Ad Config - Website header

 

Article_top

24 май е празник на българската култура и на славянската писменост.  В него обаче има и твърде много политика, която няма как да бъде пренебрегната.

24 май е единственият ни голям празник, който отбелязва събитие, станало по време на първата българска държава. Този ден е символ на цялата ни държавност, която е с повече от 1300 години история. А не само на нейното трето издание, което е едва на 140 години и към този момент е съществувало по-кратко от предишните две.

24 май няма как да е национален празник, това би принизило неговото значение. Когато Св. св. Кирил и Методий създават своята азбука и техните ученици я донасят в България, след което благодарение на цар Борис I по нашите  земи се дава началото на славянската култура и цивилизация, българска нация не е имало. Никакви нации не е имало, те са създадени много по-късно.

24 май е празникът с най-дълга история. Сведения за неговото празнуване има още от XII в. В съвременната българска история се приема, че той е отбелязан за пръв път през 1851 г. в Пловдив, макар да има сведения за това още през 1813 г. в Шумен.

24 май е единственият български празник, който обединява всички българи. В обществената ни ценностна система той стои много по-високо от 3 март, 6 септември, 22 септември и всичко останали големи празници, свързани с политическата история на третата българска държава. За всички тези дати има различни тълкувания дали и доколко са повод за празнуване, стигащи понякога до разгорещени спорове. За 24 май такива няма. Няма и да има.

24 май е символ на вечното ни историческо присъствие. България винаги е съществувала чрез славянската писменост и книжинна. Така, както Елада и Рим продължават да съществуват и до днес чрез своето духовно и интелектуално наследство.

24 май е комай единственият повод дори най-върлите русофили да се опълчат срещу Русия, ако тя се опитва да си го присвои или да подмени неговата история. Истината обаче е, че към тези напъни на трябва да се отнасяме с великодушие и добродушна насмешка. Така, както подобава на родоначалници на славянската цивилизация. С подобни опити великата държава Русия сама се принизява до скромната и все още търсеща своята идентичност чрез присвояване на българска история Македония.

24 май е денят, в който ние отбелязваме влизането си в европейската цивилизация, при това през парадния вход. Мнозина твърдят, че е щяло да бъде по-добре, ако цар Борис е приел християнството от Рим, с което да влезем в лоното на католицизма. Подобни приказки нямат нищо общо истинската история. Когато Борис е направил България част от православието, той е гарантирал нейното присъствие в най-изисканата европейска цивилизация за 5 века напред. По онова време Константинопол е бил царственият град, а Рим и днешните западноевропейски столици са скромни градчета от варварско-селски тип. В своята история България невинаги е била част от европейската цивилизация. Преди десетина години чрез членството си в ЕС обаче тя се върна там, където ѝ е мястото. От нас зависи дали ще сме толкова далновидни, колкото е бил цар Борис, за да гарантираме нейното европейско бъдеще. Или пак ще се върнем в Евразия, откъдето всъщност идваме след като пет века сме били османска провинция и още 50 години задунайска губерния/съветска република. Онези, които критикуват, че сме предали на Европа независимостта си са същите като онези късогледи невежи, които са се бунтували срещу цар Борис, защото според тях той ни е предал на Византия.

24 май е Денят!

 
Върви, народе възродени...

24 май е празник на българската култура и на славянската писменост.  В него обаче има и твърде много политика, която няма как да бъде пренебрегната.

24 май е единственият ни голям празник, който отбелязва събитие, станало по време на първата българска държава. Този ден е символ на цялата ни държавност, която е с повече от 1300 години история. А не само на нейното трето издание, което е едва на 140 години и към този момент е съществувало по-кратко от предишните две.

24 май няма как да е национален празник, това би принизило неговото значение. Когато Св. св. Кирил и Методий създават своята азбука и техните ученици я донасят в България, след което благодарение на цар Борис I по нашите  земи се дава началото на славянската култура и цивилизация, българска нация не е имало. Никакви нации не е имало, те са създадени много по-късно.

24 май е празникът с най-дълга история. Сведения за неговото празнуване има още от XII в. В съвременната българска история се приема, че той е отбелязан за пръв път през 1851 г. в Пловдив, макар да има сведения за това още през 1813 г. в Шумен.

24 май е единственият български празник, който обединява всички българи. В обществената ни ценностна система той стои много по-високо от 3 март, 6 септември, 22 септември и всичко останали големи празници, свързани с политическата история на третата българска държава. За всички тези дати има различни тълкувания дали и доколко са повод за празнуване, стигащи понякога до разгорещени спорове. За 24 май такива няма. Няма и да има.

24 май е символ на вечното ни историческо присъствие. България винаги е съществувала чрез славянската писменост и книжинна. Така, както Елада и Рим продължават да съществуват и до днес чрез своето духовно и интелектуално наследство.

24 май е комай единственият повод дори най-върлите русофили да се опълчат срещу Русия, ако тя се опитва да си го присвои или да подмени неговата история. Истината обаче е, че към тези напъни на трябва да се отнасяме с великодушие и добродушна насмешка. Така, както подобава на родоначалници на славянската цивилизация. С подобни опити великата държава Русия сама се принизява до скромната и все още търсеща своята идентичност чрез присвояване на българска история Македония.

24 май е денят, в който ние отбелязваме влизането си в европейската цивилизация, при това през парадния вход. Мнозина твърдят, че е щяло да бъде по-добре, ако цар Борис е приел християнството от Рим, с което да влезем в лоното на католицизма. Подобни приказки нямат нищо общо истинската история. Когато Борис е направил България част от православието, той е гарантирал нейното присъствие в най-изисканата европейска цивилизация за 5 века напред. По онова време Константинопол е бил царственият град, а Рим и днешните западноевропейски столици са скромни градчета от варварско-селски тип. В своята история България невинаги е била част от европейската цивилизация. Преди десетина години чрез членството си в ЕС обаче тя се върна там, където ѝ е мястото. От нас зависи дали ще сме толкова далновидни, колкото е бил цар Борис, за да гарантираме нейното европейско бъдеще. Или пак ще се върнем в Евразия, откъдето всъщност идваме след като пет века сме били османска провинция и още 50 години задунайска губерния/съветска република. Онези, които критикуват, че сме предали на Европа независимостта си са същите като онези късогледи невежи, които са се бунтували срещу цар Борис, защото според тях той ни е предал на Византия.

24 май е Денят!

Коментари

Приемането на славянския

Приемането на славянския книжовен език, основан на солунския славянски диалект, окончателно прави България славянска държава. Славянска не значи руска, за по-тъпата част от читателите.

Процес на славянизация може

Процес на славянизация може да се предположи още в Северното Черноморие след 5-6 век (след хунското нашествие), където например скито-сарматски, балтийски и готски населения постепенно се славянизират (анти, останалите готи).
Хунските племенни аристокрации са агресивни и заемат господстващо положение, но в низините тече смесването на монголоидното чувашоезично със сармато-аланското, кавказко и друго население, т.е. не бих изключил и начало на пославянчване отдолу нагоре. Не бих изключил съюз на част от разбитите от авари и славини анти с Аспаруховата орда, за да осъществят похода към днешна СИ България. Анти вече са живеели в СИ България - северци и "седемте славянски племена". Безспорно доказателство за славянизация е синът на Омуртаг Звиница, носещ типично славянско име.

Извод: българо-украинската

Извод: българо-украинската дружба е жива от 7 век. Да не забравяме и че Иван Асен ІІ бяга от Борил в Галиция, днешна Западна Украйна, и си връща търновския престол с помощта на "бродници" - предшествениците на казаците.
rado borisov's picture
rado borisov
rado borisov

НИЩО ВЯРНО!!!

Неграмотността ражда чудовища. От думите на автора излиза, че „българска нация не е имало“ и България съществува благодарение на славяните, въпреки че те като етносен фактор се появяват няколко века след БЪЛГАРИТЕ, които до този момент са създали няколко държави, като най-голямата от тях е била империя и е съперничила равностойно на съществуващите тогава империи на франките и на византийците. И трябва да сме благодарни на Борис за малодушието и жаждата му за власт, които ни гарантираха „присъствие в най-изисканата европейска цивилизация за 5 века напред“, от които реално двеста години под нейно робство, благодарение на наложеното ни с кръв византийско православие и „ славянска култура“ причинили разлома в държавата ни и появата на богомилите. С тази история и с този 24 май авторът може да празнува единствено в Евразия със себеподобните си. Ние БЪЛГАРИТЕ на 24 май празнуваме ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ, които цивилизоваха част от неграмотните до този момент народи- славяни и неславяни. А ДЕНЯ НА БЪЛГАРИТЕ Е ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ. И това трябва да бъде НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Възраждане ХХІ в. - оцеяване на България!

Няма спор, че в обществената ни ценностна система 24 май стои най-високо и реално по значимост надхвърля границите на България. Ако не беше руската имперска политика, която иска да обедини , по скоро да постави всички славяни под руска шапка, /панславизъм/, ако Русия не беше пленила Православието и не го използва за имперските си цели, като същевременно обезличи БПЦ и я превърна в църква без национална кауза, кудук, бягащ подир РПЦ, 24 май можеше да не бъде национален празник. Но когато българската държава е силно зависима от Русия и реално е застрашена от присъединяване към Руската федерация, когато на 5-те стълба на българската държава - Патриарх, Президент, Премиер, Председател на НС, Главен прокурор - Москва е качила русофили /предатели/ които поставят винаги руските национални интереси пред българските, когато Русия безмилостно с неравностойни икономически и търговски договори ни ограбва, а и продължава с дебългаризирането на Отечеството ни, което тя е започнала още през Турско, за което Раковски написа прочутата си книжка срещу мръсната руска политика, е неразумно да не използваме най-силните си козове срещу руското изпиляване на българската идентичност. Ако 24 май е единственият празник, обединяващ разделения ни народ по руска програма и стратегия, на всяка цена трябва да бъде включен като силен инструмент в опит да се отървем от руското насилничество, от користната руска намеса във вътрешните ни дела. Ако искаме да не загубим мача, трябва да извадим на терена най-добрите си играчи. Срещу 3 март трябва да поставим 24 май и по психологични причини. А срещу руското феодално князче Невски, чието име носи Патриаршеската катедрала, живял век и половина преди да паднем под турско, по чиято заповед са избити много руси при антифеодалните социални бунтове, трябва да представим наш светец, Левски например, който не е канонизиран основно по политически причини, най-вече защото е проумял, че който ни освободи, той ще ни пороби.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Г-н Обретенов,

всяка година във връзка с 24 май се написват множество статии, още повече коментари, но след седмица всичко стихва и всичко върви по старому, статуквото не се променя. Русия продължава да ни мачка, да се намесва користно във вътрешните ни дела, да ни потиска, да се държи с българската държава като господар, да ни ограбва със сключване на неравностойни икономически договори; да определя политиците, които ще управляват в България по начин, който гарантира на Русия защита на националните й интереси, но не и на българските. В резултат на тази руска политика страната ни след Берлинския конгрес вместо да се оформи като държава от европейски тип, България се оформи като държава от изостаналия руско-азиатски тип, където на практика нищо не е наред. Затова България е най-опърпаната държава в ЕС. Русия разедини народа ни, продължава упорито да изпилява българщината, продължава да генерира предатели, продължава да ни изолира от по-културната, по-уредената Европа, за да останем в нейната орбита.

Ясно е, че ако не успеем да изтласкаме руското владичество и терор, макар и от по-мек тип, България няма да тръгне нагоре.

Въпросът ми към Вас е : Какъв е начинът да бъде отхвърлено руското атомно владичество и насилничество, след като Русия изповядва имперска доктрина и се съобразява единствено с великата си цел да бъде поне един от световните политически /разбойнически/ хегемони. Разбойнически, защото Русия не се налага с уредеността на държавата си, със социалната си политика, не се налага с културата си, с науката си, с идеи, носещ полза не само на Русия. Русия не иска нормални равнопоставени междудържавни отношения с България, иска робско подчинение. Аз и младите ни приятели ще се радваме, ако инициирате в клуб зет дебат по тези въпроси.Предварително заявявам, че не сме русофоби, нормални българи сме, но не сме и като Президента, Борисов, вицепрезидетката, като фалшивите патриоти, като бесепарите, като догановци, които за сребро и лично кариера, са готови да жертват интересите на България.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?