След дълга разправия Пленумът на ВСС прие „по ръба“ на мнозинството с 13 гласа да се вдигнат всички заплати, а също и парите за ранг с 10 на сто, считано от 1 януари 2021 г.

Най-вече обект на дълги дискусии бе, че с механичното индексиране с процент на ранговете се увеличава „ножицата“ между най-ниските и най-високите възнаграждения в съдебната власт. Чуха се от обвинения - че обратното би било социализъм, до разкрития на Лозан Панов - че е имало люти разправии на работно съвещание, както и че е прието нова схема на възнагражденията да се изработи от... работна група, която обаче никога не е заработила.

На това опонентите му отвърнаха, че в самия Пленум има застъпници на диаметрално противоположни становища и няма как работна група с външни експерти да е ефективна, преди да се зададе „посока“, в която да действа.

Алтернативното предложение за ранговете бе на Гергана Мутафова - вместо с еднакъв процент, да се повишат парите за I ранг с 50 лв., за II - със 75, а за III - със 125. То обаче не мина, събирайки само 8 гласа.

Така общият бюджет на системата за 2021 г. остава 880 милиона и 370 хиляди лева. 

С днешната актуализация възнагражденията на магистратите, изчислени от правния сайт „Лекс“, стават:

- на върховно ниво от 4968 лв. стават 5465 лв.,

- на апелативните – от 4111 лв. на 4522 лв.,

- магистратите от СГС, АССГ, спецсъдиите и прокурорите от столицата вече получават 4044 лв. вместо 3676 лв.,

- възнаграждението на административните и окръжните съдии, както и на прокурорите от това ниво в останалата част вече са (от 3398 лв.) 3738 лв.,

- магистратите от СРС и СРП ще взимат 3284 лв. вместо 2985 лв.,

- в районните съдилища и прокуратури в страната вече ще получават 2949 лв. вместо сегашните 2681 лв.

С ръста на парите за ранг с 10% магистратите с ранг:

- „съдия в ОС и прокурор в ОП“ ще получават 275 лв.,

- „съдия в АС и прокурор в АП“ – 385 лв.,

- а с ранг „ВКС и ВАС“ – 440 лева.

За този вариант годишно ще са необходими 1 253 608 лева. Предложението за това увеличение бе на Севдалин Мавров.

На вниманието на ВСС първоначално бяха представени четири варианта за повишение, но Боян Магдалинчев оттегли два от тях – да няма ръст на парите за ранг или да се увеличат повсеместно с 60 лева. Панов възнегодува и от това, като описа хаоса - че на споменатото работно съвещание, на което явно страстите са били разгорещени и имало приказки, които „не подобават на членове на ВСС“, били представени 3 варианта.

Ако беше минало алтернативното предложение - за повишаване с твърда сума на всеки ранг, тези с ранг „съдия в ОС и прокурор в ОП“ щяха получават 300 лв., с ранг „съдия в АС и прокурор в АП“ – 425 лв., а с ранг „ВКС и ВАС“ – 525 лева. Така търсената сума би била близо 4 млн. лв.