Article_top

Районна прокуратура - София препоръчва на местните власти и възлага на МВР мерки заради появили се информации "за струпване и движение на групи от хора (повече от двама възрастни) в квартали на гр. София, населени с лица от различна етническа принадлежност, явно демонстриращи нежеланието си за спазване на въведените ограничения".

Темата с ромските гета бе поставена днес неколкократно и на националния щаб, откъдето признаха, че проблеми има.

А Нова тв по същото време показа влизането на полицейски екипи и автомобили в най-голямото софийско гето - "Факултета".

А вътрешният министър Младен Маринов заяви, запитан за коментар от бТВ:

„Има общности, които по-трудно се информират от медиите и по –трудно осъзнават това, което ние казваме“, отбеляза вътрешният министър.

В съобщението на Районна прокуратура четем още, че указва на кметовете и началниците на районни управления на МВР...

"... да извършат преценка за необходимостта от въвеждане на контролен режим, посредством обособяване на пропускателни пунктове, с цел ограничаване струпването и движението на групи от хора." и т.н..

Ето и цялото съобщение на прокуратурата:

Във връзка с информацията, разпространявана в средствата за масово осведомяване, за струпване и движение на групи от хора (повече от двама възрастни) в квартали на гр. София, населени с лица от различна етническа принадлежност, явно демонстриращи нежеланието си за спазване на въведените ограничения, в нарушение на т. 9 от Заповед от РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, съобразно правомощията си Софийска районна прокуратура предприе незабавни мерки и действия за спазване на законността, като указа на кметовете на райони при Столична община и началниците на районни управления при СДВР да извършат преценка за необходимостта от въвеждане на контролен режим, посредством обособяване на пропускателни пунктове, с цел ограничаване струпването и движението на групи от хора, както и с оглед възможността за констатиране на нарушения, свързани с нарушаването на карантинния период  и задължението за съобщаване за завръщане от т.н. „рискови държави“ с оглед ограничаване на контактните им лица.

Указано е също при констатиране на случаи на струпване на хора на едно място да се предприемат незабавни действия за осигуряване на необходимата дистанция помежду им, при евентуално неизпълнение на дадените указания да бъде извършвана преценка за издаване на писмени разпореждания и протоколи за предупреждение по ЗМВР, съответно налагане на глоба, както и при констатирани случаи, при които може да бъде направено обосновано предположение за  извършено престъпление по чл. 270 от НК, чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 от НК или друго от общ характер да бъде незабавно уведомена Софийска районна прокуратура.

Възложената от страна на Софийска районна прокуратура проверка следва да установи също:

- Какви са конкретните мерки, относими към предотвратяване струпването и движението на групи от хора (повече от двама възрастни) в посока от и за съответния квартал, в нарушение на т. 9 от Заповед от РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването?

- Взети ли са необходимите противоепидемични мерки против разпространението на COVID – 19  за живущите в квартала? Каква е организацията във връзка с изпълнение на заповедите за вече въведените противоепидемични мерки?

- Какви действия против разпространението на COVID – 19  са предприети по отношение на лица, живущи в квартала, за които е констатирано, че нарушават карантинния си период и/или не са съобщили за завръщането си от т.н. „рискови държави“ и за контактни лица.

Ключови думи
 

Районна прокуратура - София препоръчва на местните власти и възлага на МВР мерки заради появили се информации "за струпване и движение на групи от хора (повече от двама възрастни) в квартали на гр. София, населени с лица от различна етническа принадлежност, явно демонстриращи нежеланието си за спазване на въведените ограничения".

Темата с ромските гета бе поставена днес неколкократно и на националния щаб, откъдето признаха, че проблеми има.

А Нова тв по същото време показа влизането на полицейски екипи и автомобили в най-голямото софийско гето - "Факултета".

А вътрешният министър Младен Маринов заяви, запитан за коментар от бТВ:

„Има общности, които по-трудно се информират от медиите и по –трудно осъзнават това, което ние казваме“, отбеляза вътрешният министър.

В съобщението на Районна прокуратура четем още, че указва на кметовете и началниците на районни управления на МВР...

"... да извършат преценка за необходимостта от въвеждане на контролен режим, посредством обособяване на пропускателни пунктове, с цел ограничаване струпването и движението на групи от хора." и т.н..

Ето и цялото съобщение на прокуратурата:

Във връзка с информацията, разпространявана в средствата за масово осведомяване, за струпване и движение на групи от хора (повече от двама възрастни) в квартали на гр. София, населени с лица от различна етническа принадлежност, явно демонстриращи нежеланието си за спазване на въведените ограничения, в нарушение на т. 9 от Заповед от РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, съобразно правомощията си Софийска районна прокуратура предприе незабавни мерки и действия за спазване на законността, като указа на кметовете на райони при Столична община и началниците на районни управления при СДВР да извършат преценка за необходимостта от въвеждане на контролен режим, посредством обособяване на пропускателни пунктове, с цел ограничаване струпването и движението на групи от хора, както и с оглед възможността за констатиране на нарушения, свързани с нарушаването на карантинния период  и задължението за съобщаване за завръщане от т.н. „рискови държави“ с оглед ограничаване на контактните им лица.

Указано е също при констатиране на случаи на струпване на хора на едно място да се предприемат незабавни действия за осигуряване на необходимата дистанция помежду им, при евентуално неизпълнение на дадените указания да бъде извършвана преценка за издаване на писмени разпореждания и протоколи за предупреждение по ЗМВР, съответно налагане на глоба, както и при констатирани случаи, при които може да бъде направено обосновано предположение за  извършено престъпление по чл. 270 от НК, чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 от НК или друго от общ характер да бъде незабавно уведомена Софийска районна прокуратура.

Възложената от страна на Софийска районна прокуратура проверка следва да установи също:

- Какви са конкретните мерки, относими към предотвратяване струпването и движението на групи от хора (повече от двама възрастни) в посока от и за съответния квартал, в нарушение на т. 9 от Заповед от РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването?

- Взети ли са необходимите противоепидемични мерки против разпространението на COVID – 19  за живущите в квартала? Каква е организацията във връзка с изпълнение на заповедите за вече въведените противоепидемични мерки?

- Какви действия против разпространението на COVID – 19  са предприети по отношение на лица, живущи в квартала, за които е констатирано, че нарушават карантинния си период и/или не са съобщили за завръщането си от т.н. „рискови държави“ и за контактни лица.

Коментари

Герберастията,

която откак е на власт котка циганските барони и поощрява гетата, защото са готов неизброим блок гласове сега почва да усеща, че не всичко е наред.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?