Article_top

През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки.

Това се казва в огласената днес зимна икономическа прогноза на Еврокомисията за годината. Тя предвижда умерен растеж в сравнение с високите нива през последните години. Причината е глобалната несигурност.

„Очаква се всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж, което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната“, коментира зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис.

Той обясни, че това е отражение на външните фактори като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо развиващите се пазари, най-вече в Китай.

В някои държави от еврозоната отново се появиха опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на дълга.

Същевременно перспективата, свързана с хаотично излизане на Великобритания от ЕС, води до допълнителна несигурност, изтъкна Домбровскис.

„След върховите стойности през 2017 г. забавянето в темпото на икономиката на ЕС се очаква да продължи през 2019 г. с ръст от 1,5 на сто - заяви Пиер Московиси, еврокомисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. - Това забавяне следва да бъде по-силно от есенната прогноза, особено в еврозоната, поради несигурността в световната търговия и някои вътрешни фактори в най-големите икономики от ЕС. Основните икономически показатели на Европа продължават да са солидни и постоянно получаваме добри новини, по-специално в областта на работните места. Очаква се растежът постепенно да се засили през втората половина на тази година и през 2020 г.“

Икономически растеж

През втората половина на 2018 г. икономическата активност намаля, тъй като растежът на световната търговия се забави и несигурността засегна доверието. Ррезултатите в някои държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори като смущения в производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика.

В резултат на това растежът на БВП както в еврозоната, така и в целия ЕС намаля на 1,9% през 2018 г. спрямо 2,4% през 2017 г.

Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха стабилни. Растежът ще продължи, макар и по-умерено.

Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. Понастоящем БВП на еврозоната се очаква да нарасне с 1,3 процента през 2019 г. и с 1,6 процента през 2020 г. Прогнозата за растежа на БВП на ЕС също бе занижена на 1,5 на сто за тази и на 1,7 на сто идната година.

Сред големите държави членки корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми в Германия, Италия и Холандия. В много страни продължава е налице благоприятно стабилно вътрешно търсене, подпомагано също така и от фондовете на ЕС.

Инфлацията

Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. поради резкия спад в цените на енергията и по-ниската инфлация на цените на храните.

Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и на непреработените храни, бе слаба въпреки по-бързия растеж на заплатите. Общата инфлация (хармонизираният индекс на потребителските цени, или ХИПЦ) достигна средно 1,7 % през 2018 г., което е повече от 1,5% предходната година.

Поради факта, че понастоящем допусканията за цените на петрола за тази и следващата година са по-ниски от тези през есента, инфлацията в еврозоната се очаква да остане умерена на равнище от 1,4 на сто  през 2019 г., преди да се увеличи слабо до 1,5 на сто догодина.

За ЕС прогнозата за инфлацията е средно 1,6% за тази година, след което се увеличава на 1,8% през 2020 г.

Несигурността

Налице е висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи. По тази причина са налице рискове по отношение на прогнозите.

Напрежението в областта на търговията донякъде спадна, но все още предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното. А световните финансови пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки промени в глобалното усещане за риск и очакванията за растежа.

За ЕС процесът на „Брекзит“ продължава да бъде източник на несигурност.

Ключови думи
 

През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки.

Това се казва в огласената днес зимна икономическа прогноза на Еврокомисията за годината. Тя предвижда умерен растеж в сравнение с високите нива през последните години. Причината е глобалната несигурност.

„Очаква се всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж, което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната“, коментира зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис.

Той обясни, че това е отражение на външните фактори като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо развиващите се пазари, най-вече в Китай.

В някои държави от еврозоната отново се появиха опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на дълга.

Същевременно перспективата, свързана с хаотично излизане на Великобритания от ЕС, води до допълнителна несигурност, изтъкна Домбровскис.

„След върховите стойности през 2017 г. забавянето в темпото на икономиката на ЕС се очаква да продължи през 2019 г. с ръст от 1,5 на сто - заяви Пиер Московиси, еврокомисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. - Това забавяне следва да бъде по-силно от есенната прогноза, особено в еврозоната, поради несигурността в световната търговия и някои вътрешни фактори в най-големите икономики от ЕС. Основните икономически показатели на Европа продължават да са солидни и постоянно получаваме добри новини, по-специално в областта на работните места. Очаква се растежът постепенно да се засили през втората половина на тази година и през 2020 г.“

Икономически растеж

През втората половина на 2018 г. икономическата активност намаля, тъй като растежът на световната търговия се забави и несигурността засегна доверието. Ррезултатите в някои държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори като смущения в производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика.

В резултат на това растежът на БВП както в еврозоната, така и в целия ЕС намаля на 1,9% през 2018 г. спрямо 2,4% през 2017 г.

Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха стабилни. Растежът ще продължи, макар и по-умерено.

Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. Понастоящем БВП на еврозоната се очаква да нарасне с 1,3 процента през 2019 г. и с 1,6 процента през 2020 г. Прогнозата за растежа на БВП на ЕС също бе занижена на 1,5 на сто за тази и на 1,7 на сто идната година.

Сред големите държави членки корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми в Германия, Италия и Холандия. В много страни продължава е налице благоприятно стабилно вътрешно търсене, подпомагано също така и от фондовете на ЕС.

Инфлацията

Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. поради резкия спад в цените на енергията и по-ниската инфлация на цените на храните.

Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и на непреработените храни, бе слаба въпреки по-бързия растеж на заплатите. Общата инфлация (хармонизираният индекс на потребителските цени, или ХИПЦ) достигна средно 1,7 % през 2018 г., което е повече от 1,5% предходната година.

Поради факта, че понастоящем допусканията за цените на петрола за тази и следващата година са по-ниски от тези през есента, инфлацията в еврозоната се очаква да остане умерена на равнище от 1,4 на сто  през 2019 г., преди да се увеличи слабо до 1,5 на сто догодина.

За ЕС прогнозата за инфлацията е средно 1,6% за тази година, след което се увеличава на 1,8% през 2020 г.

Несигурността

Налице е висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи. По тази причина са налице рискове по отношение на прогнозите.

Напрежението в областта на търговията донякъде спадна, но все още предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното. А световните финансови пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки промени в глобалното усещане за риск и очакванията за растежа.

За ЕС процесът на „Брекзит“ продължава да бъде източник на несигурност.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?