Article_top

Съветът на ЕС постигна обща позиция за проекторегламент в борбата срещу нелегалния внос и съхраняване в Съюза на културни ценности от страни извън него.

Позицията бе договорена от постоянните представители на 28-те държави. Новите правила са предназначени не само за запазване на културното наследство, най-вече на археологически предмети в засегнати от въоръжен конфликт страни, но и ще попречат на финансирането на терористична дейност чрез този вид трафик.

Правилата покриват следните културни ценности:

• Създадени или открити извън ЕС;

• Подлежащи на пускане в свободно обръщение или на поставяне под митническа процедура, различна от транзита;

• По-стари от 250 години;

• На стойност най-малко 10 000 евро.

Проекторегламентът разделя на две категории ценностите, в зависимост от това доколко те са изложени на опасност от унищожаване или грабеж.

Най-застрашени са археологическите предмети, елементи от паметници и редки ръкописи. За тях ще бъде необходим специален лиценз, издаден от страна членка на ЕС. Това ще става, след като вносителят докаже, че въпросната ценност е законно изнесена от страната, от която произхожда.

По-слабо заплашените предмети ще бъдат внасяне само с декларация от вносителя, че са законно изнесени.

Издадените лицензи и подадените декларации ще се съхраняват в централизирана електронна база данни. Тя ще бъде създадена от Еврокомисията и ще бъде достъпна за всички национални власти в ЕС.

Предстои Съветът на ЕС да започне преговори с Европарламента, за да бъде постигнато бързо споразумение.

 

Съветът на ЕС постигна обща позиция за проекторегламент в борбата срещу нелегалния внос и съхраняване в Съюза на културни ценности от страни извън него.

Позицията бе договорена от постоянните представители на 28-те държави. Новите правила са предназначени не само за запазване на културното наследство, най-вече на археологически предмети в засегнати от въоръжен конфликт страни, но и ще попречат на финансирането на терористична дейност чрез този вид трафик.

Правилата покриват следните културни ценности:

• Създадени или открити извън ЕС;

• Подлежащи на пускане в свободно обръщение или на поставяне под митническа процедура, различна от транзита;

• По-стари от 250 години;

• На стойност най-малко 10 000 евро.

Проекторегламентът разделя на две категории ценностите, в зависимост от това доколко те са изложени на опасност от унищожаване или грабеж.

Най-застрашени са археологическите предмети, елементи от паметници и редки ръкописи. За тях ще бъде необходим специален лиценз, издаден от страна членка на ЕС. Това ще става, след като вносителят докаже, че въпросната ценност е законно изнесена от страната, от която произхожда.

По-слабо заплашените предмети ще бъдат внасяне само с декларация от вносителя, че са законно изнесени.

Издадените лицензи и подадените декларации ще се съхраняват в централизирана електронна база данни. Тя ще бъде създадена от Еврокомисията и ще бъде достъпна за всички национални власти в ЕС.

Предстои Съветът на ЕС да започне преговори с Европарламента, за да бъде постигнато бързо споразумение.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?