Article_top

Еврокомисията реши да даде Румъния на Съда на Европейския съюз (СЕС) за това, че не е успяла да възстанови изцяло неправомерно предоставена държавна помощ в размер на 92 милиона евро.

Това се казва в разпространено съобщение на ЕК.

Случаят

Парите били дадени на румънските братя бизнесмени с шведско гражданство Виорел и Йоан Микула и група техни компании.

Според арбитражно решение от 2013 г. Румъния анулирала програма за инициатива за инвестиции. Това станало през 2005 г., четири години преди изтичането на срока на програмата. По този начин Румъния нарушила двустранен договор за инвестиции с Швеция. Властите в Букурещ анулирали програмата като част от процеса на присъединяване към ЕС, за да може националното й законодателство да спази правилата на Съюза за държавната помощ.

Решението било произнесено по делото „Микула срещу Румъния“. То било заведено от братята Виорел и Йоан Микула, които имат шведско гражданство. Арбитражният съд постановил Букурещ да компенсира двамата бизнесмени, задето не са могли да се възползват изцяло от програмата.

По-късно обаче било проведено по-задълбочено разследване. В резултат на 30 март 2015 г. Еврокомисията излязла със заключението, че платента от Румъния компенсация на инвеститорите и техните компании е в нарушение на регламента на ЕС за държавната помощ. На Букурещ било наредено да си вземе обратно обезщетението от бенефициентите.

Комисията установила по-специално, че с изплащането на присъдените в полза на ищците компенсации Румъния им дава предимства, равностойни на тези от ликвидираната инвестиционна програма.

Регламентът на ЕС изисква незаконно предоставената държавна помощ да бъде възстановена, за да не се допусне чрез нея да бъде нарушена конкуренцията.

Стандартният срок за изпълнение на решението бил 31 юли 2015 г.  - четири месеца след официалното уведомление на Комисията. До пълното възстановяване на незаконно предоставената помощ обаче бенефициентите продължават да се възползват от неправомерно получените предимства. Именно затова сумата трябва да се възстанови възможно най-бързо.

Досега Румъния си е получила обратно от инвеститорите Микула част от незаконната помощ. Но по-голямата част от нея все още не е възстановена повече от три години след решението на Еврокомисията. Не се вижа и перспектива за плното възстановяване.

И по тази причина ЕК реши да даде Румъния на СЕС. Провинението на сверната ни съседка е, че не е успяла да приложи решението на Европейската комисия съгласно член 108(2) от Договора за функционране на Европейския сюз (ДФЕС).

Процедурата

Страните членки на ЕС трябва да си възстановят незаконно дадената помощ в рамките на крайня срок, посочен в решението на ЕК. Обикновено той е 4 месеца.

Ако една страна членка не извърши възстановяването, ЕК може да отнесе случая в СЕС.

Ако страна от ЕС не изпълни решението, Комисията може да поиска от СЕС да наложи глоби.

Според съдебната практика на ЕС решение, взето от Еврокомисията, е правно обвързващо и приложимо пред националните съдилища. Възстановяването на парите се управлява от националното законодателство.

В дадения случай възстановяването се проточва с години, а румънските съдилища не са изпълнили решението на Комисията.

 

Еврокомисията реши да даде Румъния на Съда на Европейския съюз (СЕС) за това, че не е успяла да възстанови изцяло неправомерно предоставена държавна помощ в размер на 92 милиона евро.

Това се казва в разпространено съобщение на ЕК.

Случаят

Парите били дадени на румънските братя бизнесмени с шведско гражданство Виорел и Йоан Микула и група техни компании.

Според арбитражно решение от 2013 г. Румъния анулирала програма за инициатива за инвестиции. Това станало през 2005 г., четири години преди изтичането на срока на програмата. По този начин Румъния нарушила двустранен договор за инвестиции с Швеция. Властите в Букурещ анулирали програмата като част от процеса на присъединяване към ЕС, за да може националното й законодателство да спази правилата на Съюза за държавната помощ.

Решението било произнесено по делото „Микула срещу Румъния“. То било заведено от братята Виорел и Йоан Микула, които имат шведско гражданство. Арбитражният съд постановил Букурещ да компенсира двамата бизнесмени, задето не са могли да се възползват изцяло от програмата.

По-късно обаче било проведено по-задълбочено разследване. В резултат на 30 март 2015 г. Еврокомисията излязла със заключението, че платента от Румъния компенсация на инвеститорите и техните компании е в нарушение на регламента на ЕС за държавната помощ. На Букурещ било наредено да си вземе обратно обезщетението от бенефициентите.

Комисията установила по-специално, че с изплащането на присъдените в полза на ищците компенсации Румъния им дава предимства, равностойни на тези от ликвидираната инвестиционна програма.

Регламентът на ЕС изисква незаконно предоставената държавна помощ да бъде възстановена, за да не се допусне чрез нея да бъде нарушена конкуренцията.

Стандартният срок за изпълнение на решението бил 31 юли 2015 г.  - четири месеца след официалното уведомление на Комисията. До пълното възстановяване на незаконно предоставената помощ обаче бенефициентите продължават да се възползват от неправомерно получените предимства. Именно затова сумата трябва да се възстанови възможно най-бързо.

Досега Румъния си е получила обратно от инвеститорите Микула част от незаконната помощ. Но по-голямата част от нея все още не е възстановена повече от три години след решението на Еврокомисията. Не се вижа и перспектива за плното възстановяване.

И по тази причина ЕК реши да даде Румъния на СЕС. Провинението на сверната ни съседка е, че не е успяла да приложи решението на Европейската комисия съгласно член 108(2) от Договора за функционране на Европейския сюз (ДФЕС).

Процедурата

Страните членки на ЕС трябва да си възстановят незаконно дадената помощ в рамките на крайня срок, посочен в решението на ЕК. Обикновено той е 4 месеца.

Ако една страна членка не извърши възстановяването, ЕК може да отнесе случая в СЕС.

Ако страна от ЕС не изпълни решението, Комисията може да поиска от СЕС да наложи глоби.

Според съдебната практика на ЕС решение, взето от Еврокомисията, е правно обвързващо и приложимо пред националните съдилища. Възстановяването на парите се управлява от националното законодателство.

В дадения случай възстановяването се проточва с години, а румънските съдилища не са изпълнили решението на Комисията.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?