Ad Config - Website header

 

Article_top

В знаменателна дискусия новият ВСС се опъна на страстта на неясно кои кръгове в съдебната власт непрекъснато да издигат за шеф на различни съдилища бившия зам.-районен прокурор на София Стефан Милев. И неволно така донякъде очерта новите кръгове - вътре в Съвета.

След като предишният ВСС го избра за изпълняващ функциите (и.ф.) председател на „бунтовния" Софийски районен съд, явно за да тушира "вредите" нанесени на статуквото от дейността на Методи Лалов, днес изненадващо се разбра, че Даниела Дончева - председател на Апелативния съд, предлага Стефан Милев и за временен шеф и на Градския съд. Макар и неколкомесечна, кариерата му начело на СРС приключи специално със служебна благодарност, предложена от "знаковата" Галя Георгиева и въпреки протестите на малцинството в предния ВСС.

Та сега, поредното изтикване на Милев на кадровия мейндстейдж в системата стана след напускането на друг виден „опозиционер“ Калоян Топалов и в пълен разнобой с общото събрание на съдиите от СГС. Което пък издигна в петък съдия Десислава Попколева за поста, плюс че чинно съобщи за това в официално писмо до ВСС и до самата председателка на горестоящия апелативен съд (между другото, в едно интервю Топалов изказа подозрения именно за договорки "и може би за връщане на времената преди тях", като разкри, че Ясен Тодоров от предния Съвет е звънял на Даниела Дончева по темата за временния шеф, б.а.).

Последвалата дискусия днес завърши без назначение на Милев, чиято кариера буквално "взе асансьора" след битието на прокурор и само 1 година и 26 дни общ стаж като съдия... Но днешната полемика в Съдийската колегия практически бе първият челен сблъсък между ясно очертани бъдещи лобита - едното: на закона и може би на морала, другото - на неясно кой.

Ето какво стана след обявяванeто на зашеметяващото предложение за Милев. За удобство ще казваме кой от коя квота е пратен в съдийската колегия:

В блиц-режим Георги Колев, председател на ВАС, веднага взе думата - че щом има предложение на председателя на горестоящ съд, няма какво да му умуват, а да гласуват. Вероника Имова подпря, че Милев явно се е справил много добре като и.ф. шеф на Районния съд , а и предложението е законосъобразно. А Стефан Гроздев допълни триото в същия дух - че именно предишният ВСС е указал председателите на горни инстанции да предлагат временни шефове. Последните двама единомишленици са представители в съвета съответно на ГЕРБ и ДПС.

Лозан Панов даде почивка след молба да се видят решенията на предния ВСС за въпросните правила на избор.

След паузата Панов обяви, че внася лично ново предложение - за съдия Десислава Попколева, изтъквайки че именно тя е издигната като желание на самите съдии, при това с огромно мнозинство. (55 от 69 присъстващи на общото събрание, плюс само с 2 гласа "въздържал се" и нито един против, б.а.)

"Както знаете, г-н Милев не е от дълго време магистрат в СГС - аргументира се в типичния си евфемистичен стил Панов. - В този смисъл ви моля да не го уважите. Мога да изложа и много други аргументи, разбира се... - тук замълча.

Г-н Милев бе и.ф. председател на СРС, сега се предлага и за и.ф. на СГС. Очевидно многофункционална личност и с много възможности... Но смятам, че по-удачно е да се съобразим с волята на колегите от СГС", каза саркастично съдията.

Лозан Панов влиза на днешния ВСС. Снимка Веселин Боришев

Той даде пример, че в момента тече паралелен сюжет и с председателя на АС Бургас, където няма никакъв проблем, защото горестоящият е предложил за и.ф. точно кандидата, излъчен от общото събрание на самите съдии. "Защо и по какви причини г-жа Дончева е направила друго предложение, не бих могъл да обясня. Можe би самата нея трябва да я извикаме да я питаме."

Контрира го Георги Колев, който и без това изразява признаци на известна нервност след върнатата кандидатура за нов председател на ВАС. С думите, че това за "многофункционалната личност" няма да го коментира, но Милев се справял отлично.

"Да, може и такъв да е", отсече ядосано Колев за "многофункционалната личност".

Цветинка Пашкунова (вдясно) и Вероника Имова - и двете от ВКС, но явно много различни. Снимки Веселин Боришев

Намеси се съдия Цветинка Пашкунова (от ВКС), за да изрази - както каза - принципна позиция. Тя каза, че питае уважение, че двете кандидатури отговарят на закона и че Съдийската колегия е органът, който определя кой да изпълнява длъжността... Но тя ще гласува за Попколева, защото е "била зам.-председател, познава проблемите, работила е в екипа на предния председател в продължение на 2 години, тя е съдия с изключителни качества".

"Искам само да кажа, че решението по отношение на правомощията на горестоящия административен ръководител да предлага, не препятства възможността ние да гласуваме за друго предложение, защото ние действаме в оперативен порядък – да се избере и.ф. председател. Спазваме закона, защото ние сме решаващият орган", каза върховната съдийка - единствената, избрана от гилдията с огромно мнозинство още от първи тур в Съвета.

Включи се и Атанаска Дишева (ВКС) с пояснение, че решението да се карат председателите да предлагат и.ф. на долната инстанция цели не друго, а да ги дисциплинира - за да не стоят съдилищата без шеф. И има твърдо указателен характер.

"В никакъв случай това решение не лимитира лицата или органите, които могат да правят предложения."

Тя обяви, че законът мълчи кой може да прави предложение и че всеки от Съдийската колегия може да го направи.

"Решението ми е принципно във връзка с това, което беше изложено - че доскоро беше изпълняващ функциите ръководител на СРС, което означава,  че известно време не е работил в СГС и не е запознат със спецификата на работата и с проблемите.

Считам за неправилно решението и подхода едни и същи физически лица да се назначават в много кратко време за ръководители на различни органи на съдебната власт. Защото означава иначе да приемем, че има длъжност и.ф. административен ръководител на съд", каза Дишева.

Намеси се Севдалин Мавров (от ВКС, издигнал сам кандидатурата си), че "не може да се обезличи по-горестоящият административен ръководител, който не вярвам да е взел сам решението да го предложи". Демек - шефът е прав, защото е... прав. 

Той каза, че ще подкрепи Стефан Милев и че няма никакво значение, че той доскоро е бил и.д. - поне познава атмосферата в СГС.

"Може би дори това е по-доброто решение във връзка там с атмосферата, която е създадена – едно лице, което не е било в съда, да въведе друг начин на работа."

Отново се включи пламенно Вероника Имова (предложение на ГЕРБ от политическата квота), която още на два пъти защитава Милев. Тя сподели, че ВСС трябвало да прояви "едно уважение и дисциплина" към предложението на шефката на САС.

"Отваряме една практика да нарушаваме всяко едно от приетите решения досега", каза съдийката.

Георги Колев и Боян Магдалинчев.

Боян Магдалинчев - новият представляващ съвета и доскорошна "дясна ръка" на Георги Колев във ВАС, очаквано се включи също на страната на Милев.

В последвалата дискусия участва отново Лозан Панов, а Дишева пак повтори, че не нарушават или отменят нищо, защото предложението към шефовете на САС има само указателен характер.

Олга Керелска заяви, че такива важни неща не се решават така - с постъпили в последния момент кандидатури и ще предложи отлагане на точката. Ако обаче се гласува, ще подкрепи Попколева, която е "...извинявам се за израза – съдийската кандидатура". Т.е. - не стана ясно кандидатурата на Милев на кого ли е?

"Познавам и колежката, и съдия Милев. Колегата Деси Попколева е съдия от кариерата – била е младши съдия, СРС, сега е в СГС, заместник на СГС... Това е факт от обективната действителност и ние не можем да го пренебрегнем. Милев е районен прокурор (всъщност бе зам.районен и говорител, б.а.), яви се на конкурс за съдия от втора инстанция - нещо, което не се възприема добре от съдиите. Ще кажете: ама това няма значение. Всичко има значение", довърши Керелска.

Тя призова за отлагане на въпроса и си запази правото да предложи друг кандидат, ако имат време.

Вероника Имова за трети пореден път взе думата - че открила как Стефан Милев е бил награден от предния съвет със служебна благодарност и грамота, което "не е съвсем малко - това е признание!"

Включи се Драгомир Кояджиков (съдия, предложен от БСП) с изказване в стил "всички са маскари":

"И двамата са неподходящи! Поведенито му (на Стефан Милев) аз мога да оценя като цинично. Тука той - на въпрос на Камен Иванов (от предния ВСС, б.а.): "кой го е предложил и как така го спускат и не му ли се струва това мълчание, че издава някакви съмнения" – Стефан Милев му отговори: "Ми, то има съмнения и за вас как сте станал член на ВСС." И го има документирно!

Което няма как освен като цинично поведение спрямо институцията да го определя!"

Той каза пък, че съдия Попколева ще продължи "отношенията, които създаде Калоян Топалов" и които не бива да продължават.

"Там ситуацията е скандална (в СГС). Там наследниците на Калоян Топалов може да се каже, че деребействат и мачкат останалия личен състав."

Той упрекна Лозан Панов - защо се внасят предложения за такива важни неща на масата в последния момент (без да отчете, че Панов не е знаел, че шефката на САС ще действа така, б.р.). След което каза, че ще гласува "против" и двамата. Както и направи накрая.

Съдия Красимир Шекерджиев (от ВКС) също упрекна колегите си, че съветът трябва да има по-голяма предвидимост.

"Който кара съда да бърза, бърка", каза върховният съдията.

И въпреки това... той ще гласува да не се отлага изборът. Защото съдът е огромен и сложен механизъм и "ние сме на практика длъжни да осигурим нормалното му съществуване".

След като и Севдалин Мавров се обяви в подкрепа на Стефан Милев, първо се получи резултат 3:10 против предложението да се отложи решението.

Пак се изказа Шекерджиев - вече поименно, че ще подкрепи Попколева, защото вижда резултатите от общото събрание на съдиите: "55 гласа от 69 присъстващи, два гласа "въздържал се" – нито един против!"

В настаналата почивка за доуточняване се установи - на въпрос на Дишева - Стефан Милев има общ стаж като магистрат (демек и с прокурорския) 11 г. и 5 месеца. Но е бил "магистрат втора степен съдия" – 1 година и 28 дни, с все службата му като временно управляващ СРС.

При гласуването се получи резултат 4 за Милев, 7 за Попколева и 1 против двамата (обещаното от Драгомир Кояджиков, б.а.). Интересно е, че Вероника Имова, която най-пламенно защитаваше предложението за Стефан Милев, гласува за Десислава Попколева - вероятно по погрешка. Отсъстваха Даниела Марчева (от БСП) и Боян Новански (от "Патриотите").

Тъй като всички кадрови въпроси се решават с квалифицирано мнозинство от 8 души, избор няма.

 

В знаменателна дискусия новият ВСС се опъна на страстта на неясно кои кръгове в съдебната власт непрекъснато да издигат за шеф на различни съдилища бившия зам.-районен прокурор на София Стефан Милев. И неволно така донякъде очерта новите кръгове - вътре в Съвета.

След като предишният ВСС го избра за изпълняващ функциите (и.ф.) председател на „бунтовния" Софийски районен съд, явно за да тушира "вредите" нанесени на статуквото от дейността на Методи Лалов, днес изненадващо се разбра, че Даниела Дончева - председател на Апелативния съд, предлага Стефан Милев и за временен шеф и на Градския съд. Макар и неколкомесечна, кариерата му начело на СРС приключи специално със служебна благодарност, предложена от "знаковата" Галя Георгиева и въпреки протестите на малцинството в предния ВСС.

Та сега, поредното изтикване на Милев на кадровия мейндстейдж в системата стана след напускането на друг виден „опозиционер“ Калоян Топалов и в пълен разнобой с общото събрание на съдиите от СГС. Което пък издигна в петък съдия Десислава Попколева за поста, плюс че чинно съобщи за това в официално писмо до ВСС и до самата председателка на горестоящия апелативен съд (между другото, в едно интервю Топалов изказа подозрения именно за договорки "и може би за връщане на времената преди тях", като разкри, че Ясен Тодоров от предния Съвет е звънял на Даниела Дончева по темата за временния шеф, б.а.).

Последвалата дискусия днес завърши без назначение на Милев, чиято кариера буквално "взе асансьора" след битието на прокурор и само 1 година и 26 дни общ стаж като съдия... Но днешната полемика в Съдийската колегия практически бе първият челен сблъсък между ясно очертани бъдещи лобита - едното: на закона и може би на морала, другото - на неясно кой.

Ето какво стана след обявяванeто на зашеметяващото предложение за Милев. За удобство ще казваме кой от коя квота е пратен в съдийската колегия:

В блиц-режим Георги Колев, председател на ВАС, веднага взе думата - че щом има предложение на председателя на горестоящ съд, няма какво да му умуват, а да гласуват. Вероника Имова подпря, че Милев явно се е справил много добре като и.ф. шеф на Районния съд , а и предложението е законосъобразно. А Стефан Гроздев допълни триото в същия дух - че именно предишният ВСС е указал председателите на горни инстанции да предлагат временни шефове. Последните двама единомишленици са представители в съвета съответно на ГЕРБ и ДПС.

Лозан Панов даде почивка след молба да се видят решенията на предния ВСС за въпросните правила на избор.

След паузата Панов обяви, че внася лично ново предложение - за съдия Десислава Попколева, изтъквайки че именно тя е издигната като желание на самите съдии, при това с огромно мнозинство. (55 от 69 присъстващи на общото събрание, плюс само с 2 гласа "въздържал се" и нито един против, б.а.)

"Както знаете, г-н Милев не е от дълго време магистрат в СГС - аргументира се в типичния си евфемистичен стил Панов. - В този смисъл ви моля да не го уважите. Мога да изложа и много други аргументи, разбира се... - тук замълча.

Г-н Милев бе и.ф. председател на СРС, сега се предлага и за и.ф. на СГС. Очевидно многофункционална личност и с много възможности... Но смятам, че по-удачно е да се съобразим с волята на колегите от СГС", каза саркастично съдията.

Лозан Панов влиза на днешния ВСС. Снимка Веселин Боришев

Той даде пример, че в момента тече паралелен сюжет и с председателя на АС Бургас, където няма никакъв проблем, защото горестоящият е предложил за и.ф. точно кандидата, излъчен от общото събрание на самите съдии. "Защо и по какви причини г-жа Дончева е направила друго предложение, не бих могъл да обясня. Можe би самата нея трябва да я извикаме да я питаме."

Контрира го Георги Колев, който и без това изразява признаци на известна нервност след върнатата кандидатура за нов председател на ВАС. С думите, че това за "многофункционалната личност" няма да го коментира, но Милев се справял отлично.

"Да, може и такъв да е", отсече ядосано Колев за "многофункционалната личност".

Цветинка Пашкунова (вдясно) и Вероника Имова - и двете от ВКС, но явно много различни. Снимки Веселин Боришев

Намеси се съдия Цветинка Пашкунова (от ВКС), за да изрази - както каза - принципна позиция. Тя каза, че питае уважение, че двете кандидатури отговарят на закона и че Съдийската колегия е органът, който определя кой да изпълнява длъжността... Но тя ще гласува за Попколева, защото е "била зам.-председател, познава проблемите, работила е в екипа на предния председател в продължение на 2 години, тя е съдия с изключителни качества".

"Искам само да кажа, че решението по отношение на правомощията на горестоящия административен ръководител да предлага, не препятства възможността ние да гласуваме за друго предложение, защото ние действаме в оперативен порядък – да се избере и.ф. председател. Спазваме закона, защото ние сме решаващият орган", каза върховната съдийка - единствената, избрана от гилдията с огромно мнозинство още от първи тур в Съвета.

Включи се и Атанаска Дишева (ВКС) с пояснение, че решението да се карат председателите да предлагат и.ф. на долната инстанция цели не друго, а да ги дисциплинира - за да не стоят съдилищата без шеф. И има твърдо указателен характер.

"В никакъв случай това решение не лимитира лицата или органите, които могат да правят предложения."

Тя обяви, че законът мълчи кой може да прави предложение и че всеки от Съдийската колегия може да го направи.

"Решението ми е принципно във връзка с това, което беше изложено - че доскоро беше изпълняващ функциите ръководител на СРС, което означава,  че известно време не е работил в СГС и не е запознат със спецификата на работата и с проблемите.

Считам за неправилно решението и подхода едни и същи физически лица да се назначават в много кратко време за ръководители на различни органи на съдебната власт. Защото означава иначе да приемем, че има длъжност и.ф. административен ръководител на съд", каза Дишева.

Намеси се Севдалин Мавров (от ВКС, издигнал сам кандидатурата си), че "не може да се обезличи по-горестоящият административен ръководител, който не вярвам да е взел сам решението да го предложи". Демек - шефът е прав, защото е... прав. 

Той каза, че ще подкрепи Стефан Милев и че няма никакво значение, че той доскоро е бил и.д. - поне познава атмосферата в СГС.

"Може би дори това е по-доброто решение във връзка там с атмосферата, която е създадена – едно лице, което не е било в съда, да въведе друг начин на работа."

Отново се включи пламенно Вероника Имова (предложение на ГЕРБ от политическата квота), която още на два пъти защитава Милев. Тя сподели, че ВСС трябвало да прояви "едно уважение и дисциплина" към предложението на шефката на САС.

"Отваряме една практика да нарушаваме всяко едно от приетите решения досега", каза съдийката.

Георги Колев и Боян Магдалинчев.

Боян Магдалинчев - новият представляващ съвета и доскорошна "дясна ръка" на Георги Колев във ВАС, очаквано се включи също на страната на Милев.

В последвалата дискусия участва отново Лозан Панов, а Дишева пак повтори, че не нарушават или отменят нищо, защото предложението към шефовете на САС има само указателен характер.

Олга Керелска заяви, че такива важни неща не се решават така - с постъпили в последния момент кандидатури и ще предложи отлагане на точката. Ако обаче се гласува, ще подкрепи Попколева, която е "...извинявам се за израза – съдийската кандидатура". Т.е. - не стана ясно кандидатурата на Милев на кого ли е?

"Познавам и колежката, и съдия Милев. Колегата Деси Попколева е съдия от кариерата – била е младши съдия, СРС, сега е в СГС, заместник на СГС... Това е факт от обективната действителност и ние не можем да го пренебрегнем. Милев е районен прокурор (всъщност бе зам.районен и говорител, б.а.), яви се на конкурс за съдия от втора инстанция - нещо, което не се възприема добре от съдиите. Ще кажете: ама това няма значение. Всичко има значение", довърши Керелска.

Тя призова за отлагане на въпроса и си запази правото да предложи друг кандидат, ако имат време.

Вероника Имова за трети пореден път взе думата - че открила как Стефан Милев е бил награден от предния съвет със служебна благодарност и грамота, което "не е съвсем малко - това е признание!"

Включи се Драгомир Кояджиков (съдия, предложен от БСП) с изказване в стил "всички са маскари":

"И двамата са неподходящи! Поведенито му (на Стефан Милев) аз мога да оценя като цинично. Тука той - на въпрос на Камен Иванов (от предния ВСС, б.а.): "кой го е предложил и как така го спускат и не му ли се струва това мълчание, че издава някакви съмнения" – Стефан Милев му отговори: "Ми, то има съмнения и за вас как сте станал член на ВСС." И го има документирно!

Което няма как освен като цинично поведение спрямо институцията да го определя!"

Той каза пък, че съдия Попколева ще продължи "отношенията, които създаде Калоян Топалов" и които не бива да продължават.

"Там ситуацията е скандална (в СГС). Там наследниците на Калоян Топалов може да се каже, че деребействат и мачкат останалия личен състав."

Той упрекна Лозан Панов - защо се внасят предложения за такива важни неща на масата в последния момент (без да отчете, че Панов не е знаел, че шефката на САС ще действа така, б.р.). След което каза, че ще гласува "против" и двамата. Както и направи накрая.

Съдия Красимир Шекерджиев (от ВКС) също упрекна колегите си, че съветът трябва да има по-голяма предвидимост.

"Който кара съда да бърза, бърка", каза върховният съдията.

И въпреки това... той ще гласува да не се отлага изборът. Защото съдът е огромен и сложен механизъм и "ние сме на практика длъжни да осигурим нормалното му съществуване".

След като и Севдалин Мавров се обяви в подкрепа на Стефан Милев, първо се получи резултат 3:10 против предложението да се отложи решението.

Пак се изказа Шекерджиев - вече поименно, че ще подкрепи Попколева, защото вижда резултатите от общото събрание на съдиите: "55 гласа от 69 присъстващи, два гласа "въздържал се" – нито един против!"

В настаналата почивка за доуточняване се установи - на въпрос на Дишева - Стефан Милев има общ стаж като магистрат (демек и с прокурорския) 11 г. и 5 месеца. Но е бил "магистрат втора степен съдия" – 1 година и 28 дни, с все службата му като временно управляващ СРС.

При гласуването се получи резултат 4 за Милев, 7 за Попколева и 1 против двамата (обещаното от Драгомир Кояджиков, б.а.). Интересно е, че Вероника Имова, която най-пламенно защитаваше предложението за Стефан Милев, гласува за Десислава Попколева - вероятно по погрешка. Отсъстваха Даниела Марчева (от БСП) и Боян Новански (от "Патриотите").

Тъй като всички кадрови въпроси се решават с квалифицирано мнозинство от 8 души, избор няма.

Коментари

jox's picture
jox
jox

Актуална тема от депутата Иво Христов

Интересно, тези от ВСС от 20-те % ли са, или от 80-те? Кажете господин Христов!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета