Article_top

14 мерки в ограничен брой сфери се съдържат в плана на Еврокомисията, който ще бъде задействан в случай на „Брекзит“ без сделка.

Той бе разпространен от ЕК днес – точно 100 дни преди 29 март, когато Великобритания ще излезе от Европейския съюз.

Сферите са такива, в които „Брезкзит“ без сделка би нанесъл сериозни щети на гражданите и бизнеса в останалите 27 страни членки на ЕС. Сред тях са финансовите услуги, въздушният транспорт, митниците и дори борбата с климатичните промени.

Планът е изготвен зарази несигурността във Великобритания около ратфицирането на споразумението за напускане на ЕС, договорено на 25 ноември, както и заради призива от последния Европейски съвет миналата седмица за ускоряване на подготовката на всички равнища за всички възможни варианти.

ЕК смята за много важно и спешно приемането на мерките, за да могат те да влязат в сила още на 30 март 2019 г.

Комисията обаче изрично предупреди, че тези мерки няма и не могат да смекчат ефекта на „Брекзит“ без сделка. Те не могат и по никакъв начин да компенсират липсата на подготовка, нито да дадат привилегии, полагащи се при членство в Съюза.

Сферите, в които ще бъдат приложени мерките, са такива, в които е абсолютно необходимо да бъдат защитени жизнено важните интереси на ЕС. По същество те ще бъдат временни и се приемат едностранно от ЕС. Мерките са резултат от дискусии между страните членки.

Правото на пребиваване и координиране на социалното осигуряване

Държавите членки на ЕС трябва да предприемат мерки,които да гарантират, че гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи законно в Съюза към датата на „Брекзит“, ще продължават да бъдат смятани за законно пребиваващи граждани. Страните от ЕС трябва да им дадат статут на временно пребиваващи. 

Комисията вече прие предложение за регламент, който да изключва британските граждани от изискванията за визи при положение, че Лондон направи същото с гражданите на ЕС.

Що се отнася до социалното координиране, страните членки трябва да вземат всички възможни мерки, за да гарантират осигуряванетои да спазват правата на гражданите на 27-те държави от ЕС и Великобритания, упражнявали правото на свободно движение преди 30 март 2019 г.

Регулации в специфични сектори

Финансови услуги

• 12-месечен период, който да гарантира, че няма да има незабавно прекъсване в клиринга та деривати;

• 24-месечен период, който да гарантира, че няма да има прекъсване в депозитарните услуги за операторте от ЕС,които в момента използват британски оператори;

• Два делегирани регламента ще улеснят нововъведенията за период от 12 месеца при някои договори за извънборсови деривати, при които един договор се трансферира от Великобритания към 27-те страни от ЕС.

Транспорт

Две мерки в тази сфера ще помогнат за избягването на пълното прекъсване на въздушния трафик между ЕС и Великобритания при „Брекзит“ без сделка. Тези мерки единствено ще гарантират базовата свързаност и по никакъв начин няма да включват привилегиите на членството в Единното европейско небе. От Лондон зависи дали ще даде същите права на авиопревозвачите от ЕС, както и да гарантира честна конкуренция.

• Предлага се регламент, който за срок от 12 месеца да гарантира определени авиоуслуги между ЕС и Великобритания;

• ЕК предлага временно удължаване за срок от 9 месеца на валидността на някои лицензи в сферата на безопасността на въздухоплаването.

Комисията прие и предложение за регламент, който да позволи на британски автопревозвачи за период от 9 месеца да превозват стоки до ЕС при положение, че Лондон даде същото право на страните от Евросъюза и осигури условия за честна конкуренция.

Митнически контрол и износ на стоки

• Делегиран регламент ще включва морските води, обкръжаващи Обединеното кралство,  в разпоредбите
относно сроковете, в които трябва да се подават обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване преди напускането или влизането в митническата
територия на Съюза;

• Предлага се регламент Великобритания да бъде добавена в списъка със страните с валидно за цялата територия на ЕС общо разрешение за износ на изделия с двойна употреба.

Страните членки трябва да предприемат необходимите стъпки за прилагането на Митническия кодекс на Съюза и съответните правила за непрякото данъчно облагане по отношение на Великобритания.

Борбата с климатичните промени

Еврокомисията предприе мерки, за да бъде гарантирано, че при „Брекзит“ без сделка няма да бъде засегната работата и целостта на Европейската система за търговия с емисии.

• ЕК реши от 1 януари 2019 г. временно да прекрати за Великобритания на безплатното
разпределяне на квоти за емисии, продажбите на квоти чрез търг и обмена на международни
кредити;

• Съгласно решение за изпълнение до 31 декември 2020 г. ще бъде разрешена подходяща годишна квота за достъп на британски компании до пазара на 27-те страни от ЕС;

• Регламент за изпълнение ще гарантира, че при докладването от страна на предприятията се прави разграничение между пазара на ЕС и пазара на Обединеното кралство, за да се осигури възможност за правилно разпределяне на квотите в бъдеще.

Програмата PEACE

Комисията потвърди ангажимента си да продължи настоящите си програми в Ирландия  Северна Ирландия при всички възможни сценарии. ЕК предложи регламент за продължаване на програмата PEACE в Северна Ирландия до края на 2020 г. в случай на „Брекзит“ без сделка. PEACE има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.

Друго

Комисията също така прие делегиран регламент относно посочването на Обединеното кралство в статистиката за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

Ключови думи
 

14 мерки в ограничен брой сфери се съдържат в плана на Еврокомисията, който ще бъде задействан в случай на „Брекзит“ без сделка.

