Националното съвещание на прокуратурата, посветено на "тежко нарушение на върховенството на закона", започна точно в 11.00 ч. с изпълнение на химна на републиката. После с Одата на радостта - тъй като събитието е анонсирано, че е посветено и на нарушаването на чл. 7 от Договора на ЕС - който касае независимостта на съдебната власт.

Всички станаха прави.

Присъстваха народни представители, евродепутати, членове на ВСС, двама министри - Данаил Кирилов и Христо Терзийски, знакови фигури като Никола Филчев и много други.  

Веселин Марешки за удобство направо бе паркирал майбаха в двора на резиденция "Бояна", край минаващите гости.

Изказването на Гешев бе подгрято от говорителката му Сийка Милева. Жалоните й:

"Прокурорите и следователите трябва да бъдат самостоятелни и да изпълняват задълженията си без вмешателство.

- Нашата защита срещу политически или какъвто и да е друг натиск е именно независимостта.

- Дошло е времето ясно да заявим, че ние, прокурорите и следователите, повече няма да стоим безучастни, когато се нарушават основополагащи демократични принципи на една правова държава."

След нея думата взе Иван Гешев, който благодари на всички и каза, че с някои работи още от 1994 г.

"Прокуратурата не може и няма да спре да работи", заяви той.

И посочи, че хората на сбирката са дали "целия си живот за работа като прокурори и следователи" в служба на българските граждани.

Той заяви още, че цената са атаки от всякакъв характер, "обиди и какво ли още не", включително и за семействата.

Въпреки безбройните "сита" Гешев не се раздели с охраната си и вътре на събитието и мина през делегатите със служители на Бюрото по защита.

И продължи с емоционалната част:

"Сега ще ви кажа защо ние сме мафия.

Мафия сме, защото внесохме в тъмнината светлина с дела, не с думи, както е и заветът на Апостола на българската свобода Васил Левски.

Мафия сме, защото показахме, че няма да допуснем двойни стандарти – едни за хората с милиарди и с политическо влияние, други за останалите българи – така както беше десетилетия.

Защото решихме проблема с телефонните измами.

Защото намалихме кражбите и грабежите за първите 5 месеца на годината с над 20%.

Защото правим всичко възможно хората да живеят без страха, че ще бъдат ограбени, изнасилени, убити или запалени в къщите си.

Защото по уведомления на прокуратурата са замразени над 3 млрд. лв., и то без последните случаи.

Защото спряхме процеса България да се превърне в бунище, спряхме горенето на опасни отпадъци и заравянето им, с което някои печелеха милиони.

Защото арестувахме наркопласьори, които тровят децата ни, включително закрилящи ги служители от най-високите нива.

Защото за пръв път след демократичните промени повдигнахме обвинение на действащ министър и зам.-министър от действащо правителство (Нено Димов и Красимир Живков, б.р.) и още куп дребни чиновници.

Защото в съда бяха внесени дела и защото извън България се укриват едни от най-богатите и влиятелни хора, които смятаха, че за тях законът не важи, а се отнася за социално слабите - тези, които те наричат простолюдие.

Това е причината, че ние не сме добри за лошите. Което означава само едно - че сме добри за българските граждани и общество, за тези, които ни плащат заплатите.

Означава, че си вършим добре работата и уплашихме тези, които не искат законът да е еднакъв за всички."

Гешев каза, че при описаната от него картина са "нормални политическите атаки и опитите да бъде унищожена българската прокуратура под прикритие на борба за демокрация".

"Пътят към ада винаги е постлан с добри намерения", обобщи той.

И още нещо:

"Всички ние сме тук, защото е достигната червната линия, а тя е – застрашено е върховенството на правото, неделима част от което е независимостта на българската прокуратура."

Ние, прокурорите и следователите - точно както казва 16-ият американски президент Ейбрахам Линкълн:  вървим бавно, но никога не вървим назад!

За мен е чест, че съм главен прокурор", каза Гешев в едва 6-минутното си приветствие.

Всички заръкопляскаха бурно и спонтанно.

Както Клуб Z писа, още на входа за удобство имаше 5 маси - според броя на апелативните райони в страната, където чиновници прилежно записваха кой е дошъл.

Пункт за преброяване на независими магистрати, дошли на събитието.

Имаше и списъци кой желае да се изкаже - водещи бяха представители на профсъюзите - Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите.

Другите оратори акцентираха, че трябва прокурорите да са единни, непоколебими и с високо вдигнати глави, през цялото време се говореше, че прокуратурата не бива да бъде вадена от съдебната власт. В подкрепа на последното бе изтъкнат дори аргументът, че това в никакъв случай не трябва да става "с оглед характерните особености и бита на българина".

Чуха се гласове, че "ще продължим да работим за още по-добри резултати" и че политици са си позволили "с лека ръка да зачеркнат години труд и жертви, които ние сме дали на България“.

Посочено бе, че всички изявления напоследък срещу прокуратурата "накърняват престижа на държавата" и нарушават чл. 7 на Договора на ЕС.

Нито един глас не се чу и нито един не се изказа в разрез с посочените линии от ръководството. Цялото събитие завърши за няма и час и половина - около 12:20 ч., с прочитането от страна на Милева на позиция на Прокуратурата на Република България. Гласовете против бяха 0.

Ето позицията:

Позиция на Прокуратурата на Република България

Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му за най-важна  ценност.

Още през 2006 г. Съдът на Европейския съюз е определил „независимостта на съдебната власт“ като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона. Затова органите на съдебната власт във всяка държава членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Прокуратурата на Република България като част от съдебната власт има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез оказване на натиск е предупредителен знак за назряващ проблем.

Темата за реформи в прокуратурата от години намира ежедневно проявление в политическия живот. Колкото по-активна и обединена е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея.

Предприетите безпрецедентни действия по наказателно преследване предизвикаха безпрецедентен натиск срещу прокуратурата. Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Политическото говорене обаче трябва да има граници и те да свършват там, където се посяга на същностните елементи на прокурорския статут.

Тези граници бяха преминати, и то безпрепятствено, демонстративно, в държава - членка на Европейския съюз, призвана да защитава европейските ценности. С призивите за „реподбор“ на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Затова сме длъжни да реагираме и да се противопоставим. Заявяваме ясно, че въпреки това ще продължим да работим със същите темпове и мотивация и няма да се поколебаем да търсим защита при разпознаването на всеки риск за върховенството на закона.

Независимостта е право на прокурорите и на следователите, а държавата е длъжна да осигури безпрепятственото й осъществяване. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните ни задължения в подчинение само на закона, по знание и убеждение, без въздействие на субективни виждания и заинтересовани среди, в служба на истината и справедливостта.

Независимостта обаче не е само право, а задължение и отговорност за всеки един от нас. Затова сме длъжни да я защитаваме, като се произнасяме по съвест и закон, свободни от всякакво въздействие.

Прокуратурата на Република България ще продължи да отстоява европейските ценности и да се ръководи от Конституцията и законите на страната.

Ще доказваме волята си за преследване на всички престъпни прояви. Дали сме ясен знак за единен подход спрямо всеки, за когото са събрани доказателства за извършено престъпление. Прокуратурата действа и ще продължи да действа за издигане на авторитета си и за повишаване на общественото доверие. Наясно сме, че не можем да успеем сами и изолирани от институциите със сходни по закон функции. Ще работим в условията на ефективно взаимодействие и конструктивно сътрудничество при стриктно спазване на принципа на разделение на властите.

За пореден път декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа по пътя към утвърждаване на Прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността.

От съществена важност е да подчертаем, че единственото подчинение, което дължим, е на закона и на собствената ни съвест. Свободни сме да вземаме решения по вътрешно убеждение и винаги ще браним тази свобода, предоставена ни от достиженията на правото на Европейския съюз, конституцията и законите. Прокуратурата ще продължи да работи за запазване и утвърждаване на постигнатите резултати от действието на Механизма за сътрудничество и проверка. С дейността си ще допринасяме за утвърждаването на новия механизъм за върховенството на закона в Европейския съюз.

Убедени сме, че нашата позиция ще бъде възприета от всички институции, ангажирани с опазване устоите на правовата държава, и ще бъде разбрана от българските граждани, за които върховенството на закона и справедливостта са висша ценност.

Настоящата позиция на Прокуратурата на Република България ще бъде изпратена на следните структури към Съвета на Европа: Комитета на министрите, Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Европейския комитет за правно сътрудничество, Европейската комисия за демокрация чрез право, известна още като Венецианската комисия, Европейската комисия, Европейския парламент, както и до Международната асоциация на прокурорите и на Консултативния съвет на европейските прокурори.

Ето и изказването на Гешев едно към едно:

Изказване на главния прокурор Иван Гешев по време на Националното съвещание на прокурорите в Бояна.

Искам да благодаря на всички, които са тук, и на всички, които не успяха да дойдат и в момента са на работните си места, включително и в съдебните зали.

Виждам колеги и приятели, с които започнах професионалния си път още в далечната 1994 година; виждам хора, които са отдали целия си живот на трудните професии - прокурор и следовател, и са служили и служат на  българските граждани в борбата с престъпността, плащайки цената за това. А цената са атаки от всякакъв характер, обиди и какво ли още не. Цена, която за съжаление плащат и семействата ни. 

Сега ще ви кажа защо всички ние сме „мафия“.

Мафия сме, защото внесохме светлина в мрака, не на думи, а с дела… така, както ни е завещал Апостола на българската свобода Васил Левски.

Защото показахме, че няма да допуснем двойни стандарти, едни за хората с милиарди и политическо и медийно влияние и други за останалите българи. Така както беше десетилетия.

Защото решихме проблема с телефонните измами. Защото кражбите и грабежите намаляха с над 20% за първите пет месеца и правим всичко възможно хората да живеят спокойно, без страх, че ще бъдат ограбени последните им спестявания или че ще бъдат убити, изнасилени и запалени в къщите си.

Защото по уведомления на прокуратурата са замразени над 3 милиарда лева, и то без последните медийно известни дела от началото на годината.

Защото спряхме процеса България да се превърне в бунище, спряхме горенето на опасни отпадъци и заравянето им в нашата земя, с което някои печелеха милиони с цената на здравето на всеки българин.

Защото арестуваме наркопласьори, които тровят децата ни, включително и закрилящи ги служители на най-високо ниво в правоохранителната система.

Защото за пръв път след демократичните промени повдигнахме обвинения на министър и заместник-министър от действащо правителство и още един куп чиновници на различни нива в държавната йерархия.

Защото в съда бяха внесени дела или извън България се укриват едни от влиятелните и богати хора, които смятаха, че за тях законът не важи, а се отнася за социално слабите... тези, които те наричат простолюдие.    

Това е причина да сме лоши за лошите.

Което означава само едно, че сме добри за българските граждани и общество, за тези, които ни плащат заплатите, и това е единственото важно.

Означава, че си вършим добре работата и уплашихме тези, които не искат законът да е еднакъв за всички, а само за хората без пари и влияние.

Нормални, в кавички, при всичко това са политическите атаки и опитите да бъде унищожена българската прокуратура, макар и под прикритието на борбата за демокрация. Пътят към ада винаги е постлан с добри намерения.

Смятам, че всички сме тук, защото е достигната червената линия… а тя е застрашеното върховенство на правото, част от което е независимостта на прокуратурата, като част от съдебната власт според българската конституция.

Тук сме и да кажем, че и ние, прокурорите, следователите и съдебните служители, като шестнадесетия американски президент Ейбрахам Линкълн, можем да вървим бавно, но никога не вървим назад.

Горд съм, че съм бил винаги част от вас, че целият ми професионален път е минал като следовател и прокурор. За мен е чест да съм главен прокурор на Прокуратурата на Република България.