Article_top

Създаване на условия и критерии за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави, така че да бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители и условията на конкуренция помежду им, както и да не бъде допускана дискриминация спрямо българските производители.

Това се очаква да е ефектът от промяна в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Измемението е прието днес от Министерския съвет. Според съобщението настоящата разпоредба на чл. 8, ал. 5 поставя производителите на лекарствени продукти в неравноправно положение помежду им, като това може да доведе до отпадането на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и по този начин да ограничи възможността на пациентите за достъпно лечение. 

Към момента действа ограничение при цените на лекарствените продукти, които нямат регистрирани цени в референтните държави. Сега тяхната цена не може да надхвърля два пъти стойността на диференцирана дневна доза (ДДД/терапевтичен курс) на референтния лекарствен продукт от групата на съответното международно непатентно наименование.

Така формулираната действаща разпоредба засяга предимно продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазон, които се предлагат само на нашия пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, мотивират решението и министрите.

От друга страна, отпадналите лекарствени продукти ще бъдат заместени от по-скъпи, които имат цени в референтните за България държави.

 

Създаване на условия и критерии за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави, така че да бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители и условията на конкуренция помежду им, както и да не бъде допускана дискриминация спрямо българските производители.

Това се очаква да е ефектът от промяна в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Измемението е прието днес от Министерския съвет. Според съобщението настоящата разпоредба на чл. 8, ал. 5 поставя производителите на лекарствени продукти в неравноправно положение помежду им, като това може да доведе до отпадането на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и по този начин да ограничи възможността на пациентите за достъпно лечение. 

Към момента действа ограничение при цените на лекарствените продукти, които нямат регистрирани цени в референтните държави. Сега тяхната цена не може да надхвърля два пъти стойността на диференцирана дневна доза (ДДД/терапевтичен курс) на референтния лекарствен продукт от групата на съответното международно непатентно наименование.

Така формулираната действаща разпоредба засяга предимно продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазон, които се предлагат само на нашия пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, мотивират решението и министрите.

От друга страна, отпадналите лекарствени продукти ще бъдат заместени от по-скъпи, които имат цени в референтните за България държави.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?