Article_top

Съветът на ЕС постигна днес частично споразумение за промяната в начина на работа на европейската гранична служба "Фронтекс".

Става дума само за връщането на мигранти и сътрудничеството с трети страни. Това означава, че  все още не могат да започнат преговори по въпроса с Европарламента. С други думи – няма споразумение, преди да са договорени всички части от него.

Не бе прието предложението на Еврокомисията за осигуряване на 10 000 европейски граничари, които да охраняват външните граници на Съюза и да бъдат разполагани дори без съгласието на държавата, в която биват изпращани.

Какво бе одобрено

"Фронтекс" ще може да осигури техническа и оперативна подкрепа на страните от ЕС при връщането на мигранти. Това ще става по молба на засегнатата страна или по инициатива на самата агенция, съгласувана със съответната страна. Подкрепата обхваща всички етапи на връщането – подготовката и дейностите след връщането и след пристигането. Тя ще включва и помощ при доброволно завръщане.

Граничната служба ще може да помага и на държавите членки в установяването на самоличността на граждани на трети страни и в придобиването на документи за пътуване.

Засилва се сътрудничеството с трети страни. Това ще стане, след като "Фронтекс" получи широки правомощия за това, без никакви ограничения.

Тук има възможност за сключване на споразумения между ЕС и трети страни (които според сегашните правила са само такива, които граничат със Съюза). Това ще позволи на "Фронтекс" да разполага екипи за конторлиране на границата и връщане на мигранти, както и да действа в трети страни.

Агенцията ще има правото да разполага експерти в качеството на офицери за свръзка. Те ще бъдат част от местните или регионалните мрежи за сътрудничество между тези офицери и експерти по сигурността от ЕС. Ще бъде даден приоритет на разполагането на хора за свръзка в страните, откъдето идват мигранти, или такива, през които минават транзит.

Ключови думи
 

Съветът на ЕС постигна днес частично споразумение за промяната в начина на работа на европейската гранична служба "Фронтекс".

Става дума само за връщането на мигранти и сътрудничеството с трети страни. Това означава, че  все още не могат да започнат преговори по въпроса с Европарламента. С други думи – няма споразумение, преди да са договорени всички части от него.

Не бе прието предложението на Еврокомисията за осигуряване на 10 000 европейски граничари, които да охраняват външните граници на Съюза и да бъдат разполагани дори без съгласието на държавата, в която биват изпращани.

Какво бе одобрено

"Фронтекс" ще може да осигури техническа и оперативна подкрепа на страните от ЕС при връщането на мигранти. Това ще става по молба на засегнатата страна или по инициатива на самата агенция, съгласувана със съответната страна. Подкрепата обхваща всички етапи на връщането – подготовката и дейностите след връщането и след пристигането. Тя ще включва и помощ при доброволно завръщане.

Граничната служба ще може да помага и на държавите членки в установяването на самоличността на граждани на трети страни и в придобиването на документи за пътуване.

Засилва се сътрудничеството с трети страни. Това ще стане, след като "Фронтекс" получи широки правомощия за това, без никакви ограничения.

Тук има възможност за сключване на споразумения между ЕС и трети страни (които според сегашните правила са само такива, които граничат със Съюза). Това ще позволи на "Фронтекс" да разполага екипи за конторлиране на границата и връщане на мигранти, както и да действа в трети страни.

Агенцията ще има правото да разполага експерти в качеството на офицери за свръзка. Те ще бъдат част от местните или регионалните мрежи за сътрудничество между тези офицери и експерти по сигурността от ЕС. Ще бъде даден приоритет на разполагането на хора за свръзка в страните, откъдето идват мигранти, или такива, през които минават транзит.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията