Article_top

Може да има дебати на тема - трябва ли да бъде намалена продължителността на мандата на главния прокурор. Това каза правосъдият министър Данаил Кирилов пред БНТ. В момента този мандат е 7 години. По думите на Кирилов в момента темата не се е разгоряла до степен, на базата на която да се правят "окончателни предложения и изводи", въпреки че мандатът на действащия обвинител № 1 Сотир Цацаров изтича в края на годината. 

"Аз съм склонен да подкрепя идеята такава, каквато е била при установяването на този институт, тъй като това е еднократен мандат, тоест не може да има преизбиране на тази позиция и с оглед даване на достатъчно време да се извърши една конкретна в случая наказателноправна политика. И за да има стабилност през време на този мандат, той трябва да е малко по-голям от типичния. Дали да е 7 години, или 6, или 5 - по това би трябвало да се направи един широк обществен дебат", заяви Данаил Кирилов.

Министърът за пореден път обяви, че идеята за промени в закона, които да дадат механизми за предсрочно прекратяване на мандатите на главния прокурор и на председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, както и възможности за разследване на тримата, е част от препоръките на Европейската комисия. По думите му темата не е нова, а се дебатира от поне две години. 

Кирилов не се съгласи с председателя на ВКС Лозан Панов, който припомни преди ден, че няма пречки за разследване на председателите на върховни съдилища - такова разследване може да започне всеки един прокурор, а казусът с липсата на механизъм засяга само главния прокурор. Министърът - въпреки че българската правна система е различна - даде пример как един обвинител може да разследва друг и да потърси за това подкрепа в обществото - примери имало и в САЩ, а в англосанконската практика - прокурор разследва началника си. 

Промените по отношение на "тримата големи" в закона "би следвало да възстановят справедливостта по отношение на техния статут".

"Опонентите твърдят, че и сега има режим за предсрочно прекратяване, но това предсрочно прекратяване е заради основания, които са обективна невъзможност", уточни Кирилов.

Вярно е, че досега ние нямаме режим, който да касае виновно неизпълнение на служебните задължения или нарушение на закона, или по-тежките случаи, когато е извършено престъпление", допълни той веднага след това.

По повод критиките, че ЕК иска осъществяването на реален институционален контрол над работата на прокуратурата, какъвто сега няма, Данаил Кирилов обяви, че такъв има - според правилника на Народното събрание обвинител № 1 изнася доклад пред депутатите на тримесечие, има и редовен годишен доклад. 

"Въпросът не е в отчетността. Този механизъм можем да го доразвием, ако на някого не му харесва и не му е достатъчен. Но те (хора около бившия правосъден министър Христо Иванов - б.р.) искат наказания, предсрочно прекратяване на мандата... В този смисъл нашето предложение е съответно на техните искания", каза още Кирилов. Той явно визира "Правосъдие за всеки", сред чиито 7 идеи за съдебна реформа е и тази - мандатът на обвинител № 1 да стане 5 г.

 

Може да има дебати на тема - трябва ли да бъде намалена продължителността на мандата на главния прокурор. Това каза правосъдият министър Данаил Кирилов пред БНТ. В момента този мандат е 7 години. По думите на Кирилов в момента темата не се е разгоряла до степен, на базата на която да се правят "окончателни предложения и изводи", въпреки че мандатът на действащия обвинител № 1 Сотир Цацаров изтича в края на годината. 

"Аз съм склонен да подкрепя идеята такава, каквато е била при установяването на този институт, тъй като това е еднократен мандат, тоест не може да има преизбиране на тази позиция и с оглед даване на достатъчно време да се извърши една конкретна в случая наказателноправна политика. И за да има стабилност през време на този мандат, той трябва да е малко по-голям от типичния. Дали да е 7 години, или 6, или 5 - по това би трябвало да се направи един широк обществен дебат", заяви Данаил Кирилов.

Министърът за пореден път обяви, че идеята за промени в закона, които да дадат механизми за предсрочно прекратяване на мандатите на главния прокурор и на председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, както и възможности за разследване на тримата, е част от препоръките на Европейската комисия. По думите му темата не е нова, а се дебатира от поне две години. 

Кирилов не се съгласи с председателя на ВКС Лозан Панов, който припомни преди ден, че няма пречки за разследване на председателите на върховни съдилища - такова разследване може да започне всеки един прокурор, а казусът с липсата на механизъм засяга само главния прокурор. Министърът - въпреки че българската правна система е различна - даде пример как един обвинител може да разследва друг и да потърси за това подкрепа в обществото - примери имало и в САЩ, а в англосанконската практика - прокурор разследва началника си. 

Промените по отношение на "тримата големи" в закона "би следвало да възстановят справедливостта по отношение на техния статут".

"Опонентите твърдят, че и сега има режим за предсрочно прекратяване, но това предсрочно прекратяване е заради основания, които са обективна невъзможност", уточни Кирилов.

Вярно е, че досега ние нямаме режим, който да касае виновно неизпълнение на служебните задължения или нарушение на закона, или по-тежките случаи, когато е извършено престъпление", допълни той веднага след това.

По повод критиките, че ЕК иска осъществяването на реален институционален контрол над работата на прокуратурата, какъвто сега няма, Данаил Кирилов обяви, че такъв има - според правилника на Народното събрание обвинител № 1 изнася доклад пред депутатите на тримесечие, има и редовен годишен доклад. 

"Въпросът не е в отчетността. Този механизъм можем да го доразвием, ако на някого не му харесва и не му е достатъчен. Но те (хора около бившия правосъден министър Христо Иванов - б.р.) искат наказания, предсрочно прекратяване на мандата... В този смисъл нашето предложение е съответно на техните искания", каза още Кирилов. Той явно визира "Правосъдие за всеки", сред чиито 7 идеи за съдебна реформа е и тази - мандатът на обвинител № 1 да стане 5 г.

Коментари

Mila Borisova's picture
Mila Borisova
mila23

малко разяснения

По тези теми не се пише и говори прецизно... и нещата се смесват.

Има две основания за прекратяване на мандат на Главния прокурор в Конституцията, за които са давани някакви препоръки на международно ниво - по чл. 129, ал. 3 т. 3 и т. 5. (Има и препоръки на Венецианската Комисия на тема как да се уреди отстраняването изборни членове на ВСС, но думата не е за тях).

Относно практическата приложимост на чл. 129, ал. 3, т.3 (осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление) спрямо главен прокурор, има решение на ЕСПЧ - Колеви. Има и съответна процедура за изпълнение на това решение пред орган на Съвета на Европа. Има и препоръки в доклад на европейски прокурори, които анализираха структурния и функционален модел на прокуратурата от декември 2016 г.

Подробности, с препратки, може да намерите тук.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/03/20/3406959_suvetut_na_evropa_devet_godini_chaka_merki_za/

http://www.mjs.bg/Files/Executive%20Summary%20Final%20Report%20BG%2020122016%20in%20BG.pdf

Относно чл. 129, ал. 3, т. 5 - неизпълнение на служебните задължения, накърняване престижа на съдебната власт - има нещо казано в доклад на Венецианската Комисия - около параграф 38.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)018-e

С това горе-долу се изчерпват препоръките по същество.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?