Ad Config - Website header

 

Article_top

ГЕРБ не позволи парламентът да се занимае с темата "саниране" и как се разходват парите за него. Социалистите поискаха анкетна комисия с цел Народното събрание да се запознае с изпълнените цели на програмата, начина на определяне на цените на отделните строителни дейности, изразходваните финансови средства и ефекта от спестените разходи за енергия. А поводът - постоянни сигнали за лошо изпълнение на санирането, сигнали за завишени цени въпреки качеството и т.н.

Социалистите предлагаха анкетната комисия по темата да е на паритетен принцип - по двама депутати от всяка група. Те се позовават и на доклад от Сметната палата за извършен одит на Отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година, оповестен преди месец, който констатира, че няколко първостепенни разпоредители с бюджетни средства не са спазили изискванията на Закона за публичните финанси. Според левицата липсата на контрол и харченето без предварително ясни критерии са довели до некачествено строителство и ограничена конкуренция.

Александър Ненков от ГЕРБ обяви, че нужда от комисия по темата "саниране" няма, защото тя била многократно разисквана, а програмата за енергийна ефективност е била обект на много парламентарни питания и нарочни заседание.

 „В крайна сметка смятам, че създаването на една такава комисия не би довела до нещо продуктивно”, подчерта Ненков.

Само преди няколко дни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството също обявиха, че има проблем със санирането - установили го при проверка. Проблемът се съдържа в това, че общините като разпоредители със средствата по националната програма не осъщестяват достатъчен контрол по изпълнението на дейностите по строителство от избраните от самите общини фирми, спечелили обществени поръчки.

 
Затова и министър Николай Нанков прати писмо до кметовете и областните управители с инструкции по контрола - например проверка на място всеки месец, както и предоставяне на гражданите на телефоните и имейлите на общинските служители, които отговарят за контрола.
 

ГЕРБ не позволи парламентът да се занимае с темата "саниране" и как се разходват парите за него. Социалистите поискаха анкетна комисия с цел Народното събрание да се запознае с изпълнените цели на програмата, начина на определяне на цените на отделните строителни дейности, изразходваните финансови средства и ефекта от спестените разходи за енергия. А поводът - постоянни сигнали за лошо изпълнение на санирането, сигнали за завишени цени въпреки качеството и т.н.

Социалистите предлагаха анкетната комисия по темата да е на паритетен принцип - по двама депутати от всяка група. Те се позовават и на доклад от Сметната палата за извършен одит на Отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година, оповестен преди месец, който констатира, че няколко първостепенни разпоредители с бюджетни средства не са спазили изискванията на Закона за публичните финанси. Според левицата липсата на контрол и харченето без предварително ясни критерии са довели до некачествено строителство и ограничена конкуренция.

Александър Ненков от ГЕРБ обяви, че нужда от комисия по темата "саниране" няма, защото тя била многократно разисквана, а програмата за енергийна ефективност е била обект на много парламентарни питания и нарочни заседание.

 „В крайна сметка смятам, че създаването на една такава комисия не би довела до нещо продуктивно”, подчерта Ненков.

Само преди няколко дни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството също обявиха, че има проблем със санирането - установили го при проверка. Проблемът се съдържа в това, че общините като разпоредители със средствата по националната програма не осъщестяват достатъчен контрол по изпълнението на дейностите по строителство от избраните от самите общини фирми, спечелили обществени поръчки.

 
Затова и министър Николай Нанков прати писмо до кметовете и областните управители с инструкции по контрола - например проверка на място всеки месец, както и предоставяне на гражданите на телефоните и имейлите на общинските служители, които отговарят за контрола.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията