Ако брутният вътрешен продукт се забави до 2024 година, дефицитът в капиталовите разходи за модернизация може да наложи или след 2024 година да се харчат над 2% от БВП за отбрана, за да се компенсира, или да бъде намален броят на приоритетните способности на армията от 38 на по-малко.

Това заяви в интервю за БНР заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. Както е известно, България има поет ангажимент към НАТО за достигане на 2 на сто от БВП за отбрана до 2024 г., като с покупката на американските изтребители F-16 правителството счита прага за достигнат.

По думите на Запрянов ако пандемията засегне икономиката до сериозна степен, някои оръжейни програми могаже да се спрат и да се блокират.

"Това се е случвало в миналото. Държавата и нейното функциониране е на първо място. Ние служим на държавата. Ние не искаме да милитаризираме държавата, да изхарчим бюджета й, и да колабира нейната икономика или социални системи, образование, здравеопазване. Балансът трябва да се търси", заяви той.

В сезона за подготовка на бюджета на отбраната за догодина Атанас Запрянов изтъкна, че отпусканият бюджет следва логиката на националния план за нарастване на разходите в отбраната. "Може да се окаже, че наличните пари са по-малко, отколкото сме очаквали", посочи той.

Запитан ще растат ли заплатите на военнослужещите, Запрянов потвърди, че "това е предвидено и от 1 януари действително ще бъдат увеличени заплатите".

Относно оповестената вероятност за ускоряване на покупката на още 8 изтребители F-16 от САЩ, за каквато стана ясно от официално съобщение на Министерския съвет, коментира:

"Самолетите, които ще бъдат произведени за Словакия и за България, са по специален модел, за натовски държави. И тук "Лакхийд Мартин" предлагат, ако България реши да ускори тази доставка за след 2024 година, да се водят преговори в тази посока. Мнението на министъра е, че ако бъдат доставени 8 самолета 2024-2025 година, но ги плащаме до 2032 година, това наистина би било зашеметяваща сделка, тъй като ще имаме техника, която ще разплащаме разсрочено в годините. България е в листата на държавите, които използват преференция за разсрочено плащане. Това е ситуацията. Няма никакъв бюджет, който да е предвиден, изтеглен, утвърден и едва ли не ние ще сключваме такава сделка", коментира Запрянов.

Това, че ще получим отговор на запитването за цени и наличности, не значи, че влизаме в преговори, подчерта Атанас Запрянов. Американските правила за международни военни продажби изискват изпращане на официално писмо-заявка за придобиване, допълни той. Т.е. питаме само за наличности и цени, а не за доставка. 

И подчерта, че сделката за новите осем машини пак ще трябва да мине през парламента. 

"Такова писмо-заявка няма да бъде изпратено, според мен, за мандата на това правителство, няма как да бъде изпратено", заяви още.

Запрянов отбеляза още, че военните не очакват втората партида от 8 изтребителя да бъде на по-висока цена от първата.

Една от задачите преди да приемем първите 8 самолета, е да изградим инфраструктурата, каза още Атанас Запрянов. Предвижда се да бъдат инвестирани поетапно 300 милиона лева. Висшето военно-въздушно училище трябва да сформира сертифициран състав, за да обучава пилотите за новите самолети в България, допълни той.