Article_top

Милиони за министерства, не повече от 60 000 за стипендии за даровити деца. Предколедно кабинетът днес одобри допълнителните разходи на МВР и още няколко държавни ведомства, които традиционно получават допълнителни средства в края на годината, за да покрият належащи нужди.

Така МВР - министерството, което тази година има разходи за близо 1.3 милиарда лева, а догодина - за 1.5 милиарда, получава допълнителни общо 4.2 милиона лева. От тях 2.076 милиона лева  са "за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство". Така са мотивирани допълнителните пари от пресслужбата на Министерски съвет.

Средствата са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове, пише в съобщението. 

Други 2 130 500 лева се дават "за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел "Пътна полиция" при СДВР и секторите "Пътна полиция" при ОДМВР Пловдив, Варна и Бургас".

В МРРБ също се дават пари, но като се режат пари от други звена на регионалното министерство в тазгодишния бюджет. Чрез тях ще се компенсира недостиг в размер на 2 755 000 лв. за изпълнението на проекти за реконструкция и рехабилитация на ВиК системи и съоръжения. Допълнителните средства ще бъдат инвестирани в поддръжката, модернизацията и изграждането на техническа инфраструктура.

Парите се вземат от "Геозащита, картография и кадастър" - 1.6 милиона лева, и "Ефективна администрация и координация" - още 1 155 000 лева.

Освен това в последния месец на годината кабинетът разшири списъка на пътищата за ремонт, които ще се оправят в годината на местни избори - 2019 г. Включени са вече и участъци от първокласните пътища Русе - Велико Търново и Севлиево - Велико Търново - Антоново, както и участъци от третокласната пътна мрежа, като например Микрево - Раздол - Клепало - граница с Република Македония. По-рано правителството гласува 150 милиона лева за ремонти на пътища догодина.

На Държавен фонд "Земеделие“ се отпускат допълнителни до 5 милиона лева, за да се разплати за мерки, свързани с националните доплащания и държавните помощи.

Наред с това правителството разреши на Комисията за защита на конкуренцията да увеличи тавана на максималния размер ангажимент за разходи, който може да поеме тази година с още 350 000 лева. Това означава, че КЗК може да сключва нови договори, а също така и да се разплати за други.

Пет милиона лева се отпускат допълнително на Министерството на здравеопазването - с целево предназначение за държавни болници за закупуване на дълготрайни материални активи, както и за "осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" - главно за онколечение.

И малко пари за помощи са одобрени днес, сред които 100 000 евро за Афганистан заради рекордната суша. Средства по линия на хуманитарната помощ се отпускат и на Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия. Средствата в размер на 877 303 лева са за оборудване на имиграционен център (Босна и Херцеговина), на център за деца с аутизъм (Република Македония), на терапевтичен комплекс за деца с увреждания (Грузия), както и осигуряване на компютри за 19 училища (Молдова).

Парите за стипендии на децата - под милион

На фона на милионите, отпускани на МВР, за стипендии на талантливи деца и за физическо възпитание и спорт се дават скромни суми, които не достигат и един милион лева. 

25 483 лева се дават за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството на културата. Други 91 980 лв. са за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата, както и за изплащане на стипендии на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

Одобрени са допълнително 58 860 лева за стипендии на даровити деца, като тази година за целта са дадени общо 500 985 лева.От 12 общини са постъпили искания за 55 стипендии за общо 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища през 2018 г. средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища в София, необходимите средства за 2018 г. са 3240 лв. и се предоставят на Столична община. 

 

Милиони за министерства, не повече от 60 000 за стипендии за даровити деца. Предколедно кабинетът днес одобри допълнителните разходи на МВР и още няколко държавни ведомства, които традиционно получават допълнителни средства в края на годината, за да покрият належащи нужди.

Така МВР - министерството, което тази година има разходи за близо 1.3 милиарда лева, а догодина - за 1.5 милиарда, получава допълнителни общо 4.2 милиона лева. От тях 2.076 милиона лева  са "за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство". Така са мотивирани допълнителните пари от пресслужбата на Министерски съвет.

Средствата са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове, пише в съобщението. 

Други 2 130 500 лева се дават "за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел "Пътна полиция" при СДВР и секторите "Пътна полиция" при ОДМВР Пловдив, Варна и Бургас".

В МРРБ също се дават пари, но като се режат пари от други звена на регионалното министерство в тазгодишния бюджет. Чрез тях ще се компенсира недостиг в размер на 2 755 000 лв. за изпълнението на проекти за реконструкция и рехабилитация на ВиК системи и съоръжения. Допълнителните средства ще бъдат инвестирани в поддръжката, модернизацията и изграждането на техническа инфраструктура.

Парите се вземат от "Геозащита, картография и кадастър" - 1.6 милиона лева, и "Ефективна администрация и координация" - още 1 155 000 лева.

Освен това в последния месец на годината кабинетът разшири списъка на пътищата за ремонт, които ще се оправят в годината на местни избори - 2019 г. Включени са вече и участъци от първокласните пътища Русе - Велико Търново и Севлиево - Велико Търново - Антоново, както и участъци от третокласната пътна мрежа, като например Микрево - Раздол - Клепало - граница с Република Македония. По-рано правителството гласува 150 милиона лева за ремонти на пътища догодина.

На Държавен фонд "Земеделие“ се отпускат допълнителни до 5 милиона лева, за да се разплати за мерки, свързани с националните доплащания и държавните помощи.

Наред с това правителството разреши на Комисията за защита на конкуренцията да увеличи тавана на максималния размер ангажимент за разходи, който може да поеме тази година с още 350 000 лева. Това означава, че КЗК може да сключва нови договори, а също така и да се разплати за други.

Пет милиона лева се отпускат допълнително на Министерството на здравеопазването - с целево предназначение за държавни болници за закупуване на дълготрайни материални активи, както и за "осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" - главно за онколечение.

И малко пари за помощи са одобрени днес, сред които 100 000 евро за Афганистан заради рекордната суша. Средства по линия на хуманитарната помощ се отпускат и на Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия. Средствата в размер на 877 303 лева са за оборудване на имиграционен център (Босна и Херцеговина), на център за деца с аутизъм (Република Македония), на терапевтичен комплекс за деца с увреждания (Грузия), както и осигуряване на компютри за 19 училища (Молдова).

Парите за стипендии на децата - под милион

На фона на милионите, отпускани на МВР, за стипендии на талантливи деца и за физическо възпитание и спорт се дават скромни суми, които не достигат и един милион лева. 

25 483 лева се дават за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството на културата. Други 91 980 лв. са за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата, както и за изплащане на стипендии на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

Одобрени са допълнително 58 860 лева за стипендии на даровити деца, като тази година за целта са дадени общо 500 985 лева.От 12 общини са постъпили искания за 55 стипендии за общо 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища през 2018 г. средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища в София, необходимите средства за 2018 г. са 3240 лв. и се предоставят на Столична община. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията