Article_top

Към настоящия момент "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД развива своята дейност основно на гражданския пазар за кораборемонтни услуги (93% от обема на приходите) и в по-малка степен като изпълнение на поръчки за специална продукция към Министерството на отбраната, МВР и Военноморските сили. Това заявява министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на депутатско питане за дейността и финансово-икономическо състояние на ТЕРЕМ, съобщи БГНЕС.

За деветмесечието на 2018 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 9,2 млн. лв., което е с 4% по-малко спрямо същия период на предходната година, когато са били в размер на 9,6 млн. лв. Финансовият резултат за деветмесечието на 2018 г. е нетна загуба в размер на 500 хил. лева, а задълженията са в размер на 2,83 млн. лв.

Значителен е спадът на приходите спрямо приходите за деветмесечията на предходните 2016 г. (33 млн. лв.) и 2015 г. (21 млн. лв.), като основен дял тогава са имали приходите от съвместната дейност на дружеството и ТЕРЕМ ЕАД с командването на Руския военен флот. Загубата на този стратегически за предприятието пазар се дължи основно на променената геополитическа обстановка в региона и на прекратените взаимоотношения с военното командване на Руската федерация. Тези обстоятелства в комбинация с последствията от икономическата криза, довела до значително съкращаване на търговските кораби от нисък и среден клас, са довели до крайно намаляване на обемите на производство на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД и са наложили цялостна промяна в стратегията за развитие на дъщерното дружество от предприятие с предмет на дейност предимно специална продукция към предприятие, ориентирано към гражданския пазар.

Конкурентната среда, в която работи "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД в момента, е силно агресивна и поради факта, че в района на Черно море съществуват немалко заводи със същия предмет на дейност, които разполагат със значително по-съвременни съоръжения и по-големи докове с капацитет за приемане на търговски плавателни съдове.

В предприятието тече процес на цялостна реорганизация на производствената и търговската дейност, като целта е освободените от военните руски кораби производствени мощности да бъдат заети с кораборемонт на търговски и граждански плавателни съдове.

Средната численост на персонала е 556 души, като числеността съгласно информацията на управителя е намалена с около 20% спрямо предходната година основно за сметка на лица, заети в административната и поддържащата дейност в завода. За производствените звена дори и в момента се търсят и се назначават работници. Средната работна заплата в предприятието за деветмесечието на 2018 г. е 1085 лева и е нараснала с 6,58% спрямо същия период на 2017 г.

 

Към настоящия момент "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД развива своята дейност основно на гражданския пазар за кораборемонтни услуги (93% от обема на приходите) и в по-малка степен като изпълнение на поръчки за специална продукция към Министерството на отбраната, МВР и Военноморските сили. Това заявява министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на депутатско питане за дейността и финансово-икономическо състояние на ТЕРЕМ, съобщи БГНЕС.

За деветмесечието на 2018 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 9,2 млн. лв., което е с 4% по-малко спрямо същия период на предходната година, когато са били в размер на 9,6 млн. лв. Финансовият резултат за деветмесечието на 2018 г. е нетна загуба в размер на 500 хил. лева, а задълженията са в размер на 2,83 млн. лв.

Значителен е спадът на приходите спрямо приходите за деветмесечията на предходните 2016 г. (33 млн. лв.) и 2015 г. (21 млн. лв.), като основен дял тогава са имали приходите от съвместната дейност на дружеството и ТЕРЕМ ЕАД с командването на Руския военен флот. Загубата на този стратегически за предприятието пазар се дължи основно на променената геополитическа обстановка в региона и на прекратените взаимоотношения с военното командване на Руската федерация. Тези обстоятелства в комбинация с последствията от икономическата криза, довела до значително съкращаване на търговските кораби от нисък и среден клас, са довели до крайно намаляване на обемите на производство на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД и са наложили цялостна промяна в стратегията за развитие на дъщерното дружество от предприятие с предмет на дейност предимно специална продукция към предприятие, ориентирано към гражданския пазар.

Конкурентната среда, в която работи "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД в момента, е силно агресивна и поради факта, че в района на Черно море съществуват немалко заводи със същия предмет на дейност, които разполагат със значително по-съвременни съоръжения и по-големи докове с капацитет за приемане на търговски плавателни съдове.

В предприятието тече процес на цялостна реорганизация на производствената и търговската дейност, като целта е освободените от военните руски кораби производствени мощности да бъдат заети с кораборемонт на търговски и граждански плавателни съдове.

Средната численост на персонала е 556 души, като числеността съгласно информацията на управителя е намалена с около 20% спрямо предходната година основно за сметка на лица, заети в административната и поддържащата дейност в завода. За производствените звена дори и в момента се търсят и се назначават работници. Средната работна заплата в предприятието за деветмесечието на 2018 г. е 1085 лева и е нараснала с 6,58% спрямо същия период на 2017 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?