Article_top

Еврокомисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия, съобщи комисарката по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

ЕК реши да изпрати официално уведомително писмо на Виена. То е във връзка с новото законодателство, съгласно което гражданите на ЕС, които работят в Австрия, подлежат на индексиране на семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, когато децата им пребивават в чужбина.

От 1 януари 2019 г. Виена обвързва семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, предоставяни за деца, които пребивават в друга държава членка, с разходите за издръжка на живота в тази държава членка.

Това означава, че много граждани на ЕС, работещи в Австрия и допринасящи за социално-осигурителната и данъчната система на тази страна, ще получават по-малко обезщетения единствено за това, че децата им живеят в друга държава от ЕС.

„Единният европейски пазар се основава върху справедливост и равноправно третиране. Няма втора категория работници в ЕС. Когато мобилните работници допринасят за социално-осигурителната система по същия начин като местните работници, те следва да получават същите обезщетения също и когато децата им живеят в чужбина. Няма и втора категория деца в ЕС“, изтъкна Мариан Тейсен.

Правилата на ЕС за координацията на системите за социална сигурност не позволяват на държава членка да намалява паричните обезщетения за хора, осигурени съгласно нейното законодателство, единствено поради факта, че те или членове на техните семейства пребивават в друга държава членка. Тези правила забраняват също така дискриминацията заради гражданство.

Всяко намаление на семейните обезщетения единствено заради пребиваването на децата в чужбина нарушава правилата на за социалната сигурност, както и принципа на равноправно третиране на работниците, които са граждани на друга държава членка, припомнят от Еврокомисията.

С изпращането на официално уведомително писмо до Австрия Комисията започва официално производство за установяване на неизпълнение на задължения. Сега Виена разполага със срок от два месеца, за да вземе отношение към опасенията на Брюксел. Ако това не бъде направено, ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Еврокомисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия, съобщи комисарката по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

ЕК реши да изпрати официално уведомително писмо на Виена. То е във връзка с новото законодателство, съгласно което гражданите на ЕС, които работят в Австрия, подлежат на индексиране на семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, когато децата им пребивават в чужбина.

От 1 януари 2019 г. Виена обвързва семейните обезщетения и семейните данъчни облекчения, предоставяни за деца, които пребивават в друга държава членка, с разходите за издръжка на живота в тази държава членка.

Това означава, че много граждани на ЕС, работещи в Австрия и допринасящи за социално-осигурителната и данъчната система на тази страна, ще получават по-малко обезщетения единствено за това, че децата им живеят в друга държава от ЕС.

„Единният европейски пазар се основава върху справедливост и равноправно третиране. Няма втора категория работници в ЕС. Когато мобилните работници допринасят за социално-осигурителната система по същия начин като местните работници, те следва да получават същите обезщетения също и когато децата им живеят в чужбина. Няма и втора категория деца в ЕС“, изтъкна Мариан Тейсен.

Правилата на ЕС за координацията на системите за социална сигурност не позволяват на държава членка да намалява паричните обезщетения за хора, осигурени съгласно нейното законодателство, единствено поради факта, че те или членове на техните семейства пребивават в друга държава членка. Тези правила забраняват също така дискриминацията заради гражданство.

Всяко намаление на семейните обезщетения единствено заради пребиваването на децата в чужбина нарушава правилата на за социалната сигурност, както и принципа на равноправно третиране на работниците, които са граждани на друга държава членка, припомнят от Еврокомисията.

С изпращането на официално уведомително писмо до Австрия Комисията започва официално производство за установяване на неизпълнение на задължения. Сега Виена разполага със срок от два месеца, за да вземе отношение към опасенията на Брюксел. Ако това не бъде направено, ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията