Широкопрокламираните икономически мерки на правителството в подкрепа на бизнеса бяха на практика попилени от критики. Това се вижда ясно от резултатите в годишната анкета на Българската стопанска камара. 

Тя показва, че половината от всички български компании са решили въобще да не ползват нито една от програмите на правителството. В същото време цели 71% от участниците декларират, че състоянието на фирмата им се е влошило през настоящата пандемична година, а влошено състояние на бизнес климата отчитат фрапиращите 91% от анкетираните. Резултатите са обезпокояващи дори в такава година на тежка икономическа криза. 

Генерално - антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса получават неодобрението на 68% от участниците в анкетата на БСК, а противоепидемичните мерки – 58%. Анкетираните са раздвоени в оценката си относно въвеждането на диференцирано ДДС – 51% одобряват тази мярка, 38% са против нея, а 11% се колебаят. Силно положителна оценка получава отказът от задължително въвеждане на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) – 72% от анкетираните подкрепят това решение.

Във връзка с коронакризата 56% от анкетираните са се отказали от планирани инвестиции, 45% са пристъпили към съкращение на персонала, 39% са въвели частична или пълна дистанционна работа, 38% са направили инвестиции с цел съобразяване с противоепидемичните разпоредби, 35% са пуснали част или целия си персонал в неплатен отпуск за определен период от време, 21% са се насочили към развитие на онлайн продажби, а 18% са трансформирали производството си в посока промяна на продукти и/или пазари.

Очаквано - бизнесът се е възползвал най-много от мораториума върху плащанията по кредити. Тази мярка обаче не бе дело на правителството, а на БНБ и търговските банки с разрешението на Европейския банков орган. 

Забелязва се леко подобрение към нагласите към най-рекламираната мярка на властта - 60/40, като от нея са се възползвали малко по-малко от 30%. На трето място е безвъзмездната помощ за микро- и малки предприятия, позната като „3/10 хил.“ (27%). Интерес към мерките по линия на Българската банка за развитие проявяват не повече от 1-2 процента от анкетираните.

Накрая тези, които все пак са се възползвали от някоя от мерките, се оплакват от бавен процес (41%), бюрокрация (35%) и дори корупция (5%). Едва 12% от възползвалите се от мерките декларират, че не са се сблъсквали с пречки.

Председателят на БСК Радосвет Радев, който говори по време на онлайн провеждането на "Български икономически форум 2020: Икономическо възстановяване на хоризонта", опита да обобщи какво очаква бизнесът от правителството, особено в момента - по време на втория частичен локдаун в страната. 

"С цел преодоляване на негативните последици от COVID-19 българският бизнес очаква по-бърза и категорична подкрепа от страна на държавата, вкл. поемане на част от възнагражденията на работниците и служителите, нулева ставка на данък печалба за следващите две години, безвъзмездна финансова помощ под формата на ликвидна подкрепа, отпадане или отлагане на общински наеми, данъци и такси, нисколихвени кредити с държавна гаранция и отлагане на плащанията по кредити", каза Радосвет Радев.

В словото си той беше категоричен, че в 15-годишната история на анкетата "такива резултати ние не сме получавали" и допълни, че се намираме в навечерението на изключително тревожни времена. 

акава анкета бележи неминуема икономическа катастрофа заради тоталното безделие на българската държава. Обидно е ехидното и пренебрежително отношение към бизнеса, „който винаги ще се оправи“ и се смята, че по някакъв спартантски начин ние имаме кода на оцеляването. Безпрецедентността на тази епидемия най-малкото налагаше малко по-уважително отношение към българския бизнес. Честното изречение беше "нищо да не очаква бизнесът от държавата".