Ad Config - Website header

 

Article_top

Стефан Миланов

След 4 процедури и общо 6 изслушани концепции на 4-ма кандидати в рамките на повече от 2 години – толкова костваше да се стигне до днешния избор на председател на Софийския апелативен съд. Това е "единственият кон" в състезанието - досегашният зам.-председател и шеф на Гражданско отделение (ГО) Даниела Дончева.

За нея гласуваха 9 от съдийската колегия след люти дебати и обичайните подмятания между двата "лагера", включително - дали е преписвач, излизала ли е на стълбите на Съдебната палата и взимат ли се решенията на ВСС някъде отвън.

Камен Иванов обаче гласува към "великолепната осморка", която обикновено е монолитна и така в "опозиция" останаха само Лозан Панов, Соня Найденова, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев.

Даниела Дончева трябваше да отговаря на множество въпроси при процедурата, която продължи малко по-малко от 4 часа. Например - защо в нейната концепция (по сигнал на Български институт за правни инициативи на ексминистъра Христо Иванов, б.а.) се откриват цели пасажи мо-т-а-мо с тази на Веселин Пенгезов от 2013 г. На отговора й - че това е само в частта със статистика и изреждане на цифри, Лозан Панов отбеляза, че "дословно са възприети цели абзаци" и че има един израз "уеднаквяване на съдебната практикаТА“....

- Установих, че и при вас го има това – може би правописна грешка, но тя е абсолютно идентична - озадачи се Панов...

- Аз не мога да си обясня има ли нещо лошо като мярка срещу корупцията да се разпределят делата на случаен принцип... - тръгна по същество Дончева.

- Ама те са една и съща!... - каза Лозан Панов.

- Ами случва се - отговори му кандидатката.

Съдия № 1 ядоса някои от кадровиците и когато в реда на препитването я помоли да коментира изказване на Бойко Борисов отпреди години - че "Ахмед Доган пръв установил, че управлява този, който овладее медиите и съдебната система".

Това смути кандидатката, а от колегията се зажужа, че й се задават "странни въпроси". В крайна сметка тя прие да не отговаря, защото още не била избрана, а само кандидат, пък и става въпрос за представител на изпълнителната власт.

Думата взе представляващият ВСС Димитър Узунов, който каза, че не счита въпросите на Панов за странни и тъкмо и той ще я пита нещо:

"Вие бяхте ли на стълбището на съдебната палата в подкрепа на онази стачка. Ако да – защо и ако не – пак защо?" (Имайки предвид, когато съдии, водени от Лозан Панов, казаха прословутото "Не на страха", б.р.)

Тук Дончева каза, че си спомняла, че "имало такива действия", но "лично не съм била пред Съдебната палата".

Бяха й зададени още куп въпроси за неравномерното разпределение на делата в САС и включително в ГО, на което е шеф, за редките проверки на по-долните инстанции, извършвани от ръководния екип на съда, защо не са взети мерки срещу огромния конфликт в Благоевград между шефа на Окръжния и на Районния съд...

Тя отговаряше на моменти, че е била само зам.-председател на САС, а не шеф (както Благоевград , така и цяла Западна България са към Софийския апелативен регион, б.а.), а друг път изтъкваше опита си на ръководна длъжност като предимство.

В светлината на "повдигнатата топка" за Благоевград, Калин Калпакчиев веднага използва да си върне на Димитър Узунов, като попита кандидатката как като член на ръководния екип оценява това, че в югозападния окръжен съд случайното разпределение на делата от години не се извършва от председател или дори зам.- на съда, а от редови съдия (който по едно съвпадение е братът на Димитър Узунов - Петър, б.а.).

Тя отговори дипломатично, че не вижда нищо лошо, ако това е разписано като регламент от ръководството и е одобрено от колектива на общо събрание.

За сметка на това кандидатката защити идеята си имиджът на съда да се поправи, като се организират "телевизионни рубрики, в които да се дискутират теми за правата и задълженията на участниците в съдебното производство".

По едно време - малко след 11 ч. съдия Дончева реши, че има земетресение и замалко прекъсна да говори... Никой обаче не се съгласи на предложението на Лозан Панов за почивка и тя продължи с уговорката, че "малко ще й трепери гласът".

Соня Найденова се поинтересува повече от създадените в САС "групи за разпределние на делата", а Юлия Ковачева - какво мисли за съдебната реформа и най вече: за част от концепцията й съдът да организира работни срещи с прокуратурата.

Последното прдизвика бурни коментари, включително и от Камен Иванов, който иначе гласува накрая за Дончева.

Съдът и прокуратурата имаме различни задачи и предследваме различни цели. Не сме врагове, но - позволете ми да използвам тази дума – не сме и ортаци, каза Иванов.

На финала, когато дойде време за аргументации, Димитър Узунов дръпна кратко слово, че кандидатката показва "задълбочено познаване на проблемите и постиженията на този съд, предлага конкретни мерки, които аз намирам за съвсем изпълними, реални и при всички случаи ще спомогнат за набелязаните от нея цели".

Председателят на ВАС Георги Колев също се включи в нейна подкрепа, че тя се е справила повече от отлично, "въпреки многобройните провокативни въпроси".

Думата взе Калин Калпакчиев, който - за да илюстрира колко важен е САС, напомни начина, по който Николай Кокинов разяснява именно това на Бойко Борисов в едно някогашно тайно СРС: като му казва, че "три граници опират на територията на съда".

Включително и на вашия въпрос, г-н Панов – един съдия не би трябвало да има притеснения да изрази позицията си какво мисли за един висш представител на изпълнителната власт, касаеща съдебната - допълни той.

САС е последна инстанция по много важни дела и с много голям материален интерес. САС е компетентен като втора инстанция по всички дела срещу магистрати, дела с имунитет - и това показва защо е толкова интересен на политичската класа. По търговски дела с изключителен материален интерес – в момента е втора  инсация на КТБ.

За съжаление – моите уважения към г-жа Дончева, но тя не е доказала с публичните си изяви, че има позиция по въпроси, касаещи темите на съдебната власт. Включително днес отказа да коментира едно известно интервю на г-н министър-председателя, което, смятам, е допустимо да бъде коментирано от съдия, който кадндидатства за такъв важен пост.

Друг въпрос е – защо съдиите мълчат сега в САС. Те не са от най-мълчаливите - каза Калпакчиев и даде примери, когато излизаха с декларации.

Но, както каза един колега, имаме устойчива практика да не се съобразяваме с мненията на съдиите. 
Съдиите мълчат, и то оглушително мълчат - знаят, че каквото и да кажат, то няма да има никакво значение върху избора на председател на съда.

Аз като много от вас си задавам въпроса - какъв е смисълът от процедурите за председатели на съдилища по начина, по който ги провеждаме. За да имат смисъл, би следвало това, което говорим тук, да има значение за крайния резултат – нали така? Аз излагам аргументи, вие излагате аргаументи, спорим...

Да де, ама не. Всичко, което се излага тук, няма никакво значение. Изборите за председатели на съдилища се свеждат до грубо калкулиране на гласове. И гласовете са вече преброени, много преди да влезем в тази зала. 

Мога да предположа какъв ще е изходът (от гласуването, б.а.), но няма да го кажа, за да не ви обидя. Написал съм го тук – след това може да проверите дали ще позная с точност.

Каквото и да се каже тук, то няма да има значение. Изборът за Благоевградския окръжен съд е най-пресният пример (бе избрана Катя Бельова, б.р.)

ВСС ЗА БЛАГОЕВГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: КЕ УМРЕМ ЗА НЕГО!

Един американски анализатор нарича това постфактологична ера. Има нещо притеснително, когато личните пристрастия превземат целия дебат. Така разговорът, който стъпва на реалността, е напълно изместен в постфактологичната ера. Време, което дори не претендира диалогът да се основава на конкретни факти. И където най-аплодирани са тези, които говорят най-неверни неща.

За концепцията – най-малкият проблем е, че части от нея са буквално преписвани. Да ползваш чужди мисли - да ги цитираш или да не ги цитираш, е позволено разбира се... Пак казвам – проблемът е в нейното съдържание. 

Няма анализ – както голословно съобщи г-н Узунов. Няма анализ – това е възпроизвеждане на годишния доклад на съда.

Моля за извинение, но чух поредните фрази, които могат да бъдат отнесени към всеки един човек. Това са - прощавайте - кухи клишета. Зная, че някога е много трудно да се изкаже собствено мнение... Особено по отношение на мен, който ще се върна на работа в този съд - можех да си спестя мнението. Не го направих - не съм го правил и преди при другия председател. 

НЕЛИ КУЦКОВА КЪМ ВСС: ЖАЛ МИ Е ЗА ВАС

Галина Карагьозова също констатира скръбно, че колега от Съвета й казвал защо говорят винаги едни и същи неща и че той няма да си промени мнението.

Може пък случайно някого да убедим с изложените в дебата съображения, каза тя.

Лозан Панов се намеси, че на Общо събрание на САС попитал съдиите какво е тяхното мнение за кандидатурата на единствения участник в процедурата, "като последва пълно мълчание, което намирам за обезпокоително". 

Трябва да намерим отговор на въпроса ние искаме ли промяна или да покажем, че някои от нас не я дават тази промяна?!

Нека не казваме пак – "ще си ги изиграем нещата докрай, така както сме си ги преценили, както сме си ги решили", завърши той с пряка препратка към едно записано неволно изказване на Димитър Узунов.

Веднага се намеси Узунов, който обяви, че няма да му отговаря, но в ръцете си държи протокол от сбирка на Общото събрание за избор на заместнички на Калоян Топалов в СГС, на което също нямало "нито една дума за, нито една дума против, но вие тогава не реагирахте".

Гласуването завърши по описания горе начин.

 

 
Даниела Дончева. Снимка "Правен свят"

След 4 процедури и общо 6 изслушани концепции на 4-ма кандидати в рамките на повече от 2 години – толкова костваше да се стигне до днешния избор на председател на Софийския апелативен съд. Това е "единственият кон" в състезанието - досегашният зам.-председател и шеф на Гражданско отделение (ГО) Даниела Дончева.

За нея гласуваха 9 от съдийската колегия след люти дебати и обичайните подмятания между двата "лагера", включително - дали е преписвач, излизала ли е на стълбите на Съдебната палата и взимат ли се решенията на ВСС някъде отвън.

Камен Иванов обаче гласува към "великолепната осморка", която обикновено е монолитна и така в "опозиция" останаха само Лозан Панов, Соня Найденова, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев.

Даниела Дончева трябваше да отговаря на множество въпроси при процедурата, която продължи малко по-малко от 4 часа. Например - защо в нейната концепция (по сигнал на Български институт за правни инициативи на ексминистъра Христо Иванов, б.а.) се откриват цели пасажи мо-т-а-мо с тази на Веселин Пенгезов от 2013 г. На отговора й - че това е само в частта със статистика и изреждане на цифри, Лозан Панов отбеляза, че "дословно са възприети цели абзаци" и че има един израз "уеднаквяване на съдебната практикаТА“....

- Установих, че и при вас го има това – може би правописна грешка, но тя е абсолютно идентична - озадачи се Панов...

- Аз не мога да си обясня има ли нещо лошо като мярка срещу корупцията да се разпределят делата на случаен принцип... - тръгна по същество Дончева.

- Ама те са една и съща!... - каза Лозан Панов.

- Ами случва се - отговори му кандидатката.

Съдия № 1 ядоса някои от кадровиците и когато в реда на препитването я помоли да коментира изказване на Бойко Борисов отпреди години - че "Ахмед Доган пръв установил, че управлява този, който овладее медиите и съдебната система".

Това смути кандидатката, а от колегията се зажужа, че й се задават "странни въпроси". В крайна сметка тя прие да не отговаря, защото още не била избрана, а само кандидат, пък и става въпрос за представител на изпълнителната власт.

Думата взе представляващият ВСС Димитър Узунов, който каза, че не счита въпросите на Панов за странни и тъкмо и той ще я пита нещо:

"Вие бяхте ли на стълбището на съдебната палата в подкрепа на онази стачка. Ако да – защо и ако не – пак защо?" (Имайки предвид, когато съдии, водени от Лозан Панов, казаха прословутото "Не на страха", б.р.)

Тук Дончева каза, че си спомняла, че "имало такива действия", но "лично не съм била пред Съдебната палата".

Бяха й зададени още куп въпроси за неравномерното разпределение на делата в САС и включително в ГО, на което е шеф, за редките проверки на по-долните инстанции, извършвани от ръководния екип на съда, защо не са взети мерки срещу огромния конфликт в Благоевград между шефа на Окръжния и на Районния съд...

Тя отговаряше на моменти, че е била само зам.-председател на САС, а не шеф (както Благоевград , така и цяла Западна България са към Софийския апелативен регион, б.а.), а друг път изтъкваше опита си на ръководна длъжност като предимство.

В светлината на "повдигнатата топка" за Благоевград, Калин Калпакчиев веднага използва да си върне на Димитър Узунов, като попита кандидатката как като член на ръководния екип оценява това, че в югозападния окръжен съд случайното разпределение на делата от години не се извършва от председател или дори зам.- на съда, а от редови съдия (който по едно съвпадение е братът на Димитър Узунов - Петър, б.а.).

Тя отговори дипломатично, че не вижда нищо лошо, ако това е разписано като регламент от ръководството и е одобрено от колектива на общо събрание.

За сметка на това кандидатката защити идеята си имиджът на съда да се поправи, като се организират "телевизионни рубрики, в които да се дискутират теми за правата и задълженията на участниците в съдебното производство".

По едно време - малко след 11 ч. съдия Дончева реши, че има земетресение и замалко прекъсна да говори... Никой обаче не се съгласи на предложението на Лозан Панов за почивка и тя продължи с уговорката, че "малко ще й трепери гласът".

Соня Найденова се поинтересува повече от създадените в САС "групи за разпределние на делата", а Юлия Ковачева - какво мисли за съдебната реформа и най вече: за част от концепцията й съдът да организира работни срещи с прокуратурата.

Последното прдизвика бурни коментари, включително и от Камен Иванов, който иначе гласува накрая за Дончева.

Съдът и прокуратурата имаме различни задачи и предследваме различни цели. Не сме врагове, но - позволете ми да използвам тази дума – не сме и ортаци, каза Иванов.

На финала, когато дойде време за аргументации, Димитър Узунов дръпна кратко слово, че кандидатката показва "задълбочено познаване на проблемите и постиженията на този съд, предлага конкретни мерки, които аз намирам за съвсем изпълними, реални и при всички случаи ще спомогнат за набелязаните от нея цели".

Председателят на ВАС Георги Колев също се включи в нейна подкрепа, че тя се е справила повече от отлично, "въпреки многобройните провокативни въпроси".

Думата взе Калин Калпакчиев, който - за да илюстрира колко важен е САС, напомни начина, по който Николай Кокинов разяснява именно това на Бойко Борисов в едно някогашно тайно СРС: като му казва, че "три граници опират на територията на съда".

Включително и на вашия въпрос, г-н Панов – един съдия не би трябвало да има притеснения да изрази позицията си какво мисли за един висш представител на изпълнителната власт, касаеща съдебната - допълни той.

САС е последна инстанция по много важни дела и с много голям материален интерес. САС е компетентен като втора инстанция по всички дела срещу магистрати, дела с имунитет - и това показва защо е толкова интересен на политичската класа. По търговски дела с изключителен материален интерес – в момента е втора  инсация на КТБ.

За съжаление – моите уважения към г-жа Дончева, но тя не е доказала с публичните си изяви, че има позиция по въпроси, касаещи темите на съдебната власт. Включително днес отказа да коментира едно известно интервю на г-н министър-председателя, което, смятам, е допустимо да бъде коментирано от съдия, който кадндидатства за такъв важен пост.

Друг въпрос е – защо съдиите мълчат сега в САС. Те не са от най-мълчаливите - каза Калпакчиев и даде примери, когато излизаха с декларации.

Но, както каза един колега, имаме устойчива практика да не се съобразяваме с мненията на съдиите. 
Съдиите мълчат, и то оглушително мълчат - знаят, че каквото и да кажат, то няма да има никакво значение върху избора на председател на съда.

Аз като много от вас си задавам въпроса - какъв е смисълът от процедурите за председатели на съдилища по начина, по който ги провеждаме. За да имат смисъл, би следвало това, което говорим тук, да има значение за крайния резултат – нали така? Аз излагам аргументи, вие излагате аргаументи, спорим...

Да де, ама не. Всичко, което се излага тук, няма никакво значение. Изборите за председатели на съдилища се свеждат до грубо калкулиране на гласове. И гласовете са вече преброени, много преди да влезем в тази зала. 

Мога да предположа какъв ще е изходът (от гласуването, б.а.), но няма да го кажа, за да не ви обидя. Написал съм го тук – след това може да проверите дали ще позная с точност.

Каквото и да се каже тук, то няма да има значение. Изборът за Благоевградския окръжен съд е най-пресният пример (бе избрана Катя Бельова, б.р.)

ВСС ЗА БЛАГОЕВГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: КЕ УМРЕМ ЗА НЕГО!

Един американски анализатор нарича това постфактологична ера. Има нещо притеснително, когато личните пристрастия превземат целия дебат. Така разговорът, който стъпва на реалността, е напълно изместен в постфактологичната ера. Време, което дори не претендира диалогът да се основава на конкретни факти. И където най-аплодирани са тези, които говорят най-неверни неща.

За концепцията – най-малкият проблем е, че части от нея са буквално преписвани. Да ползваш чужди мисли - да ги цитираш или да не ги цитираш, е позволено разбира се... Пак казвам – проблемът е в нейното съдържание. 

Няма анализ – както голословно съобщи г-н Узунов. Няма анализ – това е възпроизвеждане на годишния доклад на съда.

Моля за извинение, но чух поредните фрази, които могат да бъдат отнесени към всеки един човек. Това са - прощавайте - кухи клишета. Зная, че някога е много трудно да се изкаже собствено мнение... Особено по отношение на мен, който ще се върна на работа в този съд - можех да си спестя мнението. Не го направих - не съм го правил и преди при другия председател. 

НЕЛИ КУЦКОВА КЪМ ВСС: ЖАЛ МИ Е ЗА ВАС

Галина Карагьозова също констатира скръбно, че колега от Съвета й казвал защо говорят винаги едни и същи неща и че той няма да си промени мнението.

Може пък случайно някого да убедим с изложените в дебата съображения, каза тя.

Лозан Панов се намеси, че на Общо събрание на САС попитал съдиите какво е тяхното мнение за кандидатурата на единствения участник в процедурата, "като последва пълно мълчание, което намирам за обезпокоително". 

Трябва да намерим отговор на въпроса ние искаме ли промяна или да покажем, че някои от нас не я дават тази промяна?!

Нека не казваме пак – "ще си ги изиграем нещата докрай, така както сме си ги преценили, както сме си ги решили", завърши той с пряка препратка към едно записано неволно изказване на Димитър Узунов.

Веднага се намеси Узунов, който обяви, че няма да му отговаря, но в ръцете си държи протокол от сбирка на Общото събрание за избор на заместнички на Калоян Топалов в СГС, на което също нямало "нито една дума за, нито една дума против, но вие тогава не реагирахте".

Гласуването завърши по описания горе начин.

 

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Радев

Големи напъни бяха, голямо чудо, а днес ВСС си е същата кочинка. Само дето опозицията е лееко по-гласовита.
Анонимен's picture
Анонимен

Всички

Viva Лозан Панов и Калин калпакчиев......респект към вас
Анонимен's picture
Анонимен

Хамсиев

Можете ли да забравите тази хубавица на снимката? Избирането й е поредният пирон в ковчега на "съдебната ни система" - и без това прогизнала от корупция, позорна сервилност към СИКаджийската групировка на банкянската мутра, безпардонна наглост и чиста проба простащина! И нито лъч светлина в тунела! Но, за съжаление така ще бъде, докато Главен прокурор е онази пълдинска тлъста свиня, назначена лично от агент Сава, срещу пет милиона, платени му кеш от Цветан Василев! Да, докато не бъде изритана тлъстата пълдинска свиня, тази наша съдебна система, и особено Прокуратурата, командвана директно от боянските сараи, ще продължават да отравят цялата ни нещастна държавица с отвратителната си смрад!
Анонимен's picture
Анонимен

Боко опраска соросоидите.Хи..хи.
Анонимен's picture
Анонимен

Благодарим ви ГЕРБ!

Всичко, което имаме като недъзи на съдебната система от тук нататък трябва да се свързва само с провалената съдебна реформа от Цветанов, Борисов и техните депутати, поради зависимостите които имат от Главния прокурор Цацаров.На това се дължи недопускането на смислената съдебна реформа, преливането от пусто в празно и като резултат една обречена на бедност България.
Анонимен's picture
Анонимен

лимпида

глупов..та но удобна. Има гръб жената, съчетан с гъвкава талия.
Анонимен's picture
Анонимен

Кабакчиев

Проверих! Индивидът на снимката е съавтор на едно изключително по своята противозаконност и дълбок профанизъм решение на така наричащия се Съфийски апелативен съд, издадено в мой ущърб преди години! Тъй като изисква време, ще опиша случая допълнително!
Анонимен's picture
Анонимен

Анализатор по "румънския модел" на Пърдан ГъЖъ

Дали е провалена или не реформата, ще прочетем в следващия европейски доклад, а не в брътвенията на малоумните пърданофилчета. Които така и не можаха да обяснят как тъй квота 6:4 в полза на депутатите в прокурорската колегия щеше да реформира съдебната система? И къде отива независимостта на съдебната власт в този случай? Малоумните тролове продължават да ни веселят с повтарянето на абсурдните опорни точки на лиляводжукестия лаборант и трътлестото еврейче Пърдан, което изпълнява ролята на футболна топка на политическия стадион, та всеки да го подритва като краставо псе, за ужас на оскотелите му симпатизанти.
Анонимен's picture
Анонимен

Доктор

Анал, ти си психясъл бе човек! Още ли има хора около теб? Сигурен съм,че всички са те оставили . Ти не можеш да спиш,да ядеш и да с...ш, толкова си развил параноята и страховата невроза от най-свестните политици в българския политически живот. Предстои ти скоропостижно прощаване, ако не идеш на лекар и не се успокоиш.
Анонимен's picture
Анонимен

Лозунгар по "румънския модел" на Пърдан ГъЖъ

Всеки съдия, издал присъда в ущърб на малоумния комунист Кабакчиев - враг номер едно на тутраканската селищна система!
Анонимен's picture
Анонимен

Кабакчиев

Неграмотник, който не знае що е присъда.
Анонимен's picture
Анонимен

Кабакчиев

Едно е съвсем сигурно. Няма никаква особена разлика между юридическата компетентност на лицето Дончева и юридическата компетентност на лицето Куцкова. И друго ми се струва сигурно. Няма досега много прокопсали на поста председател на САС, нито сред кандидатите за него - същото е и относно поста председател на СГС. Кълбото на така наречената българска съдебна система със сигурност ще се разплита - още и още! И няма да е чудно още и още съдии да споделят рано или късно съдбата - в някакъв от възможните варианти - на някои от вече известните от медиите.
Анонимен's picture
Анонимен

до СИКаджийския "анализатор"

Мутро, мутро, мутро СИКаджийска! Ти пък какъв "анализатор" си бе, просяк нещастен?! Престани да мърсиш форума със СИКаджийската си смрад! Я по-добре си признай колко милиона европейски пари гушна от "спечелени" поръчки и от колко присъди те е отървала хубавицата на снимката! Оскотял си ти, мутро СИКаджийска, оскотяла е и цялата ви престъпна сган, дето нещо се прави на парламентарна група под "мъдрото" ръководство на онзи полуграмотен физкултурник с веригата от апартаменти, който е доказан престъпник, защото вече е осъден ефективно на 4 години затвор, при това - от цели три инстанции! А това, че тлъстата пълдинска свиня го изкара "невинен" е, защото се наПИКа от страх, след като СИКаджийските мутри отново превзеха властта с чудовищни измами, огромни пари за циганските гласове, подправени протоколи и всякакви манипулации.Само че, мутро СИКаджийска, краят ви вече съвсем близо, сигурен да си! Колкото и да превъзнасят до небесата банкянския ви "лидер"агент Николай, познат и като Георги Марков, както и тлъстото и мазно нищожество Пърдялко Пърдялков, народът този път ще ви изрине! Ще ви изрине, както изрина и една друга сродна престъпна групировка - тази на мадридския комарджия!
Анонимен's picture
Анонимен

Да напомним на хлевоустото и малоумно пърданофилче отдоле кой създаде СИК и кой продължава да се възползва от мафиотските им кръгове - др. Костов, ДСБ и присъдружни мафии - медийни, икономически и финансови. Кръгът “Олимп” е свързан със СИК http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2000/04/28/255458_krugut_olimp_e_svurzan_sus_sik/
Новото лице на СДС пъпчаса от мутри
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/1996/09/23/1010877_novoto_lice_na_sds_pupchasa_ot_mutri/
Анонимен's picture
Анонимен

Уф

Да припомня на смърдофила, че СИК си е на бат Боко. И не пробутвай разни манипулативни писаници от времето ,когато е...те майката на България. 1996г времето на мафията, Жан Виденов и ДПС. Алцхаймер си смърдофил!
Анонимен's picture
Анонимен

И в крайна сметка, цялото това нещастие идва от Русия.
Анонимен's picture
Анонимен

Свадите в съдийската колегия все повече ми заприличват на свадата между Пеевски и Цв. Василев. Вие кого предпочитате??? А ефектът май ще е равностоен на тяхната свада...
Анонимен's picture
Анонимен

Свинар

Поредното гюбре в кочината.
Анонимен's picture
Анонимен

Кабакчиев

Да разсъждаваме логично. Българската така наречена съдебна система е драстично корумпирана и некадърна! Този абсолютно безспорен факт се знае от почти всички! Между 92% и 96% от българските граждани заявяват, че корумпираната българска съдебна система е огромен проблем на държавата и обществото, дори най-големият! Знае се и от органите на Европейския съюз! Но те позорно шикалкавят, шиканират, бездействат вече дълги години! По мое виждане в българската съдебна система присъстват около 90% драстично корумпирани и некадърни магистрати! И само около 10% нормални - компетентни и достойни. В ситуация като тази - избор на административен ръководител на едно от най-важните съдилища в така наречената държава, първото нещо, най-важното, и дори единственото, което кандидатът трябва да заяви, и то на много висок глас, е: "АЗ НЕ СЪМ ГНИЛА ЯБЪЛКА! АЗ НЕ СЪМ НЕКОМПЕТЕНТЕН/НЕКОМПЕТЕНТНА! АЗ НЕ СЪМ КОРУМПИРАН/КОРУМПИРАНА! АЗ ЩЕ УПРАВЛЯВАМ СЪГЛАСНО СЪС ЗАКОНА!" Питам: казало ли е обсъжданото тук лице нещо подобно? (Публикувано и във Фейсбук страницата ми.)
Анонимен's picture
Анонимен

Николов

Абе тук долу има бая пишещи, засегнати от магнитните бури, дето се разразиха тия дни. Един сочи пак Русия, като главен виновник за миш-маша в съдебната система. Друг сочи моят уважаван опонент г-н Кабакчиев за върл комунист. Леле, кво става,що толкова хора взеха да изперкват?
Анонимен's picture
Анонимен

хм

някой дали се учудва, че госпожата е преписала...
Анонимен's picture
Анонимен

Противопоставяне, което може и да е привидно, по персонален въпрос. И пълно единодушие по отношение на ЗСВ и закона против корупцията. Хареса ли ви постановката на Панов и Колев, господа?
Анонимен's picture
Анонимен

много просто

Че тя ако беше излизала, нямаше да я изберат!
Анонимен's picture
Анонимен

НИЩО ЛИЧНО

Тази женица, прилича на офицерска бар дама и нищо повече.
Анонимен's picture
Анонимен

Таз жрица на Темида защо така прилича на онези надуваемите кукли, дето се продават в некои магазини?
Анонимен's picture
Анонимен

Видими резултати

Гарантирано от Герп и от техния Митко !

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета