Article_top

Михаил Зортев.

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд (СНС) обвинителен акт срещу бившия заместник-министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама изпълнителни директори на МБАЛ „Христо Ботев“ АД - Враца.

Те ще отговарят за извършени длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост (престъпления по чл. 282 от НК, по чл. 220 ал.2 от Нк и по чл. 219 ал.4 вр. чл.1 от НК).

Зортев, който е бил заместник на министър Стефан Константинов от първото парвителство на ГЕРБ, ще отговаря, че в периода 30.12.2010 г. до 18.05.2011 г. в гр. София, в условията на продължавано престъпление с две отделни деяния, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение е нарушил служебните си задължения. Става въпрос за класическата схема: болница в болницата. А състоянието на здравното заведение във Враца бе един от поводите прокуратурата да започне мащабни проверки срещу лечебните заведения през зимата на 2017 и 2018 г. Засега присъди няма.

Държавното обвинение ще опита да докаже, че зам.-министърът е дал разрешение на частно здравно заведение да осъществява лечебни дейности на територията на  МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, с цел да набави за частното здравно заведение имотна облага, и от деянието са настъпили значителни вредни последици за  държавното лечебно заведение в размер на 12 881 505 лв и случаят е особено тежък.

Какот е известно - осъществяването на една и съща медицинска дейност на територията на държавно лечебно заведение от частници, е нарушение на чл. 9, ал.6 от Закона за лечебните заведения.

"През инкриминирания период Михаил З. в качеството си на заместник-министър на здравеопазването бил упълномощен от министъра да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения.

Във връзка с тези му правомощия той бил ангажиран със запознаване и произнасяне по преписка, образувана по молба от управител на частно здравно заведение в гр. Враца за издаване на разрешение за упражняване на лечебна дейност.

От материалите по преписката, както и в разменената с частното здравно заведение кореспонденция било видно, че адресът, на който ще се извършва дейността, съвпада с този на държавната МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, както и че дейностите, за които се иска разрешение, дублират лечебните дейности, предоставяни от държавната болница", поясняват прокурорите.

Въпреки, че бил запознат както с материалите по преписката, така и с разпоредбата на закона, Зортев на два пъти- на 30.12.2010 г. и на 18.05.2011 г. , подписал 2 броя разрешения в полза на  частната болница за осъществяване на дейности, дублиращи дейностите на държавната болница. След това частното здравно заведение сключило договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Въз основа на така сключените договори то получило общо от НЗОК сумата 12 881 505 лева по изпълнение на въпросните пътеки.

Тези приходи от НЗОК по клиничните пътеки представлявали имотна облага за частната болница.

Същевременно, тъй като предлаганите здравни услуги изцяло дублирали тези на държавното лечебно заведение МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, за държавната болница настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в  неполучените от НЗОК заплащания по клинични пъти.

Ако бъде признат за виновен Михаил Зортев може да получи наказание „лишаване от свобода“ от три до десет години, както и „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“. Наложена му е мярка за неотклонение "парична гаранция", допълват от прокуратурата.

Заедно с него са предадени на съд са още двама. Бившият изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“  АД гр. Враца, Владислав И., който подписал договор за дългосрочен наем с частно здравно заведение, като му предоставил за ползване част от базата на държавната болница при цени значително по-ниски от нормативно определените.

Третият е Светозар Л. - също бивш изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД-Враца, който "не положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното разходване на бюджетните средства, и от това последвали значителни щети за повереното му имущество", т.е. - безстопанственост.

Ако бъдат признати за виновни двамата може да получат наказания „ лишаване от свобода“ в размер от три до десет години, както и ‚лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“.

Ключови думи
 
Михаил Зортев.

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд (СНС) обвинителен акт срещу бившия заместник-министър на здравеопазването Михаил Зортев и двама изпълнителни директори на МБАЛ „Христо Ботев“ АД - Враца.

Те ще отговарят за извършени длъжностно престъпление, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост (престъпления по чл. 282 от НК, по чл. 220 ал.2 от Нк и по чл. 219 ал.4 вр. чл.1 от НК).

Зортев, който е бил заместник на министър Стефан Константинов от първото парвителство на ГЕРБ, ще отговаря, че в периода 30.12.2010 г. до 18.05.2011 г. в гр. София, в условията на продължавано престъпление с две отделни деяния, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение е нарушил служебните си задължения. Става въпрос за класическата схема: болница в болницата. А състоянието на здравното заведение във Враца бе един от поводите прокуратурата да започне мащабни проверки срещу лечебните заведения през зимата на 2017 и 2018 г. Засега присъди няма.

Държавното обвинение ще опита да докаже, че зам.-министърът е дал разрешение на частно здравно заведение да осъществява лечебни дейности на територията на  МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, с цел да набави за частното здравно заведение имотна облага, и от деянието са настъпили значителни вредни последици за  държавното лечебно заведение в размер на 12 881 505 лв и случаят е особено тежък.

Какот е известно - осъществяването на една и съща медицинска дейност на територията на държавно лечебно заведение от частници, е нарушение на чл. 9, ал.6 от Закона за лечебните заведения.

"През инкриминирания период Михаил З. в качеството си на заместник-министър на здравеопазването бил упълномощен от министъра да подписва разрешения за осъществяване на лечебна дейност съгласно Закона за лечебните заведения.

Във връзка с тези му правомощия той бил ангажиран със запознаване и произнасяне по преписка, образувана по молба от управител на частно здравно заведение в гр. Враца за издаване на разрешение за упражняване на лечебна дейност.

От материалите по преписката, както и в разменената с частното здравно заведение кореспонденция било видно, че адресът, на който ще се извършва дейността, съвпада с този на държавната МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, както и че дейностите, за които се иска разрешение, дублират лечебните дейности, предоставяни от държавната болница", поясняват прокурорите.

Въпреки, че бил запознат както с материалите по преписката, така и с разпоредбата на закона, Зортев на два пъти- на 30.12.2010 г. и на 18.05.2011 г. , подписал 2 броя разрешения в полза на  частната болница за осъществяване на дейности, дублиращи дейностите на държавната болница. След това частното здравно заведение сключило договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Въз основа на така сключените договори то получило общо от НЗОК сумата 12 881 505 лева по изпълнение на въпросните пътеки.

Тези приходи от НЗОК по клиничните пътеки представлявали имотна облага за частната болница.

Същевременно, тъй като предлаганите здравни услуги изцяло дублирали тези на държавното лечебно заведение МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, за държавната болница настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в  неполучените от НЗОК заплащания по клинични пъти.

Ако бъде признат за виновен Михаил Зортев може да получи наказание „лишаване от свобода“ от три до десет години, както и „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“. Наложена му е мярка за неотклонение "парична гаранция", допълват от прокуратурата.

Заедно с него са предадени на съд са още двама. Бившият изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“  АД гр. Враца, Владислав И., който подписал договор за дългосрочен наем с частно здравно заведение, като му предоставил за ползване част от базата на държавната болница при цени значително по-ниски от нормативно определените.

Третият е Светозар Л. - също бивш изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД-Враца, който "не положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното разходване на бюджетните средства, и от това последвали значителни щети за повереното му имущество", т.е. - безстопанственост.

Ако бъдат признати за виновни двамата може да получат наказания „ лишаване от свобода“ в размер от три до десет години, както и ‚лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

За кого ще гласувате на изборите за Европейски парламент?