Той бе разпространен от ЕК днес – точно 100 дни преди 29 март, когато Великобритания ще излезе от Европейския съюз.

Сферите са такива, в които „Брезкзит“ без сделка би нанесъл сериозни щети на гражданите и бизнеса в останалите 27 страни членки на ЕС. Сред тях са финансовите услуги, въздушният транспорт, митниците и дори борбата с климатичните промени.

Планът е изготвен зарази несигурността във Великобритания около ратфицирането на споразумението за напускане на ЕС, договорено на 25 ноември, както и заради призива от последния Европейски съвет миналата седмица за ускоряване на подготовката на всички равнища за всички възможни варианти.

ЕК смята за много важно и спешно приемането на мерките, за да могат те да влязат в сила още на 30 март 2019 г.

Комисията обаче изрично предупреди, че тези мерки няма и не могат да смекчат ефекта на „Брекзит“ без сделка. Те не могат и по никакъв начин да компенсират липсата на подготовка, нито да дадат привилегии, полагащи се при членство в Съюза.

Сферите, в които ще бъдат приложени мерките, са такива, в които е абсолютно необходимо да бъдат защитени жизнено важните интереси на ЕС. По същество те ще бъдат временни и се приемат едностранно от ЕС. Мерките са резултат от дискусии между страните членки.

Правото на пребиваване и координиране на социалното осигуряване

Държавите членки на ЕС трябва да предприемат мерки,които да гарантират, че гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи законно в Съюза към датата на „Брекзит“, ще продължават да бъдат смятани за законно пребиваващи граждани. Страните от ЕС трябва да им дадат статут на временно пребиваващи. 

Комисията вече прие предложение за регламент, който да изключва британските граждани от изискванията за визи при положение, че Лондон направи същото с гражданите на ЕС.

Що се отнася до социалното координиране, страните членки трябва да вземат всички възможни мерки, за да гарантират осигуряванетои да спазват правата на гражданите на 27-те държави от ЕС и Великобритания, упражнявали правото на свободно движение преди 30 март 2019 г.

Регулации в специфични сектори

Финансови услуги

• 12-месечен период, който да гарантира, че няма да има незабавно прекъсване в клиринга та деривати;

• 24-месечен период, който да гарантира, че няма да има прекъсване в депозитарните услуги за операторте от ЕС,които в момента използват британски оператори;

• Два делегирани регламента ще улеснят нововъведенията за период от 12 месеца при някои договори за извънборсови деривати, при които един договор се трансферира от Великобритания към 27-те страни от ЕС.

Транспорт

Две мерки в тази сфера ще помогнат за избягването на пълното прекъсване на въздушния трафик между ЕС и Великобритания при „Брекзит“ без сделка. Тези мерки единствено ще гарантират базовата свързаност и по никакъв начин няма да включват привилегиите на членството в Единното европейско небе. От Лондон зависи дали ще даде същите права на авиопревозвачите от ЕС, както и да гарантира честна конкуренция.

• Предлага се регламент, който за срок от 12 месеца да гарантира определени авиоуслуги между ЕС и Великобритания;

• ЕК предлага временно удължаване за срок от 9 месеца на валидността на някои лицензи в сферата на безопасността на въздухоплаването.

Комисията прие и предложение за регламент, който да позволи на британски автопревозвачи за период от 9 месеца да превозват стоки до ЕС при положение, че Лондон даде същото право на страните от Евросъюза и осигури условия за честна конкуренция.

Митнически контрол и износ на стоки

• Делегиран регламент ще включва морските води, обкръжаващи Обединеното кралство,  в разпоредбите
относно сроковете, в които трябва да се подават обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване преди напускането или влизането в митническата
територия на Съюза;

• Предлага се регламент Великобритания да бъде добавена в списъка със страните с валидно за цялата територия на ЕС общо разрешение за износ на изделия с двойна употреба.

Страните членки трябва да предприемат необходимите стъпки за прилагането на Митническия кодекс на Съюза и съответните правила за непрякото данъчно облагане по отношение на Великобритания.

Борбата с климатичните промени

Еврокомисията предприе мерки, за да бъде гарантирано, че при „Брекзит“ без сделка няма да бъде засегната работата и целостта на Европейската система за търговия с емисии.

• ЕК реши от 1 януари 2019 г. временно да прекрати за Великобритания на безплатното
разпределяне на квоти за емисии, продажбите на квоти чрез търг и обмена на международни
кредити;

• Съгласно решение за изпълнение до 31 декември 2020 г. ще бъде разрешена подходяща годишна квота за достъп на британски компании до пазара на 27-те страни от ЕС;

• Регламент за изпълнение ще гарантира, че при докладването от страна на предприятията се прави разграничение между пазара на ЕС и пазара на Обединеното кралство, за да се осигури възможност за правилно разпределяне на квотите в бъдеще.

Програмата PEACE

Комисията потвърди ангажимента си да продължи настоящите си програми в Ирландия  Северна Ирландия при всички възможни сценарии. ЕК предложи регламент за продължаване на програмата PEACE в Северна Ирландия до края на 2020 г. в случай на „Брекзит“ без сделка. PEACE има за цел да подкрепи мира и помирението и да подпомогне икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия.

Друго

Комисията също така прие делегиран регламент относно посочването на Обединеното кралство в статистиката за платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?