Ad Config - Website header

 

Article_top

ВАС потвърди окончателно законността на наложеното спиране на разрушаването на сградата на Ориент Табако в Пловдив, представляваща паметник на културата.

"На този етап с колегите от Министерството на културата си свършихме работата, за да спрем това безобразие, ред е на прокуратурата да докаже обвиненията и да бъдат наказани злосторниците", написа правозащитникът адвокат Александър Кашъмов.

Събарянето на Тютюневия склад - една от обичаните забележителности на Пловидв, започна с багери около третомартенските почивни дни през 2016 г. Жива верига тогава спря окончателното му разрушаване.

Паралемно собствениците на фирма "Одрин 8" ЕООД Георги Бранеков и Александър Николич бяха обвинени в осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство и за използване на фалшифициран официален документ, според който сградата не е паметник на културата. Срещу тях в Пловдив върви наказателно дело.

Сградата е декларирана като архитектурен паметник на културата за периода 1880- 1920 г. още с писмо от 1975 г. от Националния институт на паметниците на културата (НИПК) до Управление на старинния Пловдив и тогавашния Градски народен съвет на изкуството и културата, става ясно от решението на ВАС. Поради това тя се явява и паметник на културата.

Съдът дава отговор на двете конкретни възражения на касатора срещу решението на административния съд: 

<1.Неоснователни са твърденията, че поради неотразяване на данни, че сградата е културна ценност в Агенцията по кадастъра и Агенцията по вписванията, същата не представлява такава и това необосновано не е съобразен от съда. Правилно АС- Пловдив е посочил, че се касае до "деклариран обект" по смисъла на ЗКН, а не за регистриран такъв, като съгласно чл. 59, ал.4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на този закон.

... Същественото в случая е, че именно процесната сграда е тази, която фигурира в Писмо № 6600/25.11.1975 г. от НИПК.

Несъстоятелно е поддържаното от касатора твърдение, че в Писмо № 6600/25.11.1975г. и списъка към него не са индивидуализирани обектите по начина, описани в констативния протокол, което водело и до незаконосъобразност на акта.

Обектът е и декларирана културна недвижима ценност, а освен горепосоченото писмо от 1975 г., е изпратен и списък на декларираните паметници, в който е вписан под № [номер] ... еди кой си, заключава още ВАС.

"При тези данни да се твърди, че от приложения към писмото от 1975 г. списък по никакъв начин не се установява "на кой от четирите ъгъла се намира сградата, декларирана като недвижима културна ценност в писмото от 1975 г. и списъка към него" е не само в пряко противоречие с данните по делото, но и със застъпената от самия касатор теза, че несъмнено обектът, предмет на оспорения акт, е негово притежание (собственост)- обстоятелство, което всъщност не е спорно по делото", заключават съдиите.

Те оспорват и твърдението на собствениците, че е нарушен казус от Закона за културното наследство - че заварените недвижими паметници на културата запазват своя статут като такива, като в тригодишен срок от влизането в сила на закона директорът на Института за недвижимо културното наследство предлага регистриране или отписване (което не е направено, б.р.).

"Неоснователно в тази връзка в касационната жалба се поддържа и тезата, че процесната сграда не е част от територия с културно-историческо наследство със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата."

... Предвид изложеното ВАС счита, че при постановяване на обжалваното решение не са допуснати посочените от касатора нарушения по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Атакуваният съдебен акт е законосъобразен и обоснован, като липсват основания за неговата отмяна. Същият следва да бъде оставен в сила", постановява съставът на Трето отделение на ВАС.

Оригинала на съдебното решение може да прочетете тук. 

 
КУЛТУРА Тютюнев склад Пловдив Валерия Ушева

ВАС потвърди окончателно законността на наложеното спиране на разрушаването на сградата на Ориент Табако в Пловдив, представляваща паметник на културата.

"На този етап с колегите от Министерството на културата си свършихме работата, за да спрем това безобразие, ред е на прокуратурата да докаже обвиненията и да бъдат наказани злосторниците", написа правозащитникът адвокат Александър Кашъмов.

Събарянето на Тютюневия склад - една от обичаните забележителности на Пловидв, започна с багери около третомартенските почивни дни през 2016 г. Жива верига тогава спря окончателното му разрушаване.

Паралемно собствениците на фирма "Одрин 8" ЕООД Георги Бранеков и Александър Николич бяха обвинени в осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство и за използване на фалшифициран официален документ, според който сградата не е паметник на културата. Срещу тях в Пловдив върви наказателно дело.

Сградата е декларирана като архитектурен паметник на културата за периода 1880- 1920 г. още с писмо от 1975 г. от Националния институт на паметниците на културата (НИПК) до Управление на старинния Пловдив и тогавашния Градски народен съвет на изкуството и културата, става ясно от решението на ВАС. Поради това тя се явява и паметник на културата.

Съдът дава отговор на двете конкретни възражения на касатора срещу решението на административния съд: 

<1.Неоснователни са твърденията, че поради неотразяване на данни, че сградата е културна ценност в Агенцията по кадастъра и Агенцията по вписванията, същата не представлява такава и това необосновано не е съобразен от съда. Правилно АС- Пловдив е посочил, че се касае до "деклариран обект" по смисъла на ЗКН, а не за регистриран такъв, като съгласно чл. 59, ал.4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на този закон.

... Същественото в случая е, че именно процесната сграда е тази, която фигурира в Писмо № 6600/25.11.1975 г. от НИПК.

Несъстоятелно е поддържаното от касатора твърдение, че в Писмо № 6600/25.11.1975г. и списъка към него не са индивидуализирани обектите по начина, описани в констативния протокол, което водело и до незаконосъобразност на акта.

Обектът е и декларирана културна недвижима ценност, а освен горепосоченото писмо от 1975 г., е изпратен и списък на декларираните паметници, в който е вписан под № [номер] ... еди кой си, заключава още ВАС.

"При тези данни да се твърди, че от приложения към писмото от 1975 г. списък по никакъв начин не се установява "на кой от четирите ъгъла се намира сградата, декларирана като недвижима културна ценност в писмото от 1975 г. и списъка към него" е не само в пряко противоречие с данните по делото, но и със застъпената от самия касатор теза, че несъмнено обектът, предмет на оспорения акт, е негово притежание (собственост)- обстоятелство, което всъщност не е спорно по делото", заключават съдиите.

Те оспорват и твърдението на собствениците, че е нарушен казус от Закона за културното наследство - че заварените недвижими паметници на културата запазват своя статут като такива, като в тригодишен срок от влизането в сила на закона директорът на Института за недвижимо културното наследство предлага регистриране или отписване (което не е направено, б.р.).

"Неоснователно в тази връзка в касационната жалба се поддържа и тезата, че процесната сграда не е част от територия с културно-историческо наследство със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата."

... Предвид изложеното ВАС счита, че при постановяване на обжалваното решение не са допуснати посочените от касатора нарушения по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Атакуваният съдебен акт е законосъобразен и обоснован, като липсват основания за неговата отмяна. Същият следва да бъде оставен в сила", постановява съставът на Трето отделение на ВАС.

Оригинала на съдебното решение може да прочетете тук. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията