Article_top

30% спад в продажбата на книги в пандемичната 2020-а отчитат от асоциация "Българска книга" в края на годината.

От асоциацията - единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната, са провели в началото на ноември анкета сред членовете си. Участвали са 67 респонденти, от които 77,6 на сто издатели, 6% книготърговци и 16,4% съчетаващи двете качества. Новата анкета следва тази от май, след "затварянето" на страната заради коронакризата, като целта е да проследи как COVID-19 и мерките в сектора се отразяват върху книгоиздателския бранш.

Наблюдава се общ спад при продажбите на книги между 20 и 30% за периода януари-октомври 2020 г. спрямо същия период през 2019 г., показва проведената анкета.

Повече от половината от участвалите в анкетата книгоиздатели и книготърговци посочват април като месеца с най-малко приходи, следван от май. Именно през този период спадът в продажбите на книги е между 50 и 70% според данните от проучването.

Значителна част от анкетираните - 72 на сто, заявяват, че само частично са успели да възстановят дейността си след тежкия удар, нанесен върху книжния бизнес в периода март-май, а 18% продължават да изпитват сериозни затруднения. Близо 30 на сто от анкетираните са били принудени да намалят служителите си с до 20% спрямо общия брой на персонала отпреди пандемията.

64% от респондентите споделят, че имат увеличение на приходите от онлайн продажби спрямо тези във физически обекти, докато 31 на сто от участниците в анкетата нямат промяна в пропорционалното разпределение на приходите онлайн и от физически обекти и реализират същите продажби от собствените си онлайн магазини като преди кризата.

46% от издателите и търговците са успели да развият собствен онлайн магазин, но в същото време 54 на сто не са развили нови подходи, партньорства и алтернативни методи на продажба в месеците на кризата.

Намаляването на ДДС за книгите от 20 на 9% като временна мярка в подкрепа на сектора е дало резултат в повишение на печалбата според 37% от участниците в проучването. 85 на сто от анкетираните издатели и книготърговци смятат, че е наложително мярката да стане постоянна, както от години е в европейските държави.

Едва 18% са усетили ефект от средствата, отпуснати от Министерството на културата за попълване на библиотечните фондове в двете конкурсни сесии в рамките на настоящата календарна година.

Според 76 на сто от респондентите мерките в подкрепа на книгоиздаването и книготърговията, предприети от държавата, са недостатъчни. Освен намалената ставка на ДДС за книгите да стане постоянна мярка, представителите на бранша, участвали в проучването, са на мнение, че следва да се отделят значително повече средства за обновяване на библиотечните фондове, да се предприемат решителни действия за борба с интелектуалното пиратство и да се предвиди заплащане на репроправата и на възнагражденията за отдадени под наем книги.

 

30% спад в продажбата на книги в пандемичната 2020-а отчитат от асоциация "Българска книга" в края на годината.

От асоциацията - единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната, са провели в началото на ноември анкета сред членовете си. Участвали са 67 респонденти, от които 77,6 на сто издатели, 6% книготърговци и 16,4% съчетаващи двете качества. Новата анкета следва тази от май, след "затварянето" на страната заради коронакризата, като целта е да проследи как COVID-19 и мерките в сектора се отразяват върху книгоиздателския бранш.

Наблюдава се общ спад при продажбите на книги между 20 и 30% за периода януари-октомври 2020 г. спрямо същия период през 2019 г., показва проведената анкета.

Повече от половината от участвалите в анкетата книгоиздатели и книготърговци посочват април като месеца с най-малко приходи, следван от май. Именно през този период спадът в продажбите на книги е между 50 и 70% според данните от проучването.

Значителна част от анкетираните - 72 на сто, заявяват, че само частично са успели да възстановят дейността си след тежкия удар, нанесен върху книжния бизнес в периода март-май, а 18% продължават да изпитват сериозни затруднения. Близо 30 на сто от анкетираните са били принудени да намалят служителите си с до 20% спрямо общия брой на персонала отпреди пандемията.

64% от респондентите споделят, че имат увеличение на приходите от онлайн продажби спрямо тези във физически обекти, докато 31 на сто от участниците в анкетата нямат промяна в пропорционалното разпределение на приходите онлайн и от физически обекти и реализират същите продажби от собствените си онлайн магазини като преди кризата.

46% от издателите и търговците са успели да развият собствен онлайн магазин, но в същото време 54 на сто не са развили нови подходи, партньорства и алтернативни методи на продажба в месеците на кризата.

Намаляването на ДДС за книгите от 20 на 9% като временна мярка в подкрепа на сектора е дало резултат в повишение на печалбата според 37% от участниците в проучването. 85 на сто от анкетираните издатели и книготърговци смятат, че е наложително мярката да стане постоянна, както от години е в европейските държави.

Едва 18% са усетили ефект от средствата, отпуснати от Министерството на културата за попълване на библиотечните фондове в двете конкурсни сесии в рамките на настоящата календарна година.

Според 76 на сто от респондентите мерките в подкрепа на книгоиздаването и книготърговията, предприети от държавата, са недостатъчни. Освен намалената ставка на ДДС за книгите да стане постоянна мярка, представителите на бранша, участвали в проучването, са на мнение, че следва да се отделят значително повече средства за обновяване на библиотечните фондове, да се предприемат решителни действия за борба с интелектуалното пиратство и да се предвиди заплащане на репроправата и на възнагражденията за отдадени под наем книги.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията