Стопанската конюктура през септември в страната се влошава за втори пореден месец в резултат на понижение на позитивните нагласи в повечето наблюдавани сектори - промишленост, строителство и търговия на дребно. За сметка на това в сферата на услугите има известно стабилизиране.

Проблемът - мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените.

Това показва новото месечно изследване на Националния статистически институт, цитирано от БНР. 

От резултатите от данните се вижда, че общият показател на бизнес климата се понижава през септември с 2,4 пункта спрямо август, когато отбеляза спад с 2,3 пункта.

Данни НСИ
Данни НСИ

 

По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта и началото на лятото, когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по време на първия пандемичен локдаун).

Добрата новина е, че въпреки влошаването генерално ситуацията на осреднено ниво остава по-добра. 

Един от най-важните индекси - този на промишлеността, бележи нов спад, този път с 0,9 пункта. Предишният бе по-висок от 1,5. Проблемът в този сектор са очакванията, които предполагат, че ситуацията с доставките ще се влоши, имайки предвид европейските проблеми, които продължават и този месец. 

Разбира се, проблем остава и недостига на работна ръка, както и недостатъчното вътрешно търсене на произведените стоки. 

Данни НСИ

 

Огромен е септемврийският спад в сектор "Строителство", където понижението е от 7,3 пукта, след като пред предишния месец се наблюдаваше леко покачване на настроението. Анкетата на НСИ регистрира и негативни мнения относно получените нови строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Данни НСИ

 

Влошават се нещата и в търговията на дребно, но с доста по-нисък темп от август, когато сривът на показателя бизнес климат отбеляза отстъпване с 5,7 пункта. Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната икономическа среда, като през септември се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. Следват недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Данни НСИ

 

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва приблизително нивото си от август. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, като очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като спрямо предходния месец се регистрира засилване на отрицателното въздействие на фактора „други“.

Данни НСИ