Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) към Съвета на Европа упрекна властите в България, че не полагат необходимите усилия за хората с психични заболявания.

Това се казва в разпространено днес публично изявление.

От 1995 г. емисари на Комитета са посетили България 14 пъти. В продължение на над 25 години оттам многократно са изразявали дълбоката си загриженост от нередности в отношението, условията и правната защита на хората с психични разстройства и на настанените в социални заведения. При всяко посещение са били установявани случаи на физическо насилие, липса на достойна среда, недостиг на служители, незаконно и неофициално обездвижване на хората, настанени в социални домове.

През годините делегациите са отчели множество оплаквания от подслонените в такива домове. Хората са се жалвали от  заплахи и бой с тояги.

Заключенията на Комитета се, че българските власти не са предприели необходимите мерки въпреки няколкократните подробни препоръки по този въпрос. Комитетът многократно е порицавал ужасяващата хигиена в някои домове за социални грижи в страната ни.

В изявлението се казва още, че недостигът на служители в тези домове е траен и плачевен. Настанените в социални домове в България всъщност са изоставени от държавата.

За психиатричните болници се отчита трайна липса на решителен отговор от страна на българските власти за предотвратяване на всякакви видове малтретиране и за изпращане на ясно и недвусмислено послание до служителите, че ще бъдат наказвани при нарушения. В заключителните бележки в изявлението се препоръчват неотложни действия във всички области - законодателство, инфраструктура, служители и обучение, както и разработване на биопсихосоциални лечения в съответствие със съвременния за Европа подход в грижите за психично болни хора.

С днешното си изявление Комитетът иска да насърчи и подкрепи българските власти, най-вече министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика. Целта е те да предприемат решителни действия в съответствие с основните ценности, които България е приела в качеството си на държава от Съвета на Европа и от ЕС.