Article_top

Проектът за документален филм на Руси Чанев „Отравяне на паметта“ неправомерно бе отстранен от конкурсната сесия на НФЦ. Причината: конфликт на интереси с член на художествената комисия.

„Отравяне на паметта“ е история за паметници на български военачалници, намирали се в парка на Военната академия и мистериозно изчезнали след преврата през септември 1944-а. Продуцент и сценарист е Руси Чанев, за режисьор е избрана Боряна Пунчева.

Формалната причина проектът да не бъде приет за разглеждане от художествената комисия е, че един от членовете ѝ – Борислав Колев – е подчинен на Пунчева в СТФ „Екран“ в БНТ. В малката ни филмова гилдия това не е някакво изключение – в такива ситуации правилникът на НФЦ предвижда оказалият се в конфликт на интереси член да не участва в разглеждането. В този случай обаче е станало обратното – конфликтът на интереси е довел до отказ на комисията да разгледа проекта.

Руси Чанев получава отговор на заявлението си за финансиране на „Отравяне на паметта“ с разпореждане да изтегли проекта от сесията, защото Борислав Колев е уведомил изпълнителния директор за конфликт на интереси с режисьора на проекта.

Чанев отговаря с писмо, в което припомня, че решението на изпълнителния директор на НФЦ е в противоречие с чл. 30 ал. 4 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно-консултативните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, публикувани на 11 септември 2018-а. Там пише, че „при наличие на някое от условията по настоящия член (конфликт на интереси – бел. ред.), членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта“.

Остават въпросите: защо директорът на Националния филмов център нарушава собствения си правилник и има ли начин тази несправедливост да бъде поправена?

В писмо до останалите продуценти в сесията Руси Чанев разказва за случая и ги предупреждава, че „това унижение, на което аз и моят екип сме подложени, утре може да сполети всеки от вас“

„Дано тогава да намерите сили да победите предизвикателствата!“, казва Чанев.

„Площад Славейков“ потърси мнение на експерти по казуса – сложен за разрешаване в контекста на настоящия Закон за филмовата индустрия и правилника към него. Предлагаме коментара на Павел Васев, бивш директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Очакваме позиция по случая и на директора на НФЦ г-жа Жана Караиванова – отказът от такава не би бил добър знак за отношенията между властта и българската кулура.

Недоглеждане или обикновена заблуда?

Павел ВАСЕВ

Поводът, по който искате моето становище, е част от общия административен хаос в държавата и от неизбежно повтарящите се инциденти в Националния филмов център. За да Ви отговоря, попитах Руси Чанев за някои детайли от сагата, която вероятно ще има горчиво продължение. Накратко – филмовият проект „Отравяне на паметта“ с режисьор Боряна Пунчева е приет и регистриран в НФЦ за участие във втората конкурсна сесия за финансиране на документални филми под № 17Д138 на 17.08.2018 г. Ако проектът е бил некоректно подготвен, то именно при регистрирането му администрацията на НФЦ е следвало да обяви несъответствие, и да не го приеме за участие в конкурса. Проектът обаче е приет и регистриран като редовен.

Впоследствие членът на Националната художествена комисия за документално кино Борислав Колев внася писмо до г-жа Жана Караиванова, изпълнителен директор на НФЦ, като посочва конфликт на интереси с режисьора на проекта „Отравяне на паметта” (Колев е служител, подчинен на Боряна Пунчева в СТФ „Екран” на БНТ). Това обстоятелство е разчетено умишлено неправилно от г-жа Жана Караиванова – и тя извършва една явна административна репресия срещу Руси Чанев и Боряна Пунчева.

Тук е нужно пояснение – в Устройствения правилник на ИА НФЦ, чл.16, ал.6, е императивно записано:

„(6). Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете ѝ попълват оценъчна карта за всеки проект, съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.“

На това основание постъпилият и редовно регистриран с № 17Д138 проект за документален филм „Отравяне на паметта“ е изпратен от администрацията на НФЦ до членовете на комисията.

Следва писмото на Борислав Колев, в което той правилно съобщава, че е изпаднал в конфликт на интереси, съгласно чл. 30 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно консултативните органи към ИД на ИА НФЦ”. Но именно в чл. 30 от въпросните „Правила” има алинея 4-а, която гласи:

„При наличие на някое от условията по настоящия член, членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта.”

Но вместо да отстрани именно Борислав Колев от участие в оценката на проекта, г-жа Жана Караиванова поставя ненормативна резолюция върху внесеното от Борислав Колев писмо:

„….проектът да се изтегли от списъка и сесията. И. Любенова – за изпълнение. 13.09.2018 г.” (Ирина Любенова е секретарката на НФЦ).

Защо твърдя, че това деяние на Жана Караиванова е незаконосъобразно?

