие интереснейших модных коллекций, с помощью которых можно сделать интерьер любого стиля.Самые недорогие вариантыВсем, кто приобретал облицовочные материалы, знают, что любая коллекция плитки имеет декоры, продающиеся по ценам, в несколько раз большим, чем сами плитки. У нас представлены современные недорогие коллекции, у каких изображение декора нанесено непосредственно на плитку. Такая плитка для ванной не менее красива, но стоит гораздо дешевле. Представляется возможность совсем недорого оформить нужный интерьер, при этом выдержав общепринятый вид дизайна с использованием бордюров.Нашим клиентам стоит иметь в виду, что мы можем оказать помощь в выборе нужного количества плитки, выполнить нужные расчеты и оптимизировать объем вашей покупки. Вашу покупку мы доставим до дверей дома, поднимем на нужный этаж.У нас работает и интернет-магазин керамической плитки, в котором можно купить все наименования плиток еще дешевле и с доставкой.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?