Ако България се раздели на 4 икономически района, вместо сегашните 6, това би довело до по-балансирано регионално развитие. Това стана ясно от данни на Националния статистически институт, представени на дискусия, организирана от регионалното министерство. Тя е по повод промените, които МРРБ подготвя в Закона за регионалното развитие.

Според предлаганите промени районите ще са четири - Дунавски, Черноморски, Тракийско-Родопски и Югозападен. Всички те ще имат население около 1 600 000 души като само Югозападният район ще е с над 2 млн. души. Прогнозата е тази тенденция да бъде устойчива във времето.

Ето колко точно население биха имали районите

Дунавски - 1 663 428 души

Черноморски -  1 541 713 души

Тракийско-Родопски - 1 736 499 души

Югозападен - 2 108 394 души

Ето какъв би бил относителния дял на населението над 65 години

Дунавски - 24,5%

Черноморски - 19,8%

ТракийскоРодопски - 21,1%

Югозападен - 19.1%

Ето какъв ще е коефициентът на заетост:

Дунавски - 45

Черноморски - 51.2

Тракйско-Родопски - 52.5

Югозападен - 57.5

Коефициент на безработица е следният:

Дунавски - 9.3

Черноморски - 9.0

Тракийско-Родопски - 4.9

Югозападен - 3.3

БВП на човек от населението е близък в трите района, с изключение на Югозападния, в който влиза София:

Дунавски - 8 594 лв.

Черноморски - 10 264

Тракийско-Родопски - 10 512 лв.

Югозападен - 21 293 лв.

Този БВП идва от следния брой нефинансови предприятия по райони:

Дунавски - 69 025

Черноморски - 91 722

Тракийско-Родопски - 85 889

Югозападен - 159 631

Произведена продукция от тези предприятия е на следната стойност:

Дунавски - 23 974 928 лв.

Черноморски - 31 237 125 лв.

Тракийско-Родопски - 32 580 317 лв.

Югозападен - 80 338 923 лв.

Ето какъв е и оборотът на тези предприятия:

Дунавски - 36 032 341 лв.

Черноморски - 46 230 893 лв.

Тракйско-Родопски - 47 231 684 лв.

Югозападен - 144 301 579 лв.

Чуждестранни преки инвестиции в четирите района са следните

Дунавски - 1 829 119 евро

Черноморски - 4 401 265 евро

Тракийско-Родопски - 3 711 199 евро

Югозападен - 14 496 179 евро

Свързани с инвестициите са и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Те са следните:

Дунавски - 2 421 273 лв.

Черноморски - 3 571 273 лв.

Тракийско-Родопски - 3 423 166 лв.

Югозападен - 8 256 401 лв.

Средна брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Дунавския район е 9000 лева, в Черноморския и Тракийско-Родопския малко над 9000 лева. В Югозападния тя доближава 15 000 лева.