Ad Config - Website header

 

Article_top

Проектът за документален филм на Руси Чанев „Отравяне на паметта“ неправомерно бе отстранен от конкурсната сесия на НФЦ. Причината: конфликт на интереси с член на художествената комисия.

„Отравяне на паметта“ е история за паметници на български военачалници, намирали се в парка на Военната академия и мистериозно изчезнали след преврата през септември 1944-а. Продуцент и сценарист е Руси Чанев, за режисьор е избрана Боряна Пунчева.

Формалната причина проектът да не бъде приет за разглеждане от художествената комисия е, че един от членовете ѝ – Борислав Колев – е подчинен на Пунчева в СТФ „Екран“ в БНТ. В малката ни филмова гилдия това не е някакво изключение – в такива ситуации правилникът на НФЦ предвижда оказалият се в конфликт на интереси член да не участва в разглеждането. В този случай обаче е станало обратното – конфликтът на интереси е довел до отказ на комисията да разгледа проекта.

Руси Чанев получава отговор на заявлението си за финансиране на „Отравяне на паметта“ с разпореждане да изтегли проекта от сесията, защото Борислав Колев е уведомил изпълнителния директор за конфликт на интереси с режисьора на проекта.

Чанев отговаря с писмо, в което припомня, че решението на изпълнителния директор на НФЦ е в противоречие с чл. 30 ал. 4 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно-консултативните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, публикувани на 11 септември 2018-а. Там пише, че „при наличие на някое от условията по настоящия член (конфликт на интереси – бел. ред.), членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта“.

Остават въпросите: защо директорът на Националния филмов център нарушава собствения си правилник и има ли начин тази несправедливост да бъде поправена?

В писмо до останалите продуценти в сесията Руси Чанев разказва за случая и ги предупреждава, че „това унижение, на което аз и моят екип сме подложени, утре може да сполети всеки от вас“

„Дано тогава да намерите сили да победите предизвикателствата!“, казва Чанев.

„Площад Славейков“ потърси мнение на експерти по казуса – сложен за разрешаване в контекста на настоящия Закон за филмовата индустрия и правилника към него. Предлагаме коментара на Павел Васев, бивш директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Очакваме позиция по случая и на директора на НФЦ г-жа Жана Караиванова – отказът от такава не би бил добър знак за отношенията между властта и българската кулура.

Недоглеждане или обикновена заблуда?

Павел ВАСЕВ

Поводът, по който искате моето становище, е част от общия административен хаос в държавата и от неизбежно повтарящите се инциденти в Националния филмов център. За да Ви отговоря, попитах Руси Чанев за някои детайли от сагата, която вероятно ще има горчиво продължение. Накратко – филмовият проект „Отравяне на паметта“ с режисьор Боряна Пунчева е приет и регистриран в НФЦ за участие във втората конкурсна сесия за финансиране на документални филми под № 17Д138 на 17.08.2018 г. Ако проектът е бил некоректно подготвен, то именно при регистрирането му администрацията на НФЦ е следвало да обяви несъответствие, и да не го приеме за участие в конкурса. Проектът обаче е приет и регистриран като редовен.

Впоследствие членът на Националната художествена комисия за документално кино Борислав Колев внася писмо до г-жа Жана Караиванова, изпълнителен директор на НФЦ, като посочва конфликт на интереси с режисьора на проекта „Отравяне на паметта” (Колев е служител, подчинен на Боряна Пунчева в СТФ „Екран” на БНТ). Това обстоятелство е разчетено умишлено неправилно от г-жа Жана Караиванова – и тя извършва една явна административна репресия срещу Руси Чанев и Боряна Пунчева.

Тук е нужно пояснение – в Устройствения правилник на ИА НФЦ, чл.16, ал.6, е императивно записано:

„(6). Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете ѝ попълват оценъчна карта за всеки проект, съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.“

На това основание постъпилият и редовно регистриран с № 17Д138 проект за документален филм „Отравяне на паметта“ е изпратен от администрацията на НФЦ до членовете на комисията.

Следва писмото на Борислав Колев, в което той правилно съобщава, че е изпаднал в конфликт на интереси, съгласно чл. 30 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно консултативните органи към ИД на ИА НФЦ”. Но именно в чл. 30 от въпросните „Правила” има алинея 4-а, която гласи:

„При наличие на някое от условията по настоящия член, членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта.”

Но вместо да отстрани именно Борислав Колев от участие в оценката на проекта, г-жа Жана Караиванова поставя ненормативна резолюция върху внесеното от Борислав Колев писмо:

„….проектът да се изтегли от списъка и сесията. И. Любенова – за изпълнение. 13.09.2018 г.” (Ирина Любенова е секретарката на НФЦ).

Защо твърдя, че това деяние на Жана Караиванова е незаконосъобразно?

