Ad Config - Website header

 

Article_top

На територията на Национален план "Пирин" ще могат да се строят само спортни съоръжения - лифтове, влекове и писти, в определените за това ски зони Банско и Добринище. Те заемат съответно 2% и 0,6% от територията на парка. В 45% от територията му ще бъде разрешено строителство само и единствено на съоръжения за водохващане за питейни нужди. А всяко инвестиционно намерение в рамките на тези разрешени видове строителство ще преминава през екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.

Това повтори няколко пъти министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на видео чат във фейсбук, в който той отговаряше на въпроси от потребители в рамките на 1 час. За целта имаше и помощници - експерт от Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров, още един експерт, а незнайно защо модераторът, който подбираше и задаваше въпросите от страницата, бе Аркади Шарков от Българското либертарианско общество. Сам себе си той представи като икономист и модератор.

Министър Димов отрече отговорите му днес да са закъснели, защото решението на Министерския съвет за промяна в Плана на управление на Пирин, с който се разрешава инвестиционно намерение за нови спортни съоръжения от 28 декември 2017 г., е предхождано от обществени обсъждания и процедури от 2013 г. насам.

От думите на Димов се разбра още, че ако се стигне до подаване на инвестиционно намерение, то отговаря на екоизискванията, бъде взето решение от държавата за допускането му и в крайна сметка се появи втори лифт в Банско, следващата стъпка трябва да е забрана за придвижване с автомобили в рамките на ски зоната. По думите на министъра извозването на туристи с коли и микробуси в момента уврежда природата в Пирин в пъти повече, отколкото наличието на лифтове.

Не бе пропуснато и името на природозащитника Тома Белев, който бе обявен за автор на действащи режими за управление на парк "Пирин", което се виждало на стр. 2 от Плана за управление, приет през 2004 г. (и изменен сега - б.р.). Това бе вметнато от експерта Калугеров, макар и да не се разбра в каква връзка. Пак той обясни, че според Закона за защитените територии, приет още през 2000 г. (тоест преди концесионния договор с "Юлен"), не се забранява строежа на писти, лифтове и влекове. Това се потвърждавало и от практиката на Върховния административен съд. 

А самият Димов направи уговорка защо изобщо отговаря на въпросите днес:

"Отговарям на въпросите за тези, които наистина искат да ги чуят, а не за тези, които ги знаят, но ги използват за манипулации..."

Ето в резюме основните акценти от въпроси и отговори на екоминистъра Нено Димов:

Къде и какво ще се строи в Пирин?

Промяната в Плана за управление на Национален парк "Пирин" предвижда разрешение за строеж само на съоръжения за водохващане (според текста на плана) за питейни нужди (според текста на закона, който липсва в текста на плана) на 45% от територията му. До момента в плана такава опция не е имало, въпреки че е позволена по закон.

В ски зона Банско, която заема 2% от площта на парка, ще бъде позволено строителството само на спортни съоръжения - лифтове, влекове и писти. Същото е положението и в ски зона Добринище -0,6% от площта. Няма да бъде разрешено строителство на хотели, спа, ресторанти и прочие. 

Защо се пристъпва към промяна на плана, щом новият е готов и е в съда?

Причината досега да не е била приета промяна в плана за управление на парка е изчакването на нов такъв план. Иначе министърът на околната среда още през 2013 г. е одобрил сегашния вариант (описан горе), но тогава се е преценило да се изчака. В началото на 2017 г. новият план е влязъл в съдебна фаза, която не е ясно колко дълго ще продължи. Кметът на Банско Георги Икономов е настоял пред Нено Димов да се завърши процедурата от 2013 г. и това е направено с решението на МС от 28 декември 2017 г.

Има ли инвестиционно предложение за втори лифт на Банско?

До момента в Министерството на околната среда и водите такова инвестиционно предложение няма (въпреки че от концесионера "Юлен" представиха проект преди дни - б.р.).

 
До момента, ако е било постъпило такова предложение, Министерството на околната среда е щяло да го отхвърли, защото Планът за управление на Пирин не позволявал инвестиции в спортни съоръжения. 

Ще има ли екооценки, ако се появи намерение за инвестиция?

Да, всяко инвестиционно намерение ще подлежи на екологична оценка и на оценка за въздействието на околната среда - защото това се изисква и от закона у нас, и от правилата на Европейската комисия. Ще има и задължителни обществени обсъждания и публичен достъп до документите за всяко инвестиционно намерение.

Уловката - изработването на оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС) е задължение на инвеститора. На въпрос как така инвеститорът сам ще оценява ефекта от проекта си, Димов обясни, че екоминистерството може да я приеме, да не я приеме, да я върне за преработване или доработване - това са опциите пред институциите за решение. Одобрението или не на ОВОС подлежи на съдебен контрол след това и това според министъра са достатъчно гаранции, както и обществените обсъждания.

Само преди няколко месеца властта предложи, а парламентът прие промени в съдебния контрол за екооценки за обекти от национално значение. И промяната гласи, че съдебният контрол вече ще е само на една съдебна инстанция. Президентът Румен Радев наложи вето, но то бе преодоляно. 

Какво се случва с концесионния договор на "Юлен"?

Концесионният договор не е променен, възнаграждението е на база приходите на концесионера от дейността и се изчисляват по формула. Договорът обаче трябва да бъде подложен на правен анализ, за да се види дали кореспондира с новия закон за концесиите, смята министър Нено Димов. 

Има ли нарушения от страна на "Юлен" по концесията досега?

Отговорът според Министерството на околната среда е "не".

"Като цяло знам, че са правени проверки и от прокуратурата, и от ДНСК и не съм информиран да са установили закононарушение. Министерството води съдебно дело срещу концесионера за размера на дължима концесионна такса, делото е в съдебна фаза и ще защитим интереса на държавата", заяви Нено Димов.

По думите му дали трасето за нов лифт, влек или писта застрашава вековни дървета и друго ще е ясно от бъдеща екооценка и ОВОС, ако инвестиционно предложение постъпи. Тогава ще се реши и дали, ако има засегнати дървета например, каква трябва да е компенсацията.

Калугеров на свой ред обясни на конкретен въпрос дали "Юлен" са надвишили с 65% разрешеното им според концесионния договор, че през 2012 г. МОСВ представи на страницата си справка, в която е отразено, че няколко от обектите в рамките на концесията – 4-5 – са изградени без ОВОС. Не можело да се говори обаче, че това се е случило с всички обекти, въпреки че е имало дела в съда.

"Това не прави обектите незаконни, защото Законът за устройство на територията не е изисквал такъв документ. Това е потвърдено от ДНСК и прокуратурата. От всички проверки става ясно, че незаконно строителство в Националния парк няма."


Можете да видите отговорите му тук:

Модераторът Аркади Шарков, чието присъствие предизвика недоволство в социалната мрежа, пропусна да зададе въпроси от типа "Кой е концесионерът на Банско", "Къде е Георгиус" и т.н. Нено Димов обаче съобщи, че още утре вероятно ще проведе среща с представители на концесионера.

Новата "разяснителна кампания" дойде ден преди насрочения пореден екопротест - за 4 януари. Природозащитници излизат на улиците почти всяка вечер от приемането от кабинета на частичното изменение в плана за управление на парк "Пирин" на 28 декември м.г. С него се дава зелена светлина за разширяването на ски зоната в Банско, в това число и за строителство.

 

На територията на Национален план "Пирин" ще могат да се строят само спортни съоръжения - лифтове, влекове и писти, в определените за това ски зони Банско и Добринище. Те заемат съответно 2% и 0,6% от територията на парка. В 45% от територията му ще бъде разрешено строителство само и единствено на съоръжения за водохващане за питейни нужди. А всяко инвестиционно намерение в рамките на тези разрешени видове строителство ще преминава през екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.

Това повтори няколко пъти министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на видео чат във фейсбук, в който той отговаряше на въпроси от потребители в рамките на 1 час. За целта имаше и помощници - експерт от Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров, още един експерт, а незнайно защо модераторът, който подбираше и задаваше въпросите от страницата, бе Аркади Шарков от Българското либертарианско общество. Сам себе си той представи като икономист и модератор.

Министър Димов отрече отговорите му днес да са закъснели, защото решението на Министерския съвет за промяна в Плана на управление на Пирин, с който се разрешава инвестиционно намерение за нови спортни съоръжения от 28 декември 2017 г., е предхождано от обществени обсъждания и процедури от 2013 г. насам.

От думите на Димов се разбра още, че ако се стигне до подаване на инвестиционно намерение, то отговаря на екоизискванията, бъде взето решение от държавата за допускането му и в крайна сметка се появи втори лифт в Банско, следващата стъпка трябва да е забрана за придвижване с автомобили в рамките на ски зоната. По думите на министъра извозването на туристи с коли и микробуси в момента уврежда природата в Пирин в пъти повече, отколкото наличието на лифтове.

Не бе пропуснато и името на природозащитника Тома Белев, който бе обявен за автор на действащи режими за управление на парк "Пирин", което се виждало на стр. 2 от Плана за управление, приет през 2004 г. (и изменен сега - б.р.). Това бе вметнато от експерта Калугеров, макар и да не се разбра в каква връзка. Пак той обясни, че според Закона за защитените територии, приет още през 2000 г. (тоест преди концесионния договор с "Юлен"), не се забранява строежа на писти, лифтове и влекове. Това се потвърждавало и от практиката на Върховния административен съд. 

А самият Димов направи уговорка защо изобщо отговаря на въпросите днес:

"Отговарям на въпросите за тези, които наистина искат да ги чуят, а не за тези, които ги знаят, но ги използват за манипулации..."

Ето в резюме основните акценти от въпроси и отговори на екоминистъра Нено Димов:

Къде и какво ще се строи в Пирин?

Промяната в Плана за управление на Национален парк "Пирин" предвижда разрешение за строеж само на съоръжения за водохващане (според текста на плана) за питейни нужди (според текста на закона, който липсва в текста на плана) на 45% от територията му. До момента в плана такава опция не е имало, въпреки че е позволена по закон.

В ски зона Банско, която заема 2% от площта на парка, ще бъде позволено строителството само на спортни съоръжения - лифтове, влекове и писти. Същото е положението и в ски зона Добринище -0,6% от площта. Няма да бъде разрешено строителство на хотели, спа, ресторанти и прочие. 

Защо се пристъпва към промяна на плана, щом новият е готов и е в съда?

Причината досега да не е била приета промяна в плана за управление на парка е изчакването на нов такъв план. Иначе министърът на околната среда още през 2013 г. е одобрил сегашния вариант (описан горе), но тогава се е преценило да се изчака. В началото на 2017 г. новият план е влязъл в съдебна фаза, която не е ясно колко дълго ще продължи. Кметът на Банско Георги Икономов е настоял пред Нено Димов да се завърши процедурата от 2013 г. и това е направено с решението на МС от 28 декември 2017 г.

Има ли инвестиционно предложение за втори лифт на Банско?

До момента в Министерството на околната среда и водите такова инвестиционно предложение няма (въпреки че от концесионера "Юлен" представиха проект преди дни - б.р.).

 
До момента, ако е било постъпило такова предложение, Министерството на околната среда е щяло да го отхвърли, защото Планът за управление на Пирин не позволявал инвестиции в спортни съоръжения. 

Ще има ли екооценки, ако се появи намерение за инвестиция?

Да, всяко инвестиционно намерение ще подлежи на екологична оценка и на оценка за въздействието на околната среда - защото това се изисква и от закона у нас, и от правилата на Европейската комисия. Ще има и задължителни обществени обсъждания и публичен достъп до документите за всяко инвестиционно намерение.

Уловката - изработването на оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС) е задължение на инвеститора. На въпрос как така инвеститорът сам ще оценява ефекта от проекта си, Димов обясни, че екоминистерството може да я приеме, да не я приеме, да я върне за преработване или доработване - това са опциите пред институциите за решение. Одобрението или не на ОВОС подлежи на съдебен контрол след това и това според министъра са достатъчно гаранции, както и обществените обсъждания.

Само преди няколко месеца властта предложи, а парламентът прие промени в съдебния контрол за екооценки за обекти от национално значение. И промяната гласи, че съдебният контрол вече ще е само на една съдебна инстанция. Президентът Румен Радев наложи вето, но то бе преодоляно. 

Какво се случва с концесионния договор на "Юлен"?

Концесионният договор не е променен, възнаграждението е на база приходите на концесионера от дейността и се изчисляват по формула. Договорът обаче трябва да бъде подложен на правен анализ, за да се види дали кореспондира с новия закон за концесиите, смята министър Нено Димов. 

Има ли нарушения от страна на "Юлен" по концесията досега?

Отговорът според Министерството на околната среда е "не".

"Като цяло знам, че са правени проверки и от прокуратурата, и от ДНСК и не съм информиран да са установили закононарушение. Министерството води съдебно дело срещу концесионера за размера на дължима концесионна такса, делото е в съдебна фаза и ще защитим интереса на държавата", заяви Нено Димов.

По думите му дали трасето за нов лифт, влек или писта застрашава вековни дървета и друго ще е ясно от бъдеща екооценка и ОВОС, ако инвестиционно предложение постъпи. Тогава ще се реши и дали, ако има засегнати дървета например, каква трябва да е компенсацията.

Калугеров на свой ред обясни на конкретен въпрос дали "Юлен" са надвишили с 65% разрешеното им според концесионния договор, че през 2012 г. МОСВ представи на страницата си справка, в която е отразено, че няколко от обектите в рамките на концесията – 4-5 – са изградени без ОВОС. Не можело да се говори обаче, че това се е случило с всички обекти, въпреки че е имало дела в съда.

"Това не прави обектите незаконни, защото Законът за устройство на територията не е изисквал такъв документ. Това е потвърдено от ДНСК и прокуратурата. От всички проверки става ясно, че незаконно строителство в Националния парк няма."


Можете да видите отговорите му тук:

Модераторът Аркади Шарков, чието присъствие предизвика недоволство в социалната мрежа, пропусна да зададе въпроси от типа "Кой е концесионерът на Банско", "Къде е Георгиус" и т.н. Нено Димов обаче съобщи, че още утре вероятно ще проведе среща с представители на концесионера.

Новата "разяснителна кампания" дойде ден преди насрочения пореден екопротест - за 4 януари. Природозащитници излизат на улиците почти всяка вечер от приемането от кабинета на частичното изменение в плана за управление на парк "Пирин" на 28 декември м.г. С него се дава зелена светлина за разширяването на ски зоната в Банско, в това число и за строителство.

Коментари

Zlatan Ibrahimovic's picture
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan123

Нено

слушах го министъра, прав е и добре се аргументира. дано да отстоява решението.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?