Article_top

 Здравното министерство предлага нови правила за изчисляване на процент намалена работоспособност в отговор на протеста на хората с увреждания и на техните близки.

Според новите правила от наредбата процентът за инвалидност ще се определя само от основното заболяване, а не както досега – да се сумира от основното и съпътстващите. Сега процентът за инвалидност се сумира единствено ако основното заболяване е над 80%, а съпътстващите – над 50%.

От Министерство на здравеопазването са публикували за обществено обсъждане изменение в Наредбата за медицинската експертиза.

Промяната предвижда съпътстващите заболявания да носят до 20%, те ще се вземат предвид, ако човек има повече от две диагнози, които носят над 50%.

До предложението за реформа се стигна след протести на хора с увреждания, които твърдят, че сега действащата наредба ги ощетява.

Още с приемането й бе изчислено, че от 100 хиляди до 200 000 души ще отпаднат от системата на ТЕЛК след влизането в сила на новите правила. Около половин милион българи получават основна инвалидна пенсия и още около 400 хиляди - втора инвалидна пенсия, в повечето случаи социална, като разходите за тях годишно са около 1.7 милиарда лева.

"С последните изменения и допълнения на Наредбата за медицинската експертиза, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., беше регламентирано, че при определяне на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се взема предвид само това заболяване/увреждане, на което съответства отправна точка с най-висок процент и в оценката (процента) не се включват останалите заболявания на лицето.

Единствено за лицата с 80 % или над 80 % (и ако той не е 100%) на най-тежкото увреждане и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя като за основа се взема найвисокият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания.

Действието на тези разпоредби в продължение на половин година показва резултат, който доказва, че част от лицата, които са с повече от едно заболяване/увреждане (и не попадат в горната хипотеза с 80 % или над 80 %), но имат заболявания, за които е посочена отправна точка 50 и повече от 50%, и във формиране на крайната оценка не намират отражение останалите заболявания, довели до степенно повишаване на увреждането на лицето и по този начин, наличната степен на увреждане на определени категории освидетелствани лица (с едно или с повече от едно увреждане) не намира израз в обективна оценка чрез крайния процент, който се постановява с експертното решение", признават от ведомството на Кирил Ананиев.

 

 Здравното министерство предлага нови правила за изчисляване на процент намалена работоспособност в отговор на протеста на хората с увреждания и на техните близки.

Според новите правила от наредбата процентът за инвалидност ще се определя само от основното заболяване, а не както досега – да се сумира от основното и съпътстващите. Сега процентът за инвалидност се сумира единствено ако основното заболяване е над 80%, а съпътстващите – над 50%.

От Министерство на здравеопазването са публикували за обществено обсъждане изменение в Наредбата за медицинската експертиза.

Промяната предвижда съпътстващите заболявания да носят до 20%, те ще се вземат предвид, ако човек има повече от две диагнози, които носят над 50%.

До предложението за реформа се стигна след протести на хора с увреждания, които твърдят, че сега действащата наредба ги ощетява.

Още с приемането й бе изчислено, че от 100 хиляди до 200 000 души ще отпаднат от системата на ТЕЛК след влизането в сила на новите правила. Около половин милион българи получават основна инвалидна пенсия и още около 400 хиляди - втора инвалидна пенсия, в повечето случаи социална, като разходите за тях годишно са около 1.7 милиарда лева.

"С последните изменения и допълнения на Наредбата за медицинската експертиза, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., беше регламентирано, че при определяне на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се взема предвид само това заболяване/увреждане, на което съответства отправна точка с най-висок процент и в оценката (процента) не се включват останалите заболявания на лицето.

Единствено за лицата с 80 % или над 80 % (и ако той не е 100%) на най-тежкото увреждане и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя като за основа се взема найвисокият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания.

Действието на тези разпоредби в продължение на половин година показва резултат, който доказва, че част от лицата, които са с повече от едно заболяване/увреждане (и не попадат в горната хипотеза с 80 % или над 80 %), но имат заболявания, за които е посочена отправна точка 50 и повече от 50%, и във формиране на крайната оценка не намират отражение останалите заболявания, довели до степенно повишаване на увреждането на лицето и по този начин, наличната степен на увреждане на определени категории освидетелствани лица (с едно или с повече от едно увреждане) не намира израз в обективна оценка чрез крайния процент, който се постановява с експертното решение", признават от ведомството на Кирил Ананиев.

Коментари

Наредбата не е нова. Или поне

Наредбата не е нова. Или поне указанията да се прилага са поне от 2013 г.. Оттогава е и липсата на лекар от комисията в НОИ,което имаше възспиращо действие върху джигитите в редица ТЕЛК-ове.
Единствено фактът,че протестиращите са били предимно от по-явно тежко увредените, поддържа заблудата, че нещо може да се поправи и нещата ще "тръгнат" медицински нормално.
Системата е абсурдна,защото лекарите не преценяват медицинските ситуации,които им се ппредставят,за да предложат съответни на /пак!/ медицинското състояние мерки за спиране на напредъка или подобряване,или /в част от случаите на временна продължителна нероботоспособност/ за оздравяване, а проценти с оглед пестене на средства.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

За кого ще гласувате на изборите за Европейски парламент?