Защото в УП на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ има норма, записана в неговия чл. 6, която определя безусловно как изпълнителният директор да извършва своята дейност:

„В изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове.”

И тук г-жа Жана Караиванова твърде ловко, бих казал „хлъзгаво“, натоварва секретарката И. Любенова да представлява НФЦ и да отстрани продуцента Руси Чанев с внесения от него проект от сесията.

Защо е направено това? Защото г-жа Жана Караиванова като ИД на ИА НФЦ, щом е преценила наличие на конфликт на интереси и незаконосъобразно е определила кой е това, е задължена именно тя да издаде заповед за отстраняването на проекта „Отравяне на паметта”. Но в нея трябва да се запише правното основание за такава тежка санкция. И тъй като правно основание няма, тази заповед би била оспорена незабавно и съдът автоматично ще я отмени. С последващо отстраняване на Борислав Колев от участие.

А „изпълнено“ по този леко небрежен начин, това деяние изглежда като някакво мърляво, но все пак в рамките на администрацията, недоглеждане. Обаче си е обикновенна заблуда.

Нито Законът за филмовата индустрия, нито Устройственият правилник на НФЦ не предоставят право на Изпълнителния директор на Агенцията да отстранява от участие проект, който е редовно приет и регистриран.

Руси Чанев е изпратил нотариална покана до г-жа Жана Караиванова, в която я призовава да възстанови правата на проекта „Отравяне на паметта“ и да го включи в конкурса, което обаче не се случва. И понеже познавам и артиста, и човека Руси Чанев, разбирам защо той не е оспорил в съда резултата от конкурсната сесия. За да не пречи на своите колеги, тъй като това би спряло процеса поне за половин година. И пак скандал в НФЦ.

Моят съвет към Руси Чанев е да заведе дело срещу г-жа Жана Караиванова за грубо и некомпетентно погазване на нормативната уредба, с иск от 100 000 лева за пропуснати ползи. Проблемът е, че ако спечели делото, парите ще бъдат платени от бюджета на НФЦ. И понеже познавам Руси Чанев от много години, предварително знам какъв ще е резултатът.

Само питам: от какво ви е страх, колеги? От невежеството? От сговора на подлеците? От надменноста? Има само едно решение – не допускайте мерзавци на територията на изкуството.

"Площад Славейков"

 
Снимка Уикипедия

Проектът за документален филм на Руси Чанев „Отравяне на паметта“ неправомерно бе отстранен от конкурсната сесия на НФЦ. Причината: конфликт на интереси с член на художествената комисия.

„Отравяне на паметта“ е история за паметници на български военачалници, намирали се в парка на Военната академия и мистериозно изчезнали след преврата през септември 1944-а. Продуцент и сценарист е Руси Чанев, за режисьор е избрана Боряна Пунчева.

Формалната причина проектът да не бъде приет за разглеждане от художествената комисия е, че един от членовете ѝ – Борислав Колев – е подчинен на Пунчева в СТФ „Екран“ в БНТ. В малката ни филмова гилдия това не е някакво изключение – в такива ситуации правилникът на НФЦ предвижда оказалият се в конфликт на интереси член да не участва в разглеждането. В този случай обаче е станало обратното – конфликтът на интереси е довел до отказ на комисията да разгледа проекта.

Руси Чанев получава отговор на заявлението си за финансиране на „Отравяне на паметта“ с разпореждане да изтегли проекта от сесията, защото Борислав Колев е уведомил изпълнителния директор за конфликт на интереси с режисьора на проекта.

Чанев отговаря с писмо, в което припомня, че решението на изпълнителния директор на НФЦ е в противоречие с чл. 30 ал. 4 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно-консултативните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, публикувани на 11 септември 2018-а. Там пише, че „при наличие на някое от условията по настоящия член (конфликт на интереси – бел. ред.), членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта“.

Остават въпросите: защо директорът на Националния филмов център нарушава собствения си правилник и има ли начин тази несправедливост да бъде поправена?

В писмо до останалите продуценти в сесията Руси Чанев разказва за случая и ги предупреждава, че „това унижение, на което аз и моят екип сме подложени, утре може да сполети всеки от вас“

„Дано тогава да намерите сили да победите предизвикателствата!“, казва Чанев.

„Площад Славейков“ потърси мнение на експерти по казуса – сложен за разрешаване в контекста на настоящия Закон за филмовата индустрия и правилника към него. Предлагаме коментара на Павел Васев, бивш директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Очакваме позиция по случая и на директора на НФЦ г-жа Жана Караиванова – отказът от такава не би бил добър знак за отношенията между властта и българската кулура.

Недоглеждане или обикновена заблуда?

Павел ВАСЕВ

Поводът, по който искате моето становище, е част от общия административен хаос в държавата и от неизбежно повтарящите се инциденти в Националния филмов център. За да Ви отговоря, попитах Руси Чанев за някои детайли от сагата, която вероятно ще има горчиво продължение. Накратко – филмовият проект „Отравяне на паметта“ с режисьор Боряна Пунчева е приет и регистриран в НФЦ за участие във втората конкурсна сесия за финансиране на документални филми под № 17Д138 на 17.08.2018 г. Ако проектът е бил некоректно подготвен, то именно при регистрирането му администрацията на НФЦ е следвало да обяви несъответствие, и да не го приеме за участие в конкурса. Проектът обаче е приет и регистриран като редовен.

Впоследствие членът на Националната художествена комисия за документално кино Борислав Колев внася писмо до г-жа Жана Караиванова, изпълнителен директор на НФЦ, като посочва конфликт на интереси с режисьора на проекта „Отравяне на паметта” (Колев е служител, подчинен на Боряна Пунчева в СТФ „Екран” на БНТ). Това обстоятелство е разчетено умишлено неправилно от г-жа Жана Караиванова – и тя извършва една явна административна репресия срещу Руси Чанев и Боряна Пунчева.

Тук е нужно пояснение – в Устройствения правилник на ИА НФЦ, чл.16, ал.6, е императивно записано:

„(6). Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете ѝ попълват оценъчна карта за всеки проект, съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.“

На това основание постъпилият и редовно регистриран с № 17Д138 проект за документален филм „Отравяне на паметта“ е изпратен от администрацията на НФЦ до членовете на комисията.

Следва писмото на Борислав Колев, в което той правилно съобщава, че е изпаднал в конфликт на интереси, съгласно чл. 30 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно консултативните органи към ИД на ИА НФЦ”. Но именно в чл. 30 от въпросните „Правила” има алинея 4-а, която гласи:

„При наличие на някое от условията по настоящия член, членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта.”

Но вместо да отстрани именно Борислав Колев от участие в оценката на проекта, г-жа Жана Караиванова поставя ненормативна резолюция върху внесеното от Борислав Колев писмо:

„….проектът да се изтегли от списъка и сесията. И. Любенова – за изпълнение. 13.09.2018 г.” (Ирина Любенова е секретарката на НФЦ).

Защо твърдя, че това деяние на Жана Караиванова е незаконосъобразно?

Защото в УП на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ има норма, записана в неговия чл. 6, която определя безусловно как изпълнителният директор да извършва своята дейност:

„В изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове.”

И тук г-жа Жана Караиванова твърде ловко, бих казал „хлъзгаво“, натоварва секретарката И. Любенова да представлява НФЦ и да отстрани продуцента Руси Чанев с внесения от него проект от сесията.

Защо е направено това? Защото г-жа Жана Караиванова като ИД на ИА НФЦ, щом е преценила наличие на конфликт на интереси и незаконосъобразно е определила кой е това, е задължена именно тя да издаде заповед за отстраняването на проекта „Отравяне на паметта”. Но в нея трябва да се запише правното основание за такава тежка санкция. И тъй като правно основание няма, тази заповед би била оспорена незабавно и съдът автоматично ще я отмени. С последващо отстраняване на Борислав Колев от участие.

А „изпълнено“ по този леко небрежен начин, това деяние изглежда като някакво мърляво, но все пак в рамките на администрацията, недоглеждане. Обаче си е обикновенна заблуда.

Нито Законът за филмовата индустрия, нито Устройственият правилник на НФЦ не предоставят право на Изпълнителния директор на Агенцията да отстранява от участие проект, който е редовно приет и регистриран.

Руси Чанев е изпратил нотариална покана до г-жа Жана Караиванова, в която я призовава да възстанови правата на проекта „Отравяне на паметта“ и да го включи в конкурса, което обаче не се случва. И понеже познавам и артиста, и човека Руси Чанев, разбирам защо той не е оспорил в съда резултата от конкурсната сесия. За да не пречи на своите колеги, тъй като това би спряло процеса поне за половин година. И пак скандал в НФЦ.

Моят съвет към Руси Чанев е да заведе дело срещу г-жа Жана Караиванова за грубо и некомпетентно погазване на нормативната уредба, с иск от 100 000 лева за пропуснати ползи. Проблемът е, че ако спечели делото, парите ще бъдат платени от бюджета на НФЦ. И понеже познавам Руси Чанев от много години, предварително знам какъв ще е резултатът.

Само питам: от какво ви е страх, колеги? От невежеството? От сговора на подлеците? От надменноста? Има само едно решение – не допускайте мерзавци на територията на изкуството.

"Площад Славейков"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да постъпи Брюксел, след като Великобритания гласува да не напуска Европейския съюз без сделка?