Article_top

Великобритания може да оттегли едностранно уведомлението за напускане на ЕС. Това обяви Съдът на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.

Извънредното тълкувателно решение бе огласено ден преди насроченото от парламента в Лондон гласуване.

Само преди седмица с подобно становище излезе и генералният адвокат на ЕС.

Решението за оттегляне на уведомлението може да бъде взето съгласно конституцията на Обединеното кралство. Ефектът му ще бъде, че страната ще остане в ЕС при условия, които няма да бъдат променяни, тъй като ще има статута на член на Съюза.

Какво се случи

На 23 юни 2016 г. на референдум мнозинството от населението на Великобритания се произнесе за излизане от ЕС. На 29 май 2017 г. премиерката Тереза Мей уведоми Европейския съвет за намерението на страната на напусне Съюза съгласно член 50 на Договора за ЕС. Този член гласи, че след такова уведомление съответната страна преговаря и сключва споразумение с ЕС за напускане. Договорите на ЕС престават да важат за тази страна членка след влизането в сила на споразумението. Ако то не бъде постигнато, това се случва две години след подаване на уведомлението и възможно удължаване на срока.

Петицията

На 19 декември 2017 г. група британски депутати и техни колеги от парламента на Шотландия и от Европарламента депозираха петиция пред шотландски съд. Те поискаха магистратите да установят дали споменатото в член 50 уведомление може да бъде едностранно оттеглено преди изтичане на двегодишния период, като ефектът бъде оставането на Обединеното кралство в ЕС. На 3 октомври 2018 г. шотландските магистрати отнесоха въпроса до СЕС за становище. Те изтъкнаха, че отговорът ще позволи на депутатите от британската Камара на общините, докато гласуват за споразумението за напускане, да разберат дали възможностите не са две, а три, а именно:

• излизане от ЕС без споразумение;

• излизане със споразумение;

• оттегляне на уведомлението за намерението за напускане и оставане на Великобритания в ЕС.

Поради спешния характер на запитването и съобразяване с факта, че споразумението може да бъде ратифицирано само ако то и рамката на бъдещите отношения между Великобритания и ЕС бъдат одобрени от парламента в Лондон, шотландският съд поиска от СЕС да използва бърза процедура, която се разрешава от председателя му.

В днешното си решение съдът постанови, че когато една държава членка е уведомила Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС, както направи Великобритания, тя има правото едностранно да оттегли това уведомление.

Тази възможност съществува, докато споразумението за напускане, сключено между ЕС и съответната страна, не е влязло в сила. Ако пък такова споразумение не е постигнато, възможността съществува за период от две години от датата на уведомлението за напускане и ако не е изтекъл евентуалният период за удължаване на срока.

Оттеглянето на уведомлението може да бъде решено с демократична процедура в съответствие с британската конституция. То трябва да бъде съобщено в писмен вид на Европейския съвет.

Тази стъпка потвърждава членството в ЕС на съответната държава при условия, които няма да бъдат променени. Тя запазва статута си на страна членка. А процедурата по напускането на ЕС приключва.

Мотивите

В мотивите си СЕС изтъква, че член 50 от Договора на ЕС нито изрично забранява, нито изрично разрешава уведомление.

А суверенното естество на правото на напускане на ЕС подкрепя заключението, че съответната страна членка има правото да оттегли уведомлението за намерението си да напусне Съюза. Условията, при които може да стане това, са посочени по-горе.

Оттеглянето на уведомлението за намерението на страната на напусне ЕС отразява суверенното й решение да запаси статута си на  член на ЕС. Този статут нито се отменя, нито се променя от това уведомление.

СЕС счита, че би било несъвместимо с договорите на ЕС, чиято цел е да създадат още по-тесен съюз между народите в Европа, да бъде принудена да напусне Съюза една държава, която е уведомила за решението си да излезе от него съгласно конституцията си и чрез демократична процедура е решила да оттегли уведомлението – също чрез демократична процедура.

Ако правото за оттегляне на уведомлението стане субект на единодушно одобрение от Европейския съвет, както предлагат Еврокомисията и Съветът на ЕС, ще превърне едностранно суверенно право в условно право. Това ще бъде несъвместимо с принципа, че една страна членка не може да бъде принудена да напусне ЕС против волята си.

Захариева: Вече има юридическа яснота

„Сега има юридическа яснота, защото имаше юридически спорове дали Великобритания може едностранно да заяви, че оттегля молбата си“, заяви в Брюксел външният министър Екатерина Захариева.

Тя бе помолена от Клуб Z да коментира огласеното днес решение на Съда на ЕС. Захариева участва в последния за годната Съвет „Външни работи“ на ЕС.

Вицепремиерката е убедена, че постигнатата сделка за „Брекзит“ е възможно най-добрата. Дипломат номер 1се надява парламентът в Лондон да я гласува, въпреки че отложи насрочения за утре вот.

„Истината е, че напускайки ЕС, Великобритания напуска над 700 споразумение. Не можем да си представим влиянието на европейското законодателство във всекидневния ни живот. Обсъждаме желанието да няма граница между Ирландия и Северна Ирландия. Но всъщност това е свързано с много конкретни факти – например рецепти, лекари, купуване на лекарства. Нещата далеч не са само свободното преминаване на хора“, каза външната министърка.

 

Великобритания може да оттегли едностранно уведомлението за напускане на ЕС. Това обяви Съдът на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.

Извънредното тълкувателно решение бе огласено ден преди насроченото от парламента в Лондон гласуване.

Само преди седмица с подобно становище излезе и генералният адвокат на ЕС.

Решението за оттегляне на уведомлението може да бъде взето съгласно конституцията на Обединеното кралство. Ефектът му ще бъде, че страната ще остане в ЕС при условия, които няма да бъдат променяни, тъй като ще има статута на член на Съюза.

Какво се случи

На 23 юни 2016 г. на референдум мнозинството от населението на Великобритания се произнесе за излизане от ЕС. На 29 май 2017 г. премиерката Тереза Мей уведоми Европейския съвет за намерението на страната на напусне Съюза съгласно член 50 на Договора за ЕС. Този член гласи, че след такова уведомление съответната страна преговаря и сключва споразумение с ЕС за напускане. Договорите на ЕС престават да важат за тази страна членка след влизането в сила на споразумението. Ако то не бъде постигнато, това се случва две години след подаване на уведомлението и възможно удължаване на срока.

Петицията

На 19 декември 2017 г. група британски депутати и техни колеги от парламента на Шотландия и от Европарламента депозираха петиция пред шотландски съд. Те поискаха магистратите да установят дали споменатото в член 50 уведомление може да бъде едностранно оттеглено преди изтичане на двегодишния период, като ефектът бъде оставането на Обединеното кралство в ЕС. На 3 октомври 2018 г. шотландските магистрати отнесоха въпроса до СЕС за становище. Те изтъкнаха, че отговорът ще позволи на депутатите от британската Камара на общините, докато гласуват за споразумението за напускане, да разберат дали възможностите не са две, а три, а именно:

• излизане от ЕС без споразумение;

• излизане със споразумение;

• оттегляне на уведомлението за намерението за напускане и оставане на Великобритания в ЕС.

Поради спешния характер на запитването и съобразяване с факта, че споразумението може да бъде ратифицирано само ако то и рамката на бъдещите отношения между Великобритания и ЕС бъдат одобрени от парламента в Лондон, шотландският съд поиска от СЕС да използва бърза процедура, която се разрешава от председателя му.

В днешното си решение съдът постанови, че когато една държава членка е уведомила Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС, както направи Великобритания, тя има правото едностранно да оттегли това уведомление.

Тази възможност съществува, докато споразумението за напускане, сключено между ЕС и съответната страна, не е влязло в сила. Ако пък такова споразумение не е постигнато, възможността съществува за период от две години от датата на уведомлението за напускане и ако не е изтекъл евентуалният период за удължаване на срока.

Оттеглянето на уведомлението може да бъде решено с демократична процедура в съответствие с британската конституция. То трябва да бъде съобщено в писмен вид на Европейския съвет.

Тази стъпка потвърждава членството в ЕС на съответната държава при условия, които няма да бъдат променени. Тя запазва статута си на страна членка. А процедурата по напускането на ЕС приключва.

Мотивите

В мотивите си СЕС изтъква, че член 50 от Договора на ЕС нито изрично забранява, нито изрично разрешава уведомление.

А суверенното естество на правото на напускане на ЕС подкрепя заключението, че съответната страна членка има правото да оттегли уведомлението за намерението си да напусне Съюза. Условията, при които може да стане това, са посочени по-горе.

Оттеглянето на уведомлението за намерението на страната на напусне ЕС отразява суверенното й решение да запаси статута си на  член на ЕС. Този статут нито се отменя, нито се променя от това уведомление.

СЕС счита, че би било несъвместимо с договорите на ЕС, чиято цел е да създадат още по-тесен съюз между народите в Европа, да бъде принудена да напусне Съюза една държава, която е уведомила за решението си да излезе от него съгласно конституцията си и чрез демократична процедура е решила да оттегли уведомлението – също чрез демократична процедура.

Ако правото за оттегляне на уведомлението стане субект на единодушно одобрение от Европейския съвет, както предлагат Еврокомисията и Съветът на ЕС, ще превърне едностранно суверенно право в условно право. Това ще бъде несъвместимо с принципа, че една страна членка не може да бъде принудена да напусне ЕС против волята си.

Захариева: Вече има юридическа яснота

„Сега има юридическа яснота, защото имаше юридически спорове дали Великобритания може едностранно да заяви, че оттегля молбата си“, заяви в Брюксел външният министър Екатерина Захариева.

Тя бе помолена от Клуб Z да коментира огласеното днес решение на Съда на ЕС. Захариева участва в последния за годната Съвет „Външни работи“ на ЕС.

Вицепремиерката е убедена, че постигнатата сделка за „Брекзит“ е възможно най-добрата. Дипломат номер 1се надява парламентът в Лондон да я гласува, въпреки че отложи насрочения за утре вот.

„Истината е, че напускайки ЕС, Великобритания напуска над 700 споразумение. Не можем да си представим влиянието на европейското законодателство във всекидневния ни живот. Обсъждаме желанието да няма граница между Ирландия и Северна Ирландия. Но всъщност това е свързано с много конкретни факти – например рецепти, лекари, купуване на лекарства. Нещата далеч не са само свободното преминаване на хора“, каза външната министърка.

Коментари

Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

ВЪЙ, ВЪЙ, ама и ВЪХ..

Ингилизите тръгнаха като аслани,
а сега се отваря вратичка за връщане като ......
Макрон е в трудна ситуация, Меркел вече сдаде фюрерството в партията..
Ама и на върналите се в ЕС ингилизи място под техните заместници ша са падне... Наказани в ъгъла на ЕС, ЕП, ЕК бая дълго време ша откарат..

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?