Защото в УП на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ има норма, записана в неговия чл. 6, която определя безусловно как изпълнителният директор да извършва своята дейност:

„В изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове.”

И тук г-жа Жана Караиванова твърде ловко, бих казал „хлъзгаво“, натоварва секретарката И. Любенова да представлява НФЦ и да отстрани продуцента Руси Чанев с внесения от него проект от сесията.

Защо е направено това? Защото г-жа Жана Караиванова като ИД на ИА НФЦ, щом е преценила наличие на конфликт на интереси и незаконосъобразно е определила кой е това, е задължена именно тя да издаде заповед за отстраняването на проекта „Отравяне на паметта”. Но в нея трябва да се запише правното основание за такава тежка санкция. И тъй като правно основание няма, тази заповед би била оспорена незабавно и съдът автоматично ще я отмени. С последващо отстраняване на Борислав Колев от участие.

А „изпълнено“ по този леко небрежен начин, това деяние изглежда като някакво мърляво, но все пак в рамките на администрацията, недоглеждане. Обаче си е обикновенна заблуда.

Нито Законът за филмовата индустрия, нито Устройственият правилник на НФЦ не предоставят право на Изпълнителния директор на Агенцията да отстранява от участие проект, който е редовно приет и регистриран.

Руси Чанев е изпратил нотариална покана до г-жа Жана Караиванова, в която я призовава да възстанови правата на проекта „Отравяне на паметта“ и да го включи в конкурса, което обаче не се случва. И понеже познавам и артиста, и човека Руси Чанев, разбирам защо той не е оспорил в съда резултата от конкурсната сесия. За да не пречи на своите колеги, тъй като това би спряло процеса поне за половин година. И пак скандал в НФЦ.

Моят съвет към Руси Чанев е да заведе дело срещу г-жа Жана Караиванова за грубо и некомпетентно погазване на нормативната уредба, с иск от 100 000 лева за пропуснати ползи. Проблемът е, че ако спечели делото, парите ще бъдат платени от бюджета на НФЦ. И понеже познавам Руси Чанев от много години, предварително знам какъв ще е резултатът.

Само питам: от какво ви е страх, колеги? От невежеството? От сговора на подлеците? От надменноста? Има само едно решение – не допускайте мерзавци на територията на изкуството.

"Площад Славейков"

 
Снимка Уикипедия

Проектът за документален филм на Руси Чанев „Отравяне на паметта“ неправомерно бе отстранен от конкурсната сесия на НФЦ. Причината: конфликт на интереси с член на художествената комисия.

„Отравяне на паметта“ е история за паметници на български военачалници, намирали се в парка на Военната академия и мистериозно изчезнали след преврата през септември 1944-а. Продуцент и сценарист е Руси Чанев, за режисьор е избрана Боряна Пунчева.

Формалната причина проектът да не бъде приет за разглеждане от художествената комисия е, че един от членовете ѝ – Борислав Колев – е подчинен на Пунчева в СТФ „Екран“ в БНТ. В малката ни филмова гилдия това не е някакво изключение – в такива ситуации правилникът на НФЦ предвижда оказалият се в конфликт на интереси член да не участва в разглеждането. В този случай обаче е станало обратното – конфликтът на интереси е довел до отказ на комисията да разгледа проекта.

Руси Чанев получава отговор на заявлението си за финансиране на „Отравяне на паметта“ с разпореждане да изтегли проекта от сесията, защото Борислав Колев е уведомил изпълнителния директор за конфликт на интереси с режисьора на проекта.

Чанев отговаря с писмо, в което припомня, че решението на изпълнителния директор на НФЦ е в противоречие с чл. 30 ал. 4 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно-консултативните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, публикувани на 11 септември 2018-а. Там пише, че „при наличие на някое от условията по настоящия член (конфликт на интереси – бел. ред.), членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта“.

Остават въпросите: защо директорът на Националния филмов център нарушава собствения си правилник и има ли начин тази несправедливост да бъде поправена?

В писмо до останалите продуценти в сесията Руси Чанев разказва за случая и ги предупреждава, че „това унижение, на което аз и моят екип сме подложени, утре може да сполети всеки от вас“

„Дано тогава да намерите сили да победите предизвикателствата!“, казва Чанев.

„Площад Славейков“ потърси мнение на експерти по казуса – сложен за разрешаване в контекста на настоящия Закон за филмовата индустрия и правилника към него. Предлагаме коментара на Павел Васев, бивш директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“. Очакваме позиция по случая и на директора на НФЦ г-жа Жана Караиванова – отказът от такава не би бил добър знак за отношенията между властта и българската кулура.

Недоглеждане или обикновена заблуда?

Павел ВАСЕВ

Поводът, по който искате моето становище, е част от общия административен хаос в държавата и от неизбежно повтарящите се инциденти в Националния филмов център. За да Ви отговоря, попитах Руси Чанев за някои детайли от сагата, която вероятно ще има горчиво продължение. Накратко – филмовият проект „Отравяне на паметта“ с режисьор Боряна Пунчева е приет и регистриран в НФЦ за участие във втората конкурсна сесия за финансиране на документални филми под № 17Д138 на 17.08.2018 г. Ако проектът е бил некоректно подготвен, то именно при регистрирането му администрацията на НФЦ е следвало да обяви несъответствие, и да не го приеме за участие в конкурса. Проектът обаче е приет и регистриран като редовен.

Впоследствие членът на Националната художествена комисия за документално кино Борислав Колев внася писмо до г-жа Жана Караиванова, изпълнителен директор на НФЦ, като посочва конфликт на интереси с режисьора на проекта „Отравяне на паметта” (Колев е служител, подчинен на Боряна Пунчева в СТФ „Екран” на БНТ). Това обстоятелство е разчетено умишлено неправилно от г-жа Жана Караиванова – и тя извършва една явна административна репресия срещу Руси Чанев и Боряна Пунчева.

Тук е нужно пояснение – в Устройствения правилник на ИА НФЦ, чл.16, ал.6, е императивно записано:

„(6). Националната художествена комисия обсъжда всеки от постъпилите проекти и членовете ѝ попълват оценъчна карта за всеки проект, съгласно приложение № 3, като писмено мотивират оценките си.“

На това основание постъпилият и редовно регистриран с № 17Д138 проект за документален филм „Отравяне на паметта“ е изпратен от администрацията на НФЦ до членовете на комисията.

Следва писмото на Борислав Колев, в което той правилно съобщава, че е изпаднал в конфликт на интереси, съгласно чл. 30 от „Правила за работата, организацията и дейността на експертно консултативните органи към ИД на ИА НФЦ”. Но именно в чл. 30 от въпросните „Правила” има алинея 4-а, която гласи:

„При наличие на някое от условията по настоящия член, членът на националната художествена комисия не може да участва в оценката, обсъждането и класирането на проекта.”

Но вместо да отстрани именно Борислав Колев от участие в оценката на проекта, г-жа Жана Караиванова поставя ненормативна резолюция върху внесеното от Борислав Колев писмо:

„….проектът да се изтегли от списъка и сесията. И. Любенова – за изпълнение. 13.09.2018 г.” (Ирина Любенова е секретарката на НФЦ).

Защо твърдя, че това деяние на Жана Караиванова е незаконосъобразно?

Защото в УП на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ има норма, записана в неговия чл. 6, която определя безусловно как изпълнителният директор да извършва своята дейност:

„В изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове.”

И тук г-жа Жана Караиванова твърде ловко, бих казал „хлъзгаво“, натоварва секретарката И. Любенова да представлява НФЦ и да отстрани продуцента Руси Чанев с внесения от него проект от сесията.

Защо е направено това? Защото г-жа Жана Караиванова като ИД на ИА НФЦ, щом е преценила наличие на конфликт на интереси и незаконосъобразно е определила кой е това, е задължена именно тя да издаде заповед за отстраняването на проекта „Отравяне на паметта”. Но в нея трябва да се запише правното основание за такава тежка санкция. И тъй като правно основание няма, тази заповед би била оспорена незабавно и съдът автоматично ще я отмени. С последващо отстраняване на Борислав Колев от участие.

А „изпълнено“ по този леко небрежен начин, това деяние изглежда като някакво мърляво, но все пак в рамките на администрацията, недоглеждане. Обаче си е обикновенна заблуда.

Нито Законът за филмовата индустрия, нито Устройственият правилник на НФЦ не предоставят право на Изпълнителния директор на Агенцията да отстранява от участие проект, който е редовно приет и регистриран.

Руси Чанев е изпратил нотариална покана до г-жа Жана Караиванова, в която я призовава да възстанови правата на проекта „Отравяне на паметта“ и да го включи в конкурса, което обаче не се случва. И понеже познавам и артиста, и човека Руси Чанев, разбирам защо той не е оспорил в съда резултата от конкурсната сесия. За да не пречи на своите колеги, тъй като това би спряло процеса поне за половин година. И пак скандал в НФЦ.

Моят съвет към Руси Чанев е да заведе дело срещу г-жа Жана Караиванова за грубо и некомпетентно погазване на нормативната уредба, с иск от 100 000 лева за пропуснати ползи. Проблемът е, че ако спечели делото, парите ще бъдат платени от бюджета на НФЦ. И понеже познавам Руси Чанев от много години, предварително знам какъв ще е резултатът.

Само питам: от какво ви е страх, колеги? От невежеството? От сговора на подлеците? От надменноста? Има само едно решение – не допускайте мерзавци на територията на изкуството.

"Площад Славейков"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията