Article_top

Съветът на ЕС наложи по-строг контрол върху веществата, които могат да бъдат използвани за производството на самоделни взривни устройства.

Добавени бяха и две нови вещества – сярна киселина и амониев нитрат (най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури, б.р.).

Приет бе регламент за по-строги правила относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества в целия Съюз. Целта е да се ограничи предоставянето им на масовия потребител и да се осигури подходящо докладване на подозрителни сделки по цялата верига на доставки.

► Прекурсорите са химични вещества, които могат да се използват със законна цел. С тях обаче може също така и да се злоупотреби за незаконното производство на самоделни взривни устройства.

Регламентът предвижда две различни категории прекурсори:

под ограничение, т.е. такива, които не могат да се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител;

регулирани, или такива, за които икономическите оператори следва да докладват подозрителни сделки.

При спазване на установените в регламента условия страните членки на ЕС запазват възможността за въвеждане на схеми за лицензиране. Тези схеми ще позволят някои ограничени прекурсори на взривни вещества под определени равнища на концентрация да продължат да се предоставят на масовия потребител.

Под контрола на Комисията държавите членки ще могат също да прилагат правилата, свързани с прекурсорите на взривни вещества под ограничение, към химичните вещества, които не попадат в обхвата на регламента.

Същевременно ЕК добавя още два химикала в черния списък на прекурсори, които могат да бъдат използвани за направата на самоделнивзривни устройства:

сярна киселина – основна съставка на мощния експлозив ТАТП, или триацетон трипероксид, известен още като „Майката на Сатаната“;

амониев нитрат, който се използва предимно като тор.

Веществата от черния списък не се предоставят на масовия потребител и не се въвеждат, притежават или употребяват в самостоятелен вид или в смеси или вещества, които съдържат такива вещества.

Властите в страните от ЕС ще трябва да подлагат на допълнителни проверки лицата, кандидатстващи за лиценз, даващ право на закупуване на прекурсорите, върху които е наложено ограничение.

Регламентът ще започне да се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

 

Съветът на ЕС наложи по-строг контрол върху веществата, които могат да бъдат използвани за производството на самоделни взривни устройства.

Добавени бяха и две нови вещества – сярна киселина и амониев нитрат (най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури, б.р.).

Приет бе регламент за по-строги правила относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества в целия Съюз. Целта е да се ограничи предоставянето им на масовия потребител и да се осигури подходящо докладване на подозрителни сделки по цялата верига на доставки.

► Прекурсорите са химични вещества, които могат да се използват със законна цел. С тях обаче може също така и да се злоупотреби за незаконното производство на самоделни взривни устройства.

Регламентът предвижда две различни категории прекурсори:

под ограничение, т.е. такива, които не могат да се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител;

регулирани, или такива, за които икономическите оператори следва да докладват подозрителни сделки.

При спазване на установените в регламента условия страните членки на ЕС запазват възможността за въвеждане на схеми за лицензиране. Тези схеми ще позволят някои ограничени прекурсори на взривни вещества под определени равнища на концентрация да продължат да се предоставят на масовия потребител.

Под контрола на Комисията държавите членки ще могат също да прилагат правилата, свързани с прекурсорите на взривни вещества под ограничение, към химичните вещества, които не попадат в обхвата на регламента.

Същевременно ЕК добавя още два химикала в черния списък на прекурсори, които могат да бъдат използвани за направата на самоделнивзривни устройства:

сярна киселина – основна съставка на мощния експлозив ТАТП, или триацетон трипероксид, известен още като „Майката на Сатаната“;

амониев нитрат, който се използва предимно като тор.

Веществата от черния списък не се предоставят на масовия потребител и не се въвеждат, притежават или употребяват в самостоятелен вид или в смеси или вещества, които съдържат такива вещества.

Властите в страните от ЕС ще трябва да подлагат на допълнителни проверки лицата, кандидатстващи за лиценз, даващ право на закупуване на прекурсорите, върху които е наложено ограничение.

Регламентът ще започне да се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?