Article_top

Съветът на ЕС прие във вторник правила, които да попречат на европейските политически партии да злоупотребяват с лични данни при провеждането на изборите за Европарламента, съобщиха от институцията.

Глобите ще възлизат на 5 на сто от годишния бюджет на съответната партия или фондация. Освен това подлежаща на санкции политическа организация няма да може да получава финансиране от бюджета на ЕС през следващата година.

Новите правила представляват изменения на регламента от 2014 г., с който се уреждат статутът и финансирането на партиите и фондации. Те ще позволяват да им бъдат налагани финансови санкции, ако влияят умишлено или се опитват да го правят на резултатите от европейските ицроби чрез извличане на ползи от нарушаването на правилата за защита на данните.

Ще бъде установена процедура за проверка. Чрез нея ще се определя дали дадено установено от национален надзорен орган нарушение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните има връзка с политическите дейности на европейска политическа партия или фондация в контекста на изборите. Процедурата изисква случаят да бъде отнесен до комитета от независими изтъкнати личности, създаден съгласно регламента от 2014 г.

Санкциите се налагат от Органа за европейските политически партии и фондации. Това може да стане, след като той получи становище от гореспоменатия комитет.

Новите правила ще влязат в сила в деня, в който бъдат публикувани.

 
Снимка БГНЕС

Съветът на ЕС прие във вторник правила, които да попречат на европейските политически партии да злоупотребяват с лични данни при провеждането на изборите за Европарламента, съобщиха от институцията.

Глобите ще възлизат на 5 на сто от годишния бюджет на съответната партия или фондация. Освен това подлежаща на санкции политическа организация няма да може да получава финансиране от бюджета на ЕС през следващата година.

Новите правила представляват изменения на регламента от 2014 г., с който се уреждат статутът и финансирането на партиите и фондации. Те ще позволяват да им бъдат налагани финансови санкции, ако влияят умишлено или се опитват да го правят на резултатите от европейските ицроби чрез извличане на ползи от нарушаването на правилата за защита на данните.

Ще бъде установена процедура за проверка. Чрез нея ще се определя дали дадено установено от национален надзорен орган нарушение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните има връзка с политическите дейности на европейска политическа партия или фондация в контекста на изборите. Процедурата изисква случаят да бъде отнесен до комитета от независими изтъкнати личности, създаден съгласно регламента от 2014 г.

Санкциите се налагат от Органа за европейските политически партии и фондации. Това може да стане, след като той получи становище от гореспоменатия комитет.

Новите правила ще влязат в сила в деня, в който бъдат публикувани.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията