Article_top

Измененията в Закона за хазарта, с които лицензите на частните лотарии се отнемат, се очаква да бъде обнародван утре в Държавен вестник, т.е. ще влезе в сила от петък. Тогава всички продажби на т.нар. талончета на щастието на тези оператори трябва да бъдат преустановени. Няма се изплащат печалби, а останалите в мрежата талони ще бъдат иззети. Който има някакви претенции - да си ги търси по съдебен ред, решиха още управляващите. Оказва се обаче, "отърваването" от лотарията на Васил Божков няма да бъде така лесно, защото освен редовите граждани, които имат печалби за получаване, има и 18 000 търговци, които са вложили средства в закупуването на лотарийните билети, които средства не е ясно ще им бъдат ли някога възстановени. А по собствените им думи става въпрос за нереализирани билети за общо между 27 и 35 милиона лева в цялата търговска мрежа. В края на миналата седмица търговците обявиха, че са готови да заведат колективен иск срещу държавата. И обявиха, че ще търсят диалог. Но ако от него не произтече разрешаване на проблема им, са готови на протест.

Пред БНР адвокат Валя Гигова, специалист в областта на вещното и нотариално право, търговско и банково право, търговска несъстоятелност и граждански процес, обобщи законовите изменения и според направения от нея анализ - нито търговците, нито гражданите имат в сегашната ситуация реален шанс едните да си възстановят, а другите да си вземат парите. Основната причина - не могат да се конкурират с публичните вземания, а отделно - няма лиценз, няма дейност - а изплащането на печалбите е част от тази дейност.

В конкуренция с държавата

"Тези хора нямат кой знае какви възможности по моя преценка. Тези търговци, които са си купили билети, аз не очаквах да чуя такава огромна сума, няма да могат повече да ги продават на трети лица крайни потребители, които да печелят евентуално от тези билетчета. Изцяло безпредметна се оказва тяхната покупка", посочи юристката.

И обясни:

"В публичното пространство се появиха достатъчно данни, че по отношение на организатора "Национална лотария" АД са предприети мерки за обезпечаване на публични държавни вземания чрез налагане на запор на сметките, на вещи и т.н. Дори да приемем, че по някакъв принудителен ред е възможно да бъде осъществено правото на лицето, закупило билет да получи печалбата си, как ще се конкурира търтото лице - обикновен гражданин, с публичните задължения и с наложените обезпечителни мерки."

По думите й "тези билети вече са негодни да служат по какъвто и да е било начин на търговците, но пък законодателят не е уредил въобще този въпрос". "Единственото, което законодателят е казал, е много кратко: преустановява се продажбата на тези билети", посочи Гигова.

Според адвокатката търговците вероятно ще потърсят правата си - по гражданско-правен ред чрез предяваване на искове. Но постави под съмнение успеха им при едни евентуални такива дела. 

"Но ние в момента не говорим какво трябва да направят, а колко са им реални шансовете. Защото дори те да си спечелят всичките дела, при положение, че няма да има имущество, от което да удовлетворят вземането си, какъв е смисълът да водиш дела. След като абсолютно всички активи, ако е вярна тази информация, служат за обезпечение на публичните вземания на държавата, а цифрите, които се цитираха бяха огромни, нали разбирате, че няма как обикновен търговец да се конкурира с държавата", посочи.

Форсмажор

По думите й "сега големият въпрос е дали промяната на правилата в законодателството е събитие, което изключва отговорността на самата "Национална лотария". Този въпрос се наложи заради клаузата за форсмажор - т.е. изплащат ли се печалби при форсмажорни за компанията обстоятелства, за каквото може да се приеме отнемането на лицензи, което управляващите като законодателство придвижиха скорострелно в парламентарните комисии и в зала.

"Според мен това е събитие, което няма как да предвиди нито един търговец - че утре държавата ще вземе решение и ще промени правилата на играта при положение, че до онзи ден гледахме едни щастливи усмихнати хора, които печелеха от лотарията и целият български народ им се възхищаваше, защото видиш ли ти, толкова лесно им се случило да могат да оправят живота си", заяви Гигова. - "Големият въпрос е дали промяната на правилата в законодателството е събитие, което изключва отговорността на самата Национална лотария", посочи още тя.

Според нея има само един възможен ред, ако не бъдат изплатени тези награди- предявяване на иск.

"Възраженията ще са, че самото дружество Национална лотария няма да има възможност да осъществява дейността си. Законът казва не само, че се прекратява организирането на игри, а и че се отнема лиценза. Не ми е ясно как на база обезсилен лиценз е възможно да се изплащат награди, защото това е част от самата дейност", заяви обаче юристката.

Няма как да се случи

И допълни:

"Въпросът касае крайния потребител, който си е купил билетчето, не за да го препродава на трети лица, а за да може сам да спечели. По отношение на тях законът е много кратък и казва – печалбите се изплащат по досегашния ред. Добре, ама как ще стане това – това е абсолютно невъзможно да се случи по две причини – първо с влизането на закона в сила се забранява организирането на игри, което означава, че в рамките на организирането на игри се забранява изплащането на печалби. Освен всичко друго досега, както всички знаят, малките печалби се изплащаха точно в тези пунктове, където се продаваха самите билети. При положение, че в закона освен преходните правила, има изрично правило, че вече не могат да се продават и изплащат печалби в обекти, различни от тези, за които е издаден нарочен лиценз. Очевидно там, където си си купил билета, няма как да получиш печалбата."

И в заключение пак заяви, че "конкурирайки се с всички останали кредитори, които при всички случаи ще се окажат много, закупилите талони няма да получат нищо".

"Просто обективно няма как да се случи", посочи Гигова.

 

Измененията в Закона за хазарта, с които лицензите на частните лотарии се отнемат, се очаква да бъде обнародван утре в Държавен вестник, т.е. ще влезе в сила от петък. Тогава всички продажби на т.нар. талончета на щастието на тези оператори трябва да бъдат преустановени. Няма се изплащат печалби, а останалите в мрежата талони ще бъдат иззети. Който има някакви претенции - да си ги търси по съдебен ред, решиха още управляващите. Оказва се обаче, "отърваването" от лотарията на Васил Божков няма да бъде така лесно, защото освен редовите граждани, които имат печалби за получаване, има и 18 000 търговци, които са вложили средства в закупуването на лотарийните билети, които средства не е ясно ще им бъдат ли някога възстановени. А по собствените им думи става въпрос за нереализирани билети за общо между 27 и 35 милиона лева в цялата търговска мрежа. В края на миналата седмица търговците обявиха, че са готови да заведат колективен иск срещу държавата. И обявиха, че ще търсят диалог. Но ако от него не произтече разрешаване на проблема им, са готови на протест.

Пред БНР адвокат Валя Гигова, специалист в областта на вещното и нотариално право, търговско и банково право, търговска несъстоятелност и граждански процес, обобщи законовите изменения и според направения от нея анализ - нито търговците, нито гражданите имат в сегашната ситуация реален шанс едните да си възстановят, а другите да си вземат парите. Основната причина - не могат да се конкурират с публичните вземания, а отделно - няма лиценз, няма дейност - а изплащането на печалбите е част от тази дейност.

В конкуренция с държавата

"Тези хора нямат кой знае какви възможности по моя преценка. Тези търговци, които са си купили билети, аз не очаквах да чуя такава огромна сума, няма да могат повече да ги продават на трети лица крайни потребители, които да печелят евентуално от тези билетчета. Изцяло безпредметна се оказва тяхната покупка", посочи юристката.

И обясни:

"В публичното пространство се появиха достатъчно данни, че по отношение на организатора "Национална лотария" АД са предприети мерки за обезпечаване на публични държавни вземания чрез налагане на запор на сметките, на вещи и т.н. Дори да приемем, че по някакъв принудителен ред е възможно да бъде осъществено правото на лицето, закупило билет да получи печалбата си, как ще се конкурира търтото лице - обикновен гражданин, с публичните задължения и с наложените обезпечителни мерки."

По думите й "тези билети вече са негодни да служат по какъвто и да е било начин на търговците, но пък законодателят не е уредил въобще този въпрос". "Единственото, което законодателят е казал, е много кратко: преустановява се продажбата на тези билети", посочи Гигова.

Според адвокатката търговците вероятно ще потърсят правата си - по гражданско-правен ред чрез предяваване на искове. Но постави под съмнение успеха им при едни евентуални такива дела. 

"Но ние в момента не говорим какво трябва да направят, а колко са им реални шансовете. Защото дори те да си спечелят всичките дела, при положение, че няма да има имущество, от което да удовлетворят вземането си, какъв е смисълът да водиш дела. След като абсолютно всички активи, ако е вярна тази информация, служат за обезпечение на публичните вземания на държавата, а цифрите, които се цитираха бяха огромни, нали разбирате, че няма как обикновен търговец да се конкурира с държавата", посочи.

Форсмажор

По думите й "сега големият въпрос е дали промяната на правилата в законодателството е събитие, което изключва отговорността на самата "Национална лотария". Този въпрос се наложи заради клаузата за форсмажор - т.е. изплащат ли се печалби при форсмажорни за компанията обстоятелства, за каквото може да се приеме отнемането на лицензи, което управляващите като законодателство придвижиха скорострелно в парламентарните комисии и в зала.

"Според мен това е събитие, което няма как да предвиди нито един търговец - че утре държавата ще вземе решение и ще промени правилата на играта при положение, че до онзи ден гледахме едни щастливи усмихнати хора, които печелеха от лотарията и целият български народ им се възхищаваше, защото видиш ли ти, толкова лесно им се случило да могат да оправят живота си", заяви Гигова. - "Големият въпрос е дали промяната на правилата в законодателството е събитие, което изключва отговорността на самата Национална лотария", посочи още тя.

Според нея има само един възможен ред, ако не бъдат изплатени тези награди- предявяване на иск.

"Възраженията ще са, че самото дружество Национална лотария няма да има възможност да осъществява дейността си. Законът казва не само, че се прекратява организирането на игри, а и че се отнема лиценза. Не ми е ясно как на база обезсилен лиценз е възможно да се изплащат награди, защото това е част от самата дейност", заяви обаче юристката.

Няма как да се случи

И допълни:

"Въпросът касае крайния потребител, който си е купил билетчето, не за да го препродава на трети лица, а за да може сам да спечели. По отношение на тях законът е много кратък и казва – печалбите се изплащат по досегашния ред. Добре, ама как ще стане това – това е абсолютно невъзможно да се случи по две причини – първо с влизането на закона в сила се забранява организирането на игри, което означава, че в рамките на организирането на игри се забранява изплащането на печалби. Освен всичко друго досега, както всички знаят, малките печалби се изплащаха точно в тези пунктове, където се продаваха самите билети. При положение, че в закона освен преходните правила, има изрично правило, че вече не могат да се продават и изплащат печалби в обекти, различни от тези, за които е издаден нарочен лиценз. Очевидно там, където си си купил билета, няма как да получиш печалбата."

И в заключение пак заяви, че "конкурирайки се с всички останали кредитори, които при всички случаи ще се окажат много, закупилите талони няма да получат нищо".

"Просто обективно няма как да се случи", посочи Гигова.

Коментари

Бобо's picture
Бобо
Бобо

Valeri

Ами Валерката да им плати , мисля че ги е събрал тез милиони ..... въпросът е че няма да иска и Ганю ще пие една студена вода , но в кочината е така .... царуват прасетата .

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?