Article_top

Съветът на ЕС одобри днес два мандата, с които упълномощава Еврокомисията да преговаря от името на Съюза по споразумение със САЩ за улесняване на достъпа до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и да участва в преговорите в Съвета на Европа по втори допълнителен протокол към Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство.

Това стана по време на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

Целта и на двете споразумения е улесняване на достъпа до електронни доказателства като имейли или намиращи се в „облак“ документи, които да бъдат използвани в рамките на наказателни производства. Ако бъдат сключени по-късно, те ще допълнят рамката на ЕС за достъп до електронни доказателства. В момента тя е в процес на обсъждане от евроинституциите. Съветът прие позицията си по нея през декември 2018 г. и март 2019 г.

Споразуменията да бъдат съвместими със законодателството на ЕС за достъпа до електронни доказателства, което е в процес на обсъждане.

Улесняване на достъпа до електронни доказателства

Сключването на споразумение между ЕС и САЩ би създало рамка за сътрудничество с Вашингтон, включително за пряко сътрудничество с доставчиците на услуги. Това би гарантирало своевременен достъп до електронни доказателства чрез съкращаване на срока за предоставяне на исканите данни на 10 дни. В момента за такова нещо са необходими средно 10 месеца. То би осигурило също стабилни гаранции за защитата на основните права.

Понастоящем доставчиците на услуги от САЩ си сътрудничат с европейските правоприлагащи органи на доброволна основа. Американското право невинаги им позволява да предоставят исканите данни директно на европейските органи в отговор на искания за достъп до електронни доказателства.

Протокол към Конвенцията от Будапеща

През септември 2017 г. Съветът на Европа пое ангажимент да изготви втори допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за престъпленията в кибернетичното пространство. Целта на документа е въвеждане на разпоредби за по-ефективен и опростен режим за правна взаимопомощ. Той би позволил пряко сътрудничество с доставчици на услуги в други държави,които са страни по Конвенцията, и предвижда разширяване на търсенията извън националните граници. Протоколът трябва да включва стабилни гаранции и изисквания за защита на данните. Предимството на такова споразумение е неговият потенциал за прилагане в целия свят. Понастоящем страни по Конвенцията са 63 държави, включително 26 държави членки на ЕС (без Ирландия и Швеция, които са със статут на наблюдатели).

 
европейски флаг

Съветът на ЕС одобри днес два мандата, с които упълномощава Еврокомисията да преговаря от името на Съюза по споразумение със САЩ за улесняване на достъпа до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и да участва в преговорите в Съвета на Европа по втори допълнителен протокол към Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство.

Това стана по време на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

Целта и на двете споразумения е улесняване на достъпа до електронни доказателства като имейли или намиращи се в „облак“ документи, които да бъдат използвани в рамките на наказателни производства. Ако бъдат сключени по-късно, те ще допълнят рамката на ЕС за достъп до електронни доказателства. В момента тя е в процес на обсъждане от евроинституциите. Съветът прие позицията си по нея през декември 2018 г. и март 2019 г.

Споразуменията да бъдат съвместими със законодателството на ЕС за достъпа до електронни доказателства, което е в процес на обсъждане.

Улесняване на достъпа до електронни доказателства

Сключването на споразумение между ЕС и САЩ би създало рамка за сътрудничество с Вашингтон, включително за пряко сътрудничество с доставчиците на услуги. Това би гарантирало своевременен достъп до електронни доказателства чрез съкращаване на срока за предоставяне на исканите данни на 10 дни. В момента за такова нещо са необходими средно 10 месеца. То би осигурило също стабилни гаранции за защитата на основните права.

Понастоящем доставчиците на услуги от САЩ си сътрудничат с европейските правоприлагащи органи на доброволна основа. Американското право невинаги им позволява да предоставят исканите данни директно на европейските органи в отговор на искания за достъп до електронни доказателства.

Протокол към Конвенцията от Будапеща

През септември 2017 г. Съветът на Европа пое ангажимент да изготви втори допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за престъпленията в кибернетичното пространство. Целта на документа е въвеждане на разпоредби за по-ефективен и опростен режим за правна взаимопомощ. Той би позволил пряко сътрудничество с доставчици на услуги в други държави,които са страни по Конвенцията, и предвижда разширяване на търсенията извън националните граници. Протоколът трябва да включва стабилни гаранции и изисквания за защита на данните. Предимството на такова споразумение е неговият потенциал за прилагане в целия свят. Понастоящем страни по Конвенцията са 63 държави, включително 26 държави членки на ЕС (без Ирландия и Швеция, които са със статут на наблюдатели).

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?