Article_top

Държавните висши училища да могат да създават търговски дружества, за да продават интелектуалния си труд. Такова решение взе днес на редовното си заседание Министерския съвет. То бе дълго чакано

Това ще става по реда на Търговския закон. Вузовете ще и да участват в капитала на търговски дружества (с до 34 на сто от общия капитал). В мотивите си правителеството е записало: "за внедряването и използването в икономиката на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост".

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде само изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво.

Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението на кабинета предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

"Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повиши и ефективността от средствата, които се инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.

Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти", посочват от правителството.

Възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на тези дружества обаче ще бъдат ограничени. Условието на Министерство на образиванието и науката бе спечелените пари да се използват само за нови разработки.

 
Снимка БГНЕС

Държавните висши училища да могат да създават търговски дружества, за да продават интелектуалния си труд. Такова решение взе днес на редовното си заседание Министерския съвет. То бе дълго чакано

Това ще става по реда на Търговския закон. Вузовете ще и да участват в капитала на търговски дружества (с до 34 на сто от общия капитал). В мотивите си правителеството е записало: "за внедряването и използването в икономиката на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост".

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде само изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво.

Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението на кабинета предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

"Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повиши и ефективността от средствата, които се инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.

Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти", посочват от правителството.

Възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на тези дружества обаче ще бъдат ограничени. Условието на Министерство на образиванието и науката бе спечелените пари да се използват само за нови разработки.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?