Ad Config - Website header

 

Article_top

Клуб Z зададе 15 въпроса към кандидатите за президенти, чиято бройка на тези избори стигна до внушителните 21. Следвайки принципите на равнопоставеност, формулирахме еднакви въпроси по основните теми към всички участници. В следващите дни преди изборите ще публикуваме отговорите на кандидатите, които решиха да се възползват от тази възможност. Преценката остава за вас.

Ето отговорите на Цецка ЦАЧЕВА, кандидат на ГЕРБ.

- Силен или слаб е българският президент? Нужни ли са повече правомощия на държавния глава? „За“ или „против“ президентска република?

- Аз съм против създаването на президентска република. Считам, че най-демократичната форма на държавно управление е република с парламентарно управление. По Конституция президентът в парламентарна република разполага с достатъчно правомощия, не е необходимо те да бъдат повече. Самият факт, че той се избира пряко от българските граждани му дава допълнителна легитимност в кризисни ситуации на политическа криза, тогава когато е негова отговорността за съставяне на служебен кабинет и управление на държавата.

- Довършете изречението: „Българофил е...“

- Българофил е всеки, който отстоява кауза за България, нейния национален интерес, просперитета и развитието на българската нация.

- Възможно ли е да сме винаги с ЕС и САЩ и никога против Русия?

- Като член на ЕС и НАТО имам своите ангажименти към тези две организации. България е надежден партньор и в ЕС, и в НАТО, което не изключва необходимостта от диалог и поддържане на добри двустранни отношения с Русия.

- Трябва ли да отпаднат санкциите за Русия?

- Що се отнася до санкциите за Русия като член на ЕС, ние сме част от общото решение на Съюза. При изпълнение на Минските договорености е възможно да се преразглеждат тези санкции – нужен е дебат, преразглеждане не означава отпадане на санкциите.

- Чий е Крим?

- Анексията на Крим наруши международните договори и документи след края на Втората световна война. Териториална цялост на Украйна е гарантирана от тези документи. Крим днес е на Украйна.

- Трябва ли България да преразглежда отношенията си с НАТО и ЕС и в каква посока?

- Тези отношения са предмет на конкретни договори и не е необходимо предоговаряне на тези отношения. При всички положения гласът на България трябва да се чува по-ясно и по-категорично, основаващ се на националния интерес - нещо, което се прави от българската дипломация, българското правителство и други държавни институции в последни дни.

- Съществува ли дилемата сигурност - човешки права?

Не. Правовата държава и върховенството на закона са гаранция за спазване на общата сигурност и защита правата на отделната личност.

- Каква трябва да е политиката на България по бежанския проблем?

- Активна и ангажирана. Такава, каквато правителството на Бойко Борисов и дипломацията ни отстояват в момента пред партньорите ни от ЕС. От една страна е необходима пълна мобилизация на целия ресурс на държавата по охрана на границата, на следващо място трябва да се възползваме от европейската солидарност, както това вече е факт с отпуснатите 160 млн. евро за охрана на външната европейска граница и с дадения старт на новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана на 6-и октомври тук, в България - това е и признание на партньорите ни за това, че държавата успешно се справя с този проблем. На трето място – необходимо е да водим активна дипломация в рамките на ЕС за намиране на общо дипломатическо решение за преустановяването на конфликтите в Близкия изток.

- Каква ще е ролята на вицепрезидента Ви? Какво точно ще работи той?

- Правомощията на вицепрезидента ясно са разписани в Конституцията. Част от правомощията на президента могат да бъдат делегирани на вицепрезидента. Ще спазя традицията на тази институция и той най-вероятно ще получи правомощията в обем такъв, какъвто досега е имал всеки вицепрезидент на Републиката.

- Ако бяхте президент в последните 2 години на кой от законите, приети от настоящото мнозинство, щяхте да наложите вето?

- Аз съм председател на 43-ото Народно събрание. Това означава, че с моя глас са приемани законите в рамките на този парламент – аз ги намирам за справедливи, конституционно съобразни и не бих наложила вето на нито един от тях.

- По скалата от 1 до 10 (1- крайно ляво, 10- крайно дясно) как бихте се самоопределили?

- Аз съм представител на ГЕРБ, която е партия член на голямото семейство на Европейската народна партия. ГЕРБ е истинската народна партия в България. Тя се позиционира в политическия спектър в център-дясното пространство. Личното ми самоопределяне по тази скала е 8.

- Трябва ли президентът да бъде баща/майка на нацията?

- Няма как да си майка на няколко милиона граждани, но следва да си също толкова чувствителен към проблемите на всеки един български гражданин, без значение дали той живее в границите на държавата или извън нея. Това най-силно се проявява тогава, когато се държиш като майка.

- Какво разбирате под думите "обединител на нацията" - да се опитваш да угодиш на всички или да се опитваш да поведеш всички?

- Президентът олицетворява единството на нацията, това означава да съумее да намери единната посока, която да се подкрепя от възможно най-широк кръг граждани. Разбира се, важно е умението за диалог, за баланс между политическите сили, какъвто плурализмът в демокрацията предполага. Това не изключва различията между партиите, но верните решения за България следва да бъдат подкрепяни от възможно най-голям брой субекти.

- Коя световна политическа фигура Ви служи за пример?

- Нямам кумири.

- Колко езика владеете?

- В работата ми до момента като втори мандат председател на българския парламент, когато съм разговаряла с чуждестранните гости или тогава, когато съм водила делегации навън, съм говорила на европейски език – това е българският език. В днешно време е предимство да владееш не само един, а повече езици - така, както го правят немалко млади българи. Тогава, когато имаш какво да кажеш и си категоричен в позицията си, винаги ще те разберат. Говоря на български. 

 

Клуб Z зададе 15 въпроса към кандидатите за президенти, чиято бройка на тези избори стигна до внушителните 21. Следвайки принципите на равнопоставеност, формулирахме еднакви въпроси по основните теми към всички участници. В следващите дни преди изборите ще публикуваме отговорите на кандидатите, които решиха да се възползват от тази възможност. Преценката остава за вас.

Ето отговорите на Цецка ЦАЧЕВА, кандидат на ГЕРБ.

- Силен или слаб е българският президент? Нужни ли са повече правомощия на държавния глава? „За“ или „против“ президентска република?

- Аз съм против създаването на президентска република. Считам, че най-демократичната форма на държавно управление е република с парламентарно управление. По Конституция президентът в парламентарна република разполага с достатъчно правомощия, не е необходимо те да бъдат повече. Самият факт, че той се избира пряко от българските граждани му дава допълнителна легитимност в кризисни ситуации на политическа криза, тогава когато е негова отговорността за съставяне на служебен кабинет и управление на държавата.

- Довършете изречението: „Българофил е...“

- Българофил е всеки, който отстоява кауза за България, нейния национален интерес, просперитета и развитието на българската нация.

- Възможно ли е да сме винаги с ЕС и САЩ и никога против Русия?

- Като член на ЕС и НАТО имам своите ангажименти към тези две организации. България е надежден партньор и в ЕС, и в НАТО, което не изключва необходимостта от диалог и поддържане на добри двустранни отношения с Русия.

- Трябва ли да отпаднат санкциите за Русия?

- Що се отнася до санкциите за Русия като член на ЕС, ние сме част от общото решение на Съюза. При изпълнение на Минските договорености е възможно да се преразглеждат тези санкции – нужен е дебат, преразглеждане не означава отпадане на санкциите.

- Чий е Крим?

- Анексията на Крим наруши международните договори и документи след края на Втората световна война. Териториална цялост на Украйна е гарантирана от тези документи. Крим днес е на Украйна.

- Трябва ли България да преразглежда отношенията си с НАТО и ЕС и в каква посока?

- Тези отношения са предмет на конкретни договори и не е необходимо предоговаряне на тези отношения. При всички положения гласът на България трябва да се чува по-ясно и по-категорично, основаващ се на националния интерес - нещо, което се прави от българската дипломация, българското правителство и други държавни институции в последни дни.

- Съществува ли дилемата сигурност - човешки права?

Не. Правовата държава и върховенството на закона са гаранция за спазване на общата сигурност и защита правата на отделната личност.

- Каква трябва да е политиката на България по бежанския проблем?

- Активна и ангажирана. Такава, каквато правителството на Бойко Борисов и дипломацията ни отстояват в момента пред партньорите ни от ЕС. От една страна е необходима пълна мобилизация на целия ресурс на държавата по охрана на границата, на следващо място трябва да се възползваме от европейската солидарност, както това вече е факт с отпуснатите 160 млн. евро за охрана на външната европейска граница и с дадения старт на новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана на 6-и октомври тук, в България - това е и признание на партньорите ни за това, че държавата успешно се справя с този проблем. На трето място – необходимо е да водим активна дипломация в рамките на ЕС за намиране на общо дипломатическо решение за преустановяването на конфликтите в Близкия изток.

- Каква ще е ролята на вицепрезидента Ви? Какво точно ще работи той?

- Правомощията на вицепрезидента ясно са разписани в Конституцията. Част от правомощията на президента могат да бъдат делегирани на вицепрезидента. Ще спазя традицията на тази институция и той най-вероятно ще получи правомощията в обем такъв, какъвто досега е имал всеки вицепрезидент на Републиката.

- Ако бяхте президент в последните 2 години на кой от законите, приети от настоящото мнозинство, щяхте да наложите вето?

- Аз съм председател на 43-ото Народно събрание. Това означава, че с моя глас са приемани законите в рамките на този парламент – аз ги намирам за справедливи, конституционно съобразни и не бих наложила вето на нито един от тях.

- По скалата от 1 до 10 (1- крайно ляво, 10- крайно дясно) как бихте се самоопределили?

- Аз съм представител на ГЕРБ, която е партия член на голямото семейство на Европейската народна партия. ГЕРБ е истинската народна партия в България. Тя се позиционира в политическия спектър в център-дясното пространство. Личното ми самоопределяне по тази скала е 8.

- Трябва ли президентът да бъде баща/майка на нацията?

- Няма как да си майка на няколко милиона граждани, но следва да си също толкова чувствителен към проблемите на всеки един български гражданин, без значение дали той живее в границите на държавата или извън нея. Това най-силно се проявява тогава, когато се държиш като майка.

- Какво разбирате под думите "обединител на нацията" - да се опитваш да угодиш на всички или да се опитваш да поведеш всички?

- Президентът олицетворява единството на нацията, това означава да съумее да намери единната посока, която да се подкрепя от възможно най-широк кръг граждани. Разбира се, важно е умението за диалог, за баланс между политическите сили, какъвто плурализмът в демокрацията предполага. Това не изключва различията между партиите, но верните решения за България следва да бъдат подкрепяни от възможно най-голям брой субекти.

- Коя световна политическа фигура Ви служи за пример?

- Нямам кумири.

- Колко езика владеете?

- В работата ми до момента като втори мандат председател на българския парламент, когато съм разговаряла с чуждестранните гости или тогава, когато съм водила делегации навън, съм говорила на европейски език – това е българският език. В днешно време е предимство да владееш не само един, а повече езици - така, както го правят немалко млади българи. Тогава, когато имаш какво да кажеш и си категоричен в позицията си, винаги ще те разберат. Говоря на български. 

Коментари

Между другото много правилно

Между другото много правилно изказани неща. Предвид и сегашния й пост. За съжаление, не можем да прозрем бъдещето и да видим кой от двамата - тя или генерал Радев, ще е по-добър за България.
Лаборант Ваню's picture
Лаборант Ваню
Лаборант Ваню

И двамцата са "отличен" избор

Прости, крадливи, нахални бивши комунисти.
Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ НА МАМИЦАТА ВИ:

Българският език или как стана така, че паспортът вече е айдентити кард, а кюфтето – мийт бол...
“Здравейте! Звъня ви по телефона, защото няма смисъл да ви мейлвам. Искам да ви поканя съвсем пърсънъл на един мийтинг на нашия тийм, който да ви даде някакъв фийлинг за нашата работа и определена визия за един лонг търм период. Бихме могли да дебатираме видяното и да си шерваме някакви идеи, ако сте в кондиция след срещата.”
Ето така един човек се обади да ми предложи работа. След горното изложение изпадна в обяснения как неговия интеншън бил аз да супервайзвам тийма, който си има сентрал офис, ситуиран в доста комуникативен район на София. След това ми разясни структурата на екипа си, като наблегна, че работят по таск форсове, имат строги дедлайни, които скипват само в емърджънси кейсис и дискъсват всички проблеми на стаф мийтинги всяка седмица. За да ме приобщи към идеята, изтъкна, че групата се ъпгрейдва и чрез различни тийм билдинги, които фиксирват в зависимост от оф офис дните.
Когато затворихме телефона, отправих мислено хиляди благодарности на покойната ми учителка по английски

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?