Article_top

Специализираната прокуратура отново е внесла обвинителен акт срещу Румен Овчаров, а вече и срещу Пламен Стефанов - бивш изпълнителен директор на „Мини Бобов дол“ ЕАД и Анна Янева - бивш зам. министър, за умишлена безстопанственост, от която са последвали щети в размер на повече от 24 млн. лева. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

Става въпрос за отдаването на държавната „Мини Бобов дол“ ЕАД под наем на дружеството на Христо Ковачки „Ораново“ ЕООД с договор от далечната вече 2006-а и анекс от 2007 г. В резултат държавната мина е "декапитализирана" (по определението на прокуратурата за "източване") и обявена в несъстоятелност.

От обвинението припомнят, че на 30 март 2018 г. Софийска градска прокуратура внесе в спецсъда обвинителен акт срещу бившия министър на икономиката и енергетиката от кабинета на Сергей Станишев – за умишлена безстопанственост. По-точно - затова че въпреки задълженията си, умишлено не е упражнил достатъчно контрол, в резултат на което са последвали значителни щети за „Мини Бобов дол" ЕАД в общ размер 8 940 231,47 лева, и за длъжностно престъпление.

"С определение на Специализирания наказателен съд, потвърдено с определение на Апелативния специализиран наказателен съд от 17.05.2018 г. , делото срещу Румен Овчаров бе върнато на Специализираната прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. След връщането на делото Специализираната прокуратура извърши множество процесуално следствени действия, при които се събраха доказателства за това, че в резултат на неупражнения от Овчаров контрол, за „Мини Бобов дол“ЕАД са последвали щети в размер на повече от 24 млн. лева, т.е. почти три пъти повече", пишат днес от държавното обвинение.

Оттам допълват, че именно доказателствата, събрани след връщането на делото от съда, са обосновали ангажиране на наказателната отговорност и на бившия заместник-министър на икономиката и енергетиката Янева и на бившия изпълнителен директор на „Мини Бобов дол“ Стефанов.

"И на тримата е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, осъществена при условията на продължавано престъпление в периода от 25.05.2006 г. – 18.03.2009 г., от която са последвали значителни щети в особено големи размери за предприятието „Мини Бобов дол“ ЕАД, в размер на повече от 24 млн. лева, като деянието представлява особено тежък случай и е последвало откриване на производство по несъстоятелност.

Чрез сключения договор за наем на „Ораново“ ЕООД са прехвърлени изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища от участък „Бабино“ и участък „Бобов дол“ от находище „Бобовдолски въглищен басейн“, предоставени с решения на Министерския съвет на „Мини Бобов дол“ ЕАД, в нарушение на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства и на чл. 23, т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 24 ал.1 т.1 от Закона за концесиите (без да е проведена открита процедура при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати и участници и без да е установено притежава ли „Ораново“ ЕООД, необходимите за извършване на добив на подземни богатства (въглища) технически, управленски и финансови възможности) и е последвало откриване на производство по несъстоятелност на „Мини Бобов дол“ ЕАД", пишат сега прокурорите.

Предстои насрочване на делото пред Специализирания наказателен съд.

Както Клуб Z писа, през април на разпоредителното предстартово заседание същият съд прекрати производството с мотиви, че обвинителният акт дори не може да бъде разбран от обвиняемия, за да организира той защитата си. 

"Налице са неясноти в обвинителния акт, които пречат на подсъдимия Овчаров да разбере в какво точно престъпление е обвинен", постанови съдия Пламен Евгениев.

От казаното на заседанието на 25 април м.г. стана ясно, че обвинението за 8,9 млн лв., което бе широко прокламирано пред медиите, се формира от 3 групи щети: дължим неплатен наем - 1,520 938 лв., на второ място дължими и неплатени режийни разходи по производствената дейност: 2, 227 871 лв. и трето - разлика между фактуриране на наем и начислени амортизационни отчисления 5,191 421 лв.

Обаче в икономическата експертиза, цитирана в обвинителния акт - освен тези три суми, са посочени още 2 групи задължения: 13,155 млн. лв. към НОИ и към персонала още - 1,926 млн.

За всички 5 суми е отразено, че се касае за вредни финансови последици за "Мини Бобов дол" в резултат на сключения договор за наем, т. е. - от неупражнен достатъчно контрол (умишлена безстопанственост). Не ставаше ясно обаче защо тогава прокуратурата обвинява министъра само по трите цитирани "пера", а не и по другите две.

Изобщо не бе посочена причинна връзка между поведението на обвиняемия и която и да е от сумите.

"За да може подсъдимият да разбере в какво точно деяние е обвинен и да организира защитата си, в обвинителния акт следва ясно и точно да се посочи настъпването на врединте последици и причинната връзка между същите и конкретното поведение на подсъдимия", постанови съдът.

Не бяха уточнени дори дати, на които са станали инкриминираните деяния.

Ключови думи
 
Румен Овчаров. Снимка Архив Клуб Z

Специализираната прокуратура отново е внесла обвинителен акт срещу Румен Овчаров, а вече и срещу Пламен Стефанов - бивш изпълнителен директор на „Мини Бобов дол“ ЕАД и Анна Янева - бивш зам. министър, за умишлена безстопанственост, от която са последвали щети в размер на повече от 24 млн. лева. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

Става въпрос за отдаването на държавната „Мини Бобов дол“ ЕАД под наем на дружеството на Христо Ковачки „Ораново“ ЕООД с договор от далечната вече 2006-а и анекс от 2007 г. В резултат държавната мина е "декапитализирана" (по определението на прокуратурата за "източване") и обявена в несъстоятелност.

От обвинението припомнят, че на 30 март 2018 г. Софийска градска прокуратура внесе в спецсъда обвинителен акт срещу бившия министър на икономиката и енергетиката от кабинета на Сергей Станишев – за умишлена безстопанственост. По-точно - затова че въпреки задълженията си, умишлено не е упражнил достатъчно контрол, в резултат на което са последвали значителни щети за „Мини Бобов дол" ЕАД в общ размер 8 940 231,47 лева, и за длъжностно престъпление.

"С определение на Специализирания наказателен съд, потвърдено с определение на Апелативния специализиран наказателен съд от 17.05.2018 г. , делото срещу Румен Овчаров бе върнато на Специализираната прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. След връщането на делото Специализираната прокуратура извърши множество процесуално следствени действия, при които се събраха доказателства за това, че в резултат на неупражнения от Овчаров контрол, за „Мини Бобов дол“ЕАД са последвали щети в размер на повече от 24 млн. лева, т.е. почти три пъти повече", пишат днес от държавното обвинение.

Оттам допълват, че именно доказателствата, събрани след връщането на делото от съда, са обосновали ангажиране на наказателната отговорност и на бившия заместник-министър на икономиката и енергетиката Янева и на бившия изпълнителен директор на „Мини Бобов дол“ Стефанов.

"И на тримата е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, осъществена при условията на продължавано престъпление в периода от 25.05.2006 г. – 18.03.2009 г., от която са последвали значителни щети в особено големи размери за предприятието „Мини Бобов дол“ ЕАД, в размер на повече от 24 млн. лева, като деянието представлява особено тежък случай и е последвало откриване на производство по несъстоятелност.

Чрез сключения договор за наем на „Ораново“ ЕООД са прехвърлени изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища от участък „Бабино“ и участък „Бобов дол“ от находище „Бобовдолски въглищен басейн“, предоставени с решения на Министерския съвет на „Мини Бобов дол“ ЕАД, в нарушение на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства и на чл. 23, т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 24 ал.1 т.1 от Закона за концесиите (без да е проведена открита процедура при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати и участници и без да е установено притежава ли „Ораново“ ЕООД, необходимите за извършване на добив на подземни богатства (въглища) технически, управленски и финансови възможности) и е последвало откриване на производство по несъстоятелност на „Мини Бобов дол“ ЕАД", пишат сега прокурорите.

Предстои насрочване на делото пред Специализирания наказателен съд.

Както Клуб Z писа, през април на разпоредителното предстартово заседание същият съд прекрати производството с мотиви, че обвинителният акт дори не може да бъде разбран от обвиняемия, за да организира той защитата си. 

"Налице са неясноти в обвинителния акт, които пречат на подсъдимия Овчаров да разбере в какво точно престъпление е обвинен", постанови съдия Пламен Евгениев.

От казаното на заседанието на 25 април м.г. стана ясно, че обвинението за 8,9 млн лв., което бе широко прокламирано пред медиите, се формира от 3 групи щети: дължим неплатен наем - 1,520 938 лв., на второ място дължими и неплатени режийни разходи по производствената дейност: 2, 227 871 лв. и трето - разлика между фактуриране на наем и начислени амортизационни отчисления 5,191 421 лв.

Обаче в икономическата експертиза, цитирана в обвинителния акт - освен тези три суми, са посочени още 2 групи задължения: 13,155 млн. лв. към НОИ и към персонала още - 1,926 млн.

За всички 5 суми е отразено, че се касае за вредни финансови последици за "Мини Бобов дол" в резултат на сключения договор за наем, т. е. - от неупражнен достатъчно контрол (умишлена безстопанственост). Не ставаше ясно обаче защо тогава прокуратурата обвинява министъра само по трите цитирани "пера", а не и по другите две.

Изобщо не бе посочена причинна връзка между поведението на обвиняемия и която и да е от сумите.

"За да може подсъдимият да разбере в какво точно деяние е обвинен и да организира защитата си, в обвинителния акт следва ясно и точно да се посочи настъпването на врединте последици и причинната връзка между същите и конкретното поведение на подсъдимия", постанови съдът.

Не бяха уточнени дори дати, на които са станали инкриминираните деяния.

Коментари

Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Тоя,

когато и да го тикнеш у дранголника - все си закъснял! Над 10 млрд. USD са само досега загубите (и продължаваме интензивно да губим) от това, че този национален предател развали (през 2006-та - 6 години предсрочно !!!) изключително изгоден за България договор с Газпром за доставка на природен газ и ЕДНОСТРАННО, за сметка на България, договори в пъти по-скъпа цена на газа, но пък "за сметка на това" договори два пъти по-ниски такси за транзита на руския газ през България. За съжаление всички шумни акции на българската прокуратура накрая гаснат като мокри фасове.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?