Ad Config - Website header

 

Article_top

Клуб Z

Много спорно решение – така, меко казано, може да се определи нововъведението на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев да създаде касационна „суперколегия“ от 10-ина „старейшини“ в съда.

Още  по-миналата седмица се вдигна шум за готвената вътрешна реформа в институцията, която има сила да отменя дори актове на правителството и по презумция защитава гражданите от държавния произвол. На 19 октомври пленумът на ВАС със свое решение направи факт въпросната трета колегия. Според „Правен свят“ присъствали са 79 съдии, 48 от които са подкрепили идеята, а 31 са били против.

За какво става въпрос?

ВАС разглежда както дела, подсъдни на него като първа инстанция, така също и касационните жалби срещу споменатите свои първоинстанционни решения, и разбира се – касира решенията на всички административни съдилища в страната.

Всички състави - и тричленните, и петчленните, досега се формираха сред всички около 80 съдии от първа и втора колегия, които пък са специализирани заради огромната правна материя, по която се произнася административният съд.

Колев и без това търпеше критики, че в неговия съд системата за случайно разпределение се „включва“, само когато се избира съдия-докладчик по делото. Другите се посочват по сложна схема. И все пак, грубо казано - вероятността от 1:80 да се падне даден магистрат става 1:10...

Бурни коментари предизвикваше и склонността на административен съдия № 1 да командирова хора във ВАС – някои от съвсем интересни места като бивши юрискосулти на общинския съвет на Елин Пелин... После пък те с лекота печелят конкурсите за титуляри, защото няма забрана (като на други места) командированите по-сетне да участват в състезанието за постоянен пост. Според мнозина юристи работенето година-две като командирован със заповед на шефа, първо може да създава потенциални зависимости, а после дава едни огромни „гърди напред“, когато се явиш на конкурса.

Както и да е... Та осъществената вече идея на Колев е да се създаде трета колегия, която да е с два (първоначалният замисъл) или три постоянни петчленни състава. Т.е. - 10-15 съдии да решават окончателно всички касационни дела, като от техните решения ще се създава и практиката на съда, която занапред остава.

Според мотивацията на председателя това ще разтовари ВАС, който безспорно е задръстен от дела, а и е отговор на критиките на Европейската комисия към съда за начина на формиране на петчленните състави. 

Десетимата нови старейшини – по информация на „Дневник“ щели да се избират по старшинство. Методиката обаче тепърва ще се обсъжда.

Сайтът „Съдебни репортажи“ намира и още едно съвпадение – извеждането на 10-имата старейшини на върха стана факт 19 дни, след като за цялата съдебна система заработи новият софтуер за случайно разпределение на делата, който – според всички, е много по-надежден.

"Съвпадението между внедряването на новата система във ВАС и скоростното приемане на решение, с което касационните дела се концентрират в ръцете само на 10 съдии от ВАС, буди подозрение, че това е опит за овладяване на случайния подбор в петчленните състави, които ще се произнасят като последна инстанция", писас пециализираният сайт.

Съпротивата

Прогласуваното вече решение на Колев предизвика доста критики, най-вече от кръгове, които се смята, че са срещу статуквото в съдебната система. Първи бяха от Висшия адвокатски съвет, който излезе с декларация на 23 октомври и чиито представители не са били поканени на пленума, както изисква Законът за съдебната власт.. 

"По този начин се минира не само стратегията за съдебна реформа, която ние сме одобрили и обществото очаква да бъде извършена, но и принципът на случайно разпределение на делата, като се ограничава броят на съдиите, които могат да гледат тези производства", пише в декларацията.

Тя завършва с констатацията, че неприлагането на принципа на случайно разпределение е посегателство върху правото на справедлив процес и компрометира доверието в правосъдието.

Последваха ги от Съюза на съдиите в България (ССБ), които също написаха декларация на 26 октомври. 

"Приетото решение е в нарушение на целта на закона и е в разрез с приетата Стратегия за съдебна реформа. То надхвърля правомощието на пленумите на върховните съдилища да определят специализацията на колегиите и отделенията по материя и позволява само малка част от съдиите във ВАС да постановяват окончателните съдебни актове по най-важните административни дела в държавата и така да формират практиката на съда. По този начин изцяло се компрометира и принципът на случайното разпределение на делата, в чийто обхват трябва да се включват всички съдии в пределите на приетата специализация, без специализацията да се нарушава. Създава се несъобразена с Конституцията и със Закона за съдебната власт двустепенна структура на Върховния административен съд, при която малка част от върховните съдии ще са с особена по-висша компетентност от останалите върховни съдии, без да са избрани от Висшия съдебен съвет по уредени в Конституцията и закона критерии."

Оттам също оспориха и законността на самия пленум, който одобри идеята, като и според ССБ той е проведен, без да са уведомени главният прокурор, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието. В заключение от ССБ заявиха, че категорично се противопоставят на създаването на новата колегия.

Вчера - вторник, и министърът на правосъдието Христо Иванов излезе с писмо до Върховния административен съд срещу суперколегията.

"Досегашният подход (на формиране на съставите, б.р.) даде основания да бъде поставено под съмнение прилагането на принципа за случайно разпределение на делата по отношение на петчленните съдебните състави. Този проблем е поставян от години както от гражданите у нас, така и от международните ни партньори. Безспорно, това не допринесе за доверието в правосъдието - припомни Иванов. - Избраният подход за разрешаване на този несъмнено важен проблем повдига много въпроси. От една страна е съмнително дали подобно вътрешно преструктуриране на ВАС, което въвежда инстанционна йерархичност сред съдиите от един съд, може да стане с решение на пленума. От друга, макар и до голяма степен да премахва липсата на прозрачност и усмотрението на административното ръководство при формиране на касационните състави, избраният модел отново не дава удовлетворително решение на централния проблем: случайността при разпределяне на делата. Твърде ограниченият брой съдии, които по силата на решението на пленума, ще се сдобият с изключителното правомощие да решават делата на последна инстанция, в значителна степен възпрепятства възможността да се говори за случайност при разпределението. Избраният от ВАС подход рискува да влезе в дисонанс и с усилията на Висшия съдебен съвет, с които той най-сетне прави необходимото да бъде създаден и въведен софтуер за случайно разпределение на делата, обезпечен с гаранции против манипулации."

Министър Иванов в заключение написа, че старите проблеми сега се заместват с нов непрозрачен процес и че "няма как да се приеме, че преодолява съществуващия проблем с доверието към независимостта и безпристрастността на съда, защото на практика го задълбочава."

Суперколегията - продължаваме напред!

Напук на критиките обаче, пак според "Правен свят", във вторник е било планирано общо събрание, в което съдиите да решат кои 10 от тях ще влязат в новата колегия. Тази точка от дневния ред е била отложена, защото това съвпадна с извънредното заседание на ВСС, на което съветът се противопостави на силно орязания бюджет на системата - с 69 млн. по-малко от исканите.

До отлагането на точката от страна на върховните административни съдии се е стигнало, защото пък трябва да има увеличение на щата, за да се осъществи идеята. И за целта председателят на ВАС ще внесе искане до ВСС за разкриване на допълнителни 10 бройки за съдии съвсем скоро.

 
Георги Колев дойде на вчерашния ВСС, но отложи следващия си ход - искане за нови 10 щата, за по-натам. Снимка Веселин Боришев

Много спорно решение – така, меко казано, може да се определи нововъведението на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев да създаде касационна „суперколегия“ от 10-ина „старейшини“ в съда.

Още  по-миналата седмица се вдигна шум за готвената вътрешна реформа в институцията, която има сила да отменя дори актове на правителството и по презумция защитава гражданите от държавния произвол. На 19 октомври пленумът на ВАС със свое решение направи факт въпросната трета колегия. Според „Правен свят“ присъствали са 79 съдии, 48 от които са подкрепили идеята, а 31 са били против.

За какво става въпрос?

ВАС разглежда както дела, подсъдни на него като първа инстанция, така също и касационните жалби срещу споменатите свои първоинстанционни решения, и разбира се – касира решенията на всички административни съдилища в страната.

Всички състави - и тричленните, и петчленните, досега се формираха сред всички около 80 съдии от първа и втора колегия, които пък са специализирани заради огромната правна материя, по която се произнася административният съд.

Колев и без това търпеше критики, че в неговия съд системата за случайно разпределение се „включва“, само когато се избира съдия-докладчик по делото. Другите се посочват по сложна схема. И все пак, грубо казано - вероятността от 1:80 да се падне даден магистрат става 1:10...

Бурни коментари предизвикваше и склонността на административен съдия № 1 да командирова хора във ВАС – някои от съвсем интересни места като бивши юрискосулти на общинския съвет на Елин Пелин... После пък те с лекота печелят конкурсите за титуляри, защото няма забрана (като на други места) командированите по-сетне да участват в състезанието за постоянен пост. Според мнозина юристи работенето година-две като командирован със заповед на шефа, първо може да създава потенциални зависимости, а после дава едни огромни „гърди напред“, когато се явиш на конкурса.

Както и да е... Та осъществената вече идея на Колев е да се създаде трета колегия, която да е с два (първоначалният замисъл) или три постоянни петчленни състава. Т.е. - 10-15 съдии да решават окончателно всички касационни дела, като от техните решения ще се създава и практиката на съда, която занапред остава.

Според мотивацията на председателя това ще разтовари ВАС, който безспорно е задръстен от дела, а и е отговор на критиките на Европейската комисия към съда за начина на формиране на петчленните състави. 

Десетимата нови старейшини – по информация на „Дневник“ щели да се избират по старшинство. Методиката обаче тепърва ще се обсъжда.

Сайтът „Съдебни репортажи“ намира и още едно съвпадение – извеждането на 10-имата старейшини на върха стана факт 19 дни, след като за цялата съдебна система заработи новият софтуер за случайно разпределение на делата, който – според всички, е много по-надежден.

"Съвпадението между внедряването на новата система във ВАС и скоростното приемане на решение, с което касационните дела се концентрират в ръцете само на 10 съдии от ВАС, буди подозрение, че това е опит за овладяване на случайния подбор в петчленните състави, които ще се произнасят като последна инстанция", писас пециализираният сайт.

Съпротивата

Прогласуваното вече решение на Колев предизвика доста критики, най-вече от кръгове, които се смята, че са срещу статуквото в съдебната система. Първи бяха от Висшия адвокатски съвет, който излезе с декларация на 23 октомври и чиито представители не са били поканени на пленума, както изисква Законът за съдебната власт.. 

"По този начин се минира не само стратегията за съдебна реформа, която ние сме одобрили и обществото очаква да бъде извършена, но и принципът на случайно разпределение на делата, като се ограничава броят на съдиите, които могат да гледат тези производства", пише в декларацията.

Тя завършва с констатацията, че неприлагането на принципа на случайно разпределение е посегателство върху правото на справедлив процес и компрометира доверието в правосъдието.

Последваха ги от Съюза на съдиите в България (ССБ), които също написаха декларация на 26 октомври. 

"Приетото решение е в нарушение на целта на закона и е в разрез с приетата Стратегия за съдебна реформа. То надхвърля правомощието на пленумите на върховните съдилища да определят специализацията на колегиите и отделенията по материя и позволява само малка част от съдиите във ВАС да постановяват окончателните съдебни актове по най-важните административни дела в държавата и така да формират практиката на съда. По този начин изцяло се компрометира и принципът на случайното разпределение на делата, в чийто обхват трябва да се включват всички съдии в пределите на приетата специализация, без специализацията да се нарушава. Създава се несъобразена с Конституцията и със Закона за съдебната власт двустепенна структура на Върховния административен съд, при която малка част от върховните съдии ще са с особена по-висша компетентност от останалите върховни съдии, без да са избрани от Висшия съдебен съвет по уредени в Конституцията и закона критерии."

Оттам също оспориха и законността на самия пленум, който одобри идеята, като и според ССБ той е проведен, без да са уведомени главният прокурор, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието. В заключение от ССБ заявиха, че категорично се противопоставят на създаването на новата колегия.

Вчера - вторник, и министърът на правосъдието Христо Иванов излезе с писмо до Върховния административен съд срещу суперколегията.

"Досегашният подход (на формиране на съставите, б.р.) даде основания да бъде поставено под съмнение прилагането на принципа за случайно разпределение на делата по отношение на петчленните съдебните състави. Този проблем е поставян от години както от гражданите у нас, така и от международните ни партньори. Безспорно, това не допринесе за доверието в правосъдието - припомни Иванов. - Избраният подход за разрешаване на този несъмнено важен проблем повдига много въпроси. От една страна е съмнително дали подобно вътрешно преструктуриране на ВАС, което въвежда инстанционна йерархичност сред съдиите от един съд, може да стане с решение на пленума. От друга, макар и до голяма степен да премахва липсата на прозрачност и усмотрението на административното ръководство при формиране на касационните състави, избраният модел отново не дава удовлетворително решение на централния проблем: случайността при разпределяне на делата. Твърде ограниченият брой съдии, които по силата на решението на пленума, ще се сдобият с изключителното правомощие да решават делата на последна инстанция, в значителна степен възпрепятства възможността да се говори за случайност при разпределението. Избраният от ВАС подход рискува да влезе в дисонанс и с усилията на Висшия съдебен съвет, с които той най-сетне прави необходимото да бъде създаден и въведен софтуер за случайно разпределение на делата, обезпечен с гаранции против манипулации."

Министър Иванов в заключение написа, че старите проблеми сега се заместват с нов непрозрачен процес и че "няма как да се приеме, че преодолява съществуващия проблем с доверието към независимостта и безпристрастността на съда, защото на практика го задълбочава."

Суперколегията - продължаваме напред!

Напук на критиките обаче, пак според "Правен свят", във вторник е било планирано общо събрание, в което съдиите да решат кои 10 от тях ще влязат в новата колегия. Тази точка от дневния ред е била отложена, защото това съвпадна с извънредното заседание на ВСС, на което съветът се противопостави на силно орязания бюджет на системата - с 69 млн. по-малко от исканите.

До отлагането на точката от страна на върховните административни съдии се е стигнало, защото пък трябва да има увеличение на щата, за да се осъществи идеята. И за целта председателят на ВАС ще внесе искане до ВСС за разкриване на допълнителни 10 бройки за съдии съвсем скоро.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията