Риск Българският енергиен холдинг (БЕХ) да изпадне в неплатежоспособност, а оттам да бъде застрашена държавната енергетика и съответно националната сигурност на страната - това видя в действията на служебния министър на енергетиката Андрей Живков уволненото днес ръководство на държавния холдинг.

Причината според смененото ръководство - договорите на членовете на Съвета на директорите , както пише в заповедта на министъра, се прекратяват от днес - 23 юли, а вписването на новите членове в Търговския регистър тепърва предстои. Старият изпълнителен директор Валентин Николов пък вече обяви пред БНР, че обжалване ще има, тоест - не е изключено вписването да се забави. 

 
Обяснението за риска от фалит е в това, че БЕХ трябва да осъществи плащане в качеството си на емитент на емисия от еврооблигации (тоест да погаси заем - б.р.) в размер на близо  577 млн. евро с лихвите, като падежът е на 2 август. Ако няма кой да подпише и нареди превода до 28 юли 2021 г. Ако това не се случи и кредиторът не получи плашане до 2 август, има риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,2 млрд. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г.
 
Последната сума бе набрана от БЕХ само преди дни.
 
Ако целият този описан от сменените членове на Съвета на директорите сценарий се случи по описания начин, БЕХ може да изпадне в неплагежоспособност, въпреки че парите за погасяване на заема с падеж 2 август са налични по сметка в Българската банка за развитие.
 
"Предвид факта, че дружествата от структурата на БЕХ ЕАД управляват активи, които са класифицирани като обекти част от критичната енергийна инфраструктура на страната, всяко действие, което би застрашило тяхното бъдещо опериране, ще доведе до нарушаване на енергийната и националната сигурност на страната", твърдят от старото ръководство на БЕХ. 
 
Целият този сюжет е възможен, ако вписването на новия Съвет на директорите на холдинга бъде блокирано чрез жалби от уволнените. В противен случай няма пречка промените да бъдат отразени в Търговския регистър в рамките на дни и сроковете за плащане да бъдат спазени. 
 
Обжалване обаче ще има. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Валентин Николов пред БНР. И отправи обвинения към министъра на енергетиката - искал по някакъв начин да овладее дружествата, които са баст от БЕХ: 

"Негови емисари са ходили и са искали от директорите на дружества конкретни задачи, които те са им отказали, и те, разбира се, са идвали при мене и са се оплакали. Да се овладеят дружествата - това е главната цел. ... Разбира се, ще обжалваме, защото иначе значи, че се съгласяваме с неговите мотиви, които не ги знаем още какви са",  заяви Николов. 

В съобщението за уволненията от Министерството на енергетиката мотиви нямаше, само бе споменато законовото основание - "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения" -  едно от малкото основания, на които принципал може да подмени избрано с конкурс ръководство на държавно дружесто според правилата на Закона за публичните предприятия.

Николов декларира още, че е научил от медиите за решението на принципала.

Ето и цалото становище на БЕХ, изпратено до медиите: 
 
БЕХ ЕАД е емитент на емисия от еврооблигации на обща стойност от 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 02.08.2021 г. На датата на падежа следва да бъдат заплатени и дължимите лихви за последната година на обща стойност 26 812 500 евро. С това общият размер на дължимите суми, които следва да бъдат заплатени е 576 812 500 евро.

Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ ЕАД в Българска Банка за развитие, като за да бъдат преведени по сметката на Агента по плащанията – Citibank London, същите следва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице. Платежният документ е необходим, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средствата  и на падежа-02.08.2021 г. и тези средства да бъдат преведени от страна на Агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ ЕАД от пласираната през 2016 г. облигационна емисия.

Днес с решение по Протокол №Е-26-Б-456 от 23.07.2021 г. на Министъра на енергетиката се освобождават членовете на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ ЕАД), като в него е изрично упоменато, че от датата на издаване на цитирания по-горе протокол правомощията им по договорите за възлагане на управление се прекратяват.

Следва да се има предвид, че БЕХ ЕАД е емитент на емисия от еврооблигации на обща стойност от 550 000 000 евро, чийто падеж предстои на 02.08.2021 г. На датата на падежа следва да бъдат заплатени и дължимите лихви за последната година на обща стойност 26 812 500 евро. С това общият размер на дължимите суми, които следва да бъдат заплатени е 576 812 500 евро.

Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ ЕАД в Българска Банка за развитие, като за да бъдат преведени по сметката на Агента по плащанията – Citibank London, същите следва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице. Платежният документ е необходим, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средствата  и на падежа-02.08.2021 г. и тези средства да бъдат преведени от страна на Агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ ЕАД от пласираната през 2016 г. облигационна емисия.

В случай, че средствата не бъдат преведени към инвеститорите в деня на падежа на 02.08.2021 г., по каквато и да е причина, съществува риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,200 млн. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г. Освен главницата, инвеститорите имат право да предявят претенция за предсрочно изплащане и на дължимите лихви.

Това ще доведе до изпадане на БЕХ ЕАД в неплатежоспособност, което ще има пагубен ефект върху финансовото състояние на всички държавни енергийни дружества и ще застраши нормалното им функциониране. Предвид факта, че дружествата от структурата на БЕХ ЕАД управляват активи, които са класифицирани като обекти част от критичната енергийна инфраструктура на страната, всяко действие, което би застрашило тяхното бъдещо опериране, ще доведе до нарушаване на енергийната и националната сигурност на страната.