Article_top

Адвокатска кантора е внесла жалба във Върховния административен съд, с която иска отмяна на текстове от Правилника за приложение на Защона за мерките срещу изпирането на пари. Въпросният правилник предлогала задължение за адвокатите да пишат правила за обучение на служителите си и мерки, които трябва да се предприемат при съмнения за пране на пари и да ги пратят в ДАНС до 15 февруари. Текстовете биват тълкувани така, че адвокатът е дръжен да уведоми службите, ако има данни или подозрения, не клиент върши нередни неща. 

"Адвокатите са длъжни да пазят тайните на клиентите си, това е тяхно задължение по закона и е част от текста на адвокатската клетва. Ето защо, когато държавата въвежда в задължение на адвокат или адвокатско дружество да се обучава по мерките срещу изпиране на пари, които включват като основна дейност да се дава информация на ДАНС, това ни се вижда в противоречие със закона и с адвокатската клетва. Държавата не е дала яснота как един адвокат ще прецени дали да дава чувствителна информация за клиента си на държавната агенция без това да представлява нарушение на задълженията му. Още по-малко би могъл тогава да прецени и да състави план как да обучава себе си и служителите си в тази дейност, регламентирана от закона и европейската директива, че и да представи план за това в някакъв срок. Тези правила се намират в несъответствие с Конституцията, защото налагат на адвокатурата отвън начин за работа, който е несъвместим с дейността по защитата на правата и законните интереси на хората – да се доносничи легално на службите за сметка на интересите на представляваните лица", обяснват от адвокатстко дружество "Бюкюджан & Кабаиванов", които ще водят делото. 

Призивът им е всички техни колеги и заинтересовани страни да се присъединят в съдебната битка.

Недоволството срещу правилника към закона и изискванията на ДАНС и в частност на финансовото разузнаване е факт от седмици. В последния ден от срока за подаване на документите обаче се проведе среща между ръководството на ДАНС и ръководството на Висшия адвокатски съвет. На нея се е постигнало споразумение адвокатите и адвокатските дружества да не се смятат за дръжни да попълват въпросните документи и да правят обучения на служителите си. Това задържение остана само за самия Висш адвокатски съвет, става ясно от съобщение в интернет страницата на организацията. 

„В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП“, съобщиха от съвета.

Въпросният правилник за прилагането на ЗМИП предвижда, че голяма група лица, сред които са и адвокатите, изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Той се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС до 15 февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари, се припомня още в съобщението.

 

 
Илюстрация Клуб Z

Адвокатска кантора е внесла жалба във Върховния административен съд, с която иска отмяна на текстове от Правилника за приложение на Защона за мерките срещу изпирането на пари. Въпросният правилник предлогала задължение за адвокатите да пишат правила за обучение на служителите си и мерки, които трябва да се предприемат при съмнения за пране на пари и да ги пратят в ДАНС до 15 февруари. Текстовете биват тълкувани така, че адвокатът е дръжен да уведоми службите, ако има данни или подозрения, не клиент върши нередни неща. 

"Адвокатите са длъжни да пазят тайните на клиентите си, това е тяхно задължение по закона и е част от текста на адвокатската клетва. Ето защо, когато държавата въвежда в задължение на адвокат или адвокатско дружество да се обучава по мерките срещу изпиране на пари, които включват като основна дейност да се дава информация на ДАНС, това ни се вижда в противоречие със закона и с адвокатската клетва. Държавата не е дала яснота как един адвокат ще прецени дали да дава чувствителна информация за клиента си на държавната агенция без това да представлява нарушение на задълженията му. Още по-малко би могъл тогава да прецени и да състави план как да обучава себе си и служителите си в тази дейност, регламентирана от закона и европейската директива, че и да представи план за това в някакъв срок. Тези правила се намират в несъответствие с Конституцията, защото налагат на адвокатурата отвън начин за работа, който е несъвместим с дейността по защитата на правата и законните интереси на хората – да се доносничи легално на службите за сметка на интересите на представляваните лица", обяснват от адвокатстко дружество "Бюкюджан & Кабаиванов", които ще водят делото. 

Призивът им е всички техни колеги и заинтересовани страни да се присъединят в съдебната битка.

Недоволството срещу правилника към закона и изискванията на ДАНС и в частност на финансовото разузнаване е факт от седмици. В последния ден от срока за подаване на документите обаче се проведе среща между ръководството на ДАНС и ръководството на Висшия адвокатски съвет. На нея се е постигнало споразумение адвокатите и адвокатските дружества да не се смятат за дръжни да попълват въпросните документи и да правят обучения на служителите си. Това задържение остана само за самия Висш адвокатски съвет, става ясно от съобщение в интернет страницата на организацията. 

„В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП“, съобщиха от съвета.

Въпросният правилник за прилагането на ЗМИП предвижда, че голяма група лица, сред които са и адвокатите, изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Той се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС до 15 февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари, се припомня още в съобщението.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията