Чрез правото си да извърша пълен надзор за законност на всичко сега Върховната административна прокуратура (ВАП) праща кметицата на София Йорданка Фандъкова "да извърши незабавна проверка на строежа на вила "Аглика" на Витоша".

Това става, след като прокуратурата на 23 юни разпореди същото на строителния надзор и го прати в имота на преследвания и упорито пускащ твърдения за корупция Васил Божков. Сега, упражнявайки законните си права, държавното обвинение "възлага на Столичната община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност".

Разбира се, прокуратурата няма как да е отмъстителна на дребно, а от прессъобщението става ясно, че...

"Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка, направена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства."

И още - оказва се, че и Божков е достроявал, както навремето прословутото барбекю на Ахмед Доган, което - както е известно - бе застигнато от закона в цялата му строгост.

"Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентността на Столичната община.

Столичната община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място..." и т.н.

Когато всичко това стане, "докладът от проверката следва да е подробен", а прокуратурата да бъде уведомена "в най-кратък срок".

Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:

ВАП сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на строежа на вила "Аглика" на Витоша.

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила "Аглика", намираща се в природен парк "Витоша".

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт ВАП възлага на Столичната община да упражни контролните си функции и да се реализира административнонаказателна отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строежа на вила "Аглика" при наличие на основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка, направена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ. По време на проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район "Витоша"- СО и на НАГ - СО. Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентността на Столичната община.

Столичната община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място, като се изискат и всички относими към гореизложеното данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката следва да е подробен и